เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Taylor Swift

Tall, dark and superman
(ทอลล์ , ด๊าร์ค แกน ซูเพอแมน)
He puts papers in his briefcase and drives away
(ฮี พุท เพ๊เพ่อร์ ซิน ฮีส บริฟเคส แอนด์ ไดร๊ฝ อะเวย์)
To save the world or go to work
(ทู เซฝ เดอะ เวิลด ออ โก ทู เวิ๊ร์ค)
It’s the same thing to me
(อิทซ เดอะ เซม ติง ทู มี)
He’s got his mother’s eyes, his father’s ambition
(ฮีส กอท ฮีส ม๊าเธ่อร์ อาย , ฮีส ฟ๊าเท่อร แอมบิ๊ชั่น)
I wonder if he knows how much that I miss him
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ฮี โนว์ ฮาว มัช แดท ได มิส ฮิม)
I hang on every word you say, yay
(ไอ แฮง งอน เอ๊ฟรี่ เวิร์ด ยู เซย์ , เยย)
And you smile and say, “How are you? ”
(แอนด์ ยู สไมล์ แอนด์ เซย์ , ฮาว อาร์ ยู)
I say, “Just fine”
(ไอ เซย์ , จั๊สท ไฟน)
I always forget to tell you, I love you, I love you… forever
(ไอ ออลเว ฟอร์เก๊ท ทู เทลล ยู , ไอ เลิฟ ยู , ไอ เลิฟ ยู ฟอเรฟเวอร์)

I watch superman fly away
(ไอ ว๊อทช ซูเพอแมน ฟลาย อะเวย์)
You’ve got a busy day today
(ยู๊ฟ กอท ดา บี๊ซี่ เดย์ ทูเดย์)
Go save the world, I’ll be around
(โก เซฝ เดอะ เวิลด , แอล บี อะราวนฺดฺ)
I watch superman fly away
(ไอ ว๊อทช ซูเพอแมน ฟลาย อะเวย์)
Come back I’ll be with you someday
(คัม แบ็ค แอล บี วิธ ยู ซัมเดย์)
I’ll be right here on the ground
(แอล บี ไร๊ท เฮียร ออน เดอะ กราวนด์)
When you come back down
(เว็น ยู คัม แบ็ค ดาวน์)

Tall, dark and beautiful
(ทอลล์ , ด๊าร์ค แกน บิวตี้ฟูล)
He’s complicated, he’s irrational
(ฮีส ค๊อมพลิเขท , ฮีส อิแรชเชินเนิล)
But I hope someday you’ll take me away and save the day, yeah
(บั๊ท ได โฮพ ซัมเดย์ โยว เท้ค มี อะเวย์ แอนด์ เซฝ เดอะ เดย์ , เย่)
Something in his deep brown eyes has me sayin’
(ซัมติง อิน ฮีส ดี๊พ บราวนํ อาย แอส มี เซยิน)
He’s not all bad like his reputation
(ฮีส นอท ดอร์ แบ้ด ไล๊ค ฮีส เรพพิวเทเชิน)
And I can’t hear one single word they say
(แอนด์ ได แค้น เฮียร วัน ซิงเกิล เวิร์ด เดย์ เซย์)
And you’ll leave, got places to be and I’ll be OK
(แอนด์ โยว ลี๊ฝ , กอท เพลส ทู บี แอนด์ แอล บี โอเค)
I always forget to tell you I love you, I loved you from the very first day
(ไอ ออลเว ฟอร์เก๊ท ทู เทลล ยู ไอ เลิฟ ยู , ไอ เลิฟ ยู ฟรอม เดอะ เวรี่ เฟิร์สท เดย์)
[adsense]
I watch superman fly away
(ไอ ว๊อทช ซูเพอแมน ฟลาย อะเวย์)
You’ve got a busy day today
(ยู๊ฟ กอท ดา บี๊ซี่ เดย์ ทูเดย์)
Go save the world I’ll be around
(โก เซฝ เดอะ เวิลด แอล บี อะราวนฺดฺ)
I watch superman fly away
(ไอ ว๊อทช ซูเพอแมน ฟลาย อะเวย์)
Come back I’ll be with you someday
(คัม แบ็ค แอล บี วิธ ยู ซัมเดย์)
I’ll be right here on the ground
(แอล บี ไร๊ท เฮียร ออน เดอะ กราวนด์)
When you come back down
(เว็น ยู คัม แบ็ค ดาวน์)

And I watch you fly around the world
(แอนด์ ได ว๊อทช ยู ฟลาย อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
And I hope you don’t save some other girl
(แอนด์ ได โฮพ ยู โด้นท์ เซฝ ซัม อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล)
Don’t forget, don’t forget about me
(โด้นท์ ฟอร์เก๊ท , โด้นท์ ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท มี)
I’m far away but I never let you go
(แอม ฟาร์ อะเวย์ บั๊ท ได เน๊เว่อร์ เล็ท ยู โก)
I’m lovestruck and looking out the window
(แอม เลิฟสตัก แกน ลุกกิ้ง เอ๊าท เดอะ วิ๊นโด้ว)
Don’t forget, don’t forget where I’ll be
(โด้นท์ ฟอร์เก๊ท , โด้นท์ ฟอร์เก๊ท แวร์ แอล บี)
Right here wishing the flowers were from you
(ไร๊ท เฮียร วิชชิง เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ เวีย ฟรอม ยู)
Wishing the card was from you
(วิชชิง เดอะ ค้าร์ด วอส ฟรอม ยู)
Wishing the call was from you
(วิชชิง เดอะ คอลลํ วอส ฟรอม ยู)

‘Cause I loved you from the very first day
(ค๊อส ไอ เลิฟ ยู ฟรอม เดอะ เวรี่ เฟิร์สท เดย์)

I watch superman fly away
(ไอ ว๊อทช ซูเพอแมน ฟลาย อะเวย์)
You’ve got a busy day today
(ยู๊ฟ กอท ดา บี๊ซี่ เดย์ ทูเดย์)
Go save the world, I’ll be around…
(โก เซฝ เดอะ เวิลด , แอล บี อะราวนฺดฺ)
Forever and ever here
(ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์ เฮียร)
I watch superman fly away
(ไอ ว๊อทช ซูเพอแมน ฟลาย อะเวย์)
I swear I’ll be with you someday
(ไอ สแวร์ แอล บี วิธ ยู ซัมเดย์)
I’ll be right here on the ground
(แอล บี ไร๊ท เฮียร ออน เดอะ กราวนด์)
When you come back down
(เว็น ยู คัม แบ็ค ดาวน์)

La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)
La, la, la, la, la, la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา)

When you come back down
(เว็น ยู คัม แบ็ค ดาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Superman คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น