เนื้อเพลง Humuhumunukunukuapua’a คำอ่านไทย High School Musical Cast

Humuhumunukunukuapua’a
( Humuhumunukunukuapuaa)

Ryan:
(รายอัน:)

A long time ago in a land far away
(อะ ล็อง ไทม อะโก อิน อะ แล็นด ฟา อะเว)
lived the pineapple princess, Tiki.
(ไลฝ เดอะ pineapple พรีนเซ็ซ , Tiki)
She was sweet as a peach, in a pineapple way,
(ชี วอส สวี้ท แอ็ส ซา พีช , อิน อะ pineapple เว ,)
but so sad that she hardly speaky.
(บัท โซ แซ็ด แดท ชี ฮาดลิ speaky)
Still, if you listen well,
(ซทิล , อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น เว็ล ,)
you’ll hear her secret wish.
(โยว เฮีย เฮอ ซีคเร็ท วิฌ)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)

Aloha everybody, my name is Tiki!
(อะโลฮะ เอวี่บอดี้ , มาย เนม อีส Tiki !)

I long to free a truly remarkable fish
(ไอ ล็อง ทู ฟรี อะ ทรูลิ รีมากเคเบิล ฟิฌ)
My sweet prince.
(มาย สวี้ท พรินซ)

Humuhumunukunukuapua’a
(Humuhumunukunukuapuaa)
Makihiki malahini-who
(Makihiki malahini ฮู)
Humuhumunukunukuapua’a
(Humuhumunukunukuapuaa)
Ooh!
(อู้ !)
Hawana wakawakawakaniki pu pu pu.
(Hawana wakawakawakaniki pu pu pu)

Ryan, the fog?
(รายอัน, เดอะ ฟ็อก)

Ryan:
(รายอัน:)

She dreams of a boy who is under a spell
(ชี ดรีม อ็อฝ อะ บอย ฮู อีส อันเดอะ รา ซเพ็ล)
that has left him all wet and scaly.
(แดท แฮ็ส เล็ฟท ฮิม ออล เว็ท แอ็นด ซเคลอิ)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)

I sing from my heart of the power of love,
(ไอ ซิง ฟร็อม มาย ฮาท อ็อฝ เดอะ เพาเออะ อ็อฝ ลัฝ ,)
just a girl with a ukulele.
(จัซท ดา เกิล วิฑ อะ ยูคะเลลิ)

Come to me, my sweet one, and be still.
(คัม ทู มี , มาย สวี้ท วัน , แอ็นด บี ซทิล)
I’ll grasp your tail and stroke each lender gill.
(แอล กราซพ ยุร เทล แอ็นด ซโตรก อีช lender กิล)
My sweet prince.
(มาย สวี้ท พรินซ)

Humuhumunukunukuapua’a
(Humuhumunukunukuapuaa)
Makihiki malahini-who
(Makihiki malahini ฮู)
Humuhumunukunukuapua’a
(Humuhumunukunukuapuaa)
Ooh!
(อู้ !)
Hawana wakawakawakaniki pu pu pu.
(Hawana wakawakawakaniki pu pu pu)

Now this is where we lean into the whole
(เนา ดีซ ซิส ฮแว วี ลีน อีนทุ เดอะ โฮล)
kabuki thing.
(kabuki ธิง)

Sharpay Ryan & Girls:
(ชาปเพย์ รายอัน& เกิล :)

The clouds turned grey, and the big sky cried,
(เดอะ คเลาด เทิน กเร , แอ็นด เดอะ บิก ซไค คไร ,)
and the ocean had a fit.
(แอ็นด ดิ โอแฌ็น แฮ็ด อะ ฟิท)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)

[Ryan, where’s my ocean!?]
([ รายอัน, ฮแว มาย โอแฌ็น ! ])

Sharpay, Ryan & Girls:
(ชาปเพย์ , รายอัน& เกิล :)

Then the wind went whoosh, and thunder
(เด็น เดอะ วินด เว็นท whoosh , แอ็นด ธันเดอะ)
cracked, and mighty Mount Fufu spit.
(คแร็ค , แอ็นด ไมทอิ เมานท Fufu ซพิท)

Sharpay [spoken]:
(ชาปเพย์ [ ซโพเค็น ] :)

[Mighty Mount Fufu spit!]
([ ไมทอิ เมานท Fufu ซพิท ! ])

Sharpay & Ryan:
(ชาปเพย์ & รายอัน:)

T-T-T-Tiki T-Tiki
(ที ที ที Tiki ที Tiki)
Wanna speaky, speaky, speaky.
(วอนนา speaky , speaky , speaky)
So words I will not mince.
(โซ เวิด ซาย วิล น็อท มินซ)

Sharpay:
(ชาปเพย์ :)

Please make a man of my fresh fish prince.
(พลีส เมค เก แม็น อ็อฝ มาย ฟเร็ฌ ฟิฌ พรินซ)

This is real fish talk… No lie.
(ดีซ ซิส ริแอ็ล ฟิฌ ทอค โน ไล)

And then the fish turns into a
(แอ็นด เด็น เดอะ ฟิฌ เทิน อีนทุ อะ)
gorgogeus prince and sings:
(gorgogeus พรินซ แอ็นด ซิง :)

I’m Prince Humuhumunukunukuapua’a
(แอม พรินซ Humuhumunukunukuapuaa)
Amakahiki malahini who.
(Amakahiki malahini ฮู)
[With me!]
([ วิฑ มี ! ])
Humumunukunukuapua’a
(Humumunukunukuapuaa)
Ooh!
(อู้ !)
Hawana wakawakawakaniki pu pu pu
(Hawana wakawakawakaniki pu pu pu)

Sharpay;
(ชาปเพย์ 😉

EVERYBODY!
(เอวี่บอดี้ !)

All:
(ออล :)

Humuhumunukunukuapua’a
(Humuhumunukunukuapuaa)
Makihiki malahini-who
(Makihiki malahini ฮู)
Humuhumunukunukuapua’a
(Humuhumunukunukuapuaa)
Ooh!
(อู้ !)
Hawana wakawakawakaniki pu pu pu.
(Hawana wakawakawakaniki pu pu pu)
wakawakawakaniki pu pu pu.
(wakawakawakaniki pu pu pu)
wakawakawakaniki pu…
(wakawakawakaniki pu)
pu…
(pu)
pu!
(pu !)

Ahh…!!
(อา ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Humuhumunukunukuapua’a คำอ่านไทย High School Musical Cast

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น