เนื้อเพลง Not such an innocent girl คำอ่านไทย Victoria Beckham

Ooh-ooh baby
( อู้ อู้ เบบิ)
Hey, oh-whoa, baby
(เฮ , โอ โว้ว , เบบิ)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)

First impressions can be wrong
(เฟิซท อิมพเรฌอัน แค็น บี ร็อง)
So let me clear what’s going on
(โซ เล็ท มี คเลีย ว็อท โกอิ้ง ออน)
Baby I’m not who you think I am
(เบบิ แอม น็อท ฮู ยู ธิงค ไอ แอ็ม)
I need to feel some lips on mine
(ไอ นีด ทู ฟีล ซัม ลิพ ออน ไมน)
So pulling you across the line
(โซ พลูลิง ยู อัครอซ เดอะ ไลน)
You think I’m the fragile one
(ยู ธิงค แอม เดอะ ฟแรจอิล วัน)
One slip, the damage done
(วัน ซลิพ , เดอะ แดมอิจ ดัน)

I’m not made of china
(แอม น็อท เมด อ็อฝ ไชนะ)
I’m not made of glass
(แอม น็อท เมด อ็อฝ กลัซ)
Would it shatter your illusions if this angel had a past
(เวิด ดิท แฌทเทอะ ยุร อิลยูฌัน อิฟ ดีซ เอนเจล แฮ็ด อะ พาซท)

If you touch me I won’t break
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท บเรค)
Don’t think of me that way
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี แดท เว)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)
Don’t wrap me up in cotton wool
(ด้อนท์ แร็พ มี อัพ อิน ค๊อทท่อน วูล)
Upon a pedestal
(อุพอน อะ เพดเอ็ซแท็ล)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)

I’ve got a secret rose tattoo
(แอฝ ก็อท ดา ซีคเร็ท โรส แท็ททู)
I’m dying just to show you
(แอม ไดอิง จัซท ทู โฌ ยู)
I’m not as shy as you think I am, oh baby
(แอม น็อท แอ็ส ไฌ แอ็ส ยู ธิงค ไอ แอ็ม , โอ เบบิ)
It’s time to take off those kid gloves
(อิทซ ไทม ทู เทค ออฟฟ โฑส คิด กลัฝ)
T.K.O me fall in love
(ที เค โอ มี ฟอล อิน ลัฝ)
Don’t be scared you’ll break my heart
(ด้อนท์ บี ซคา โยว บเรค มาย ฮาท)
Not gonna fall apart
(น็อท กอนนะ ฟอล อะพาท)

I’m not made of china
(แอม น็อท เมด อ็อฝ ไชนะ)
I’m not made of glass
(แอม น็อท เมด อ็อฝ กลัซ)
Would it shatter your illusions if this angel had a past
(เวิด ดิท แฌทเทอะ ยุร อิลยูฌัน อิฟ ดีซ เอนเจล แฮ็ด อะ พาซท)

If you touch me I won’t break
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท บเรค)
Don’t think of me that way
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี แดท เว)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)
Don’t wrap me up in cotton wool
(ด้อนท์ แร็พ มี อัพ อิน ค๊อทท่อน วูล)
Upon a pedestal
(อุพอน อะ เพดเอ็ซแท็ล)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)

If you touch
(อิฟ ยู ทั๊ช)
If you touch me I
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ)
If you touch me I won’t break
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท บเรค)
If you touch
(อิฟ ยู ทั๊ช)
If you touch me I
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ)
If you touch me I won’t
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท)

If you touch me I won’t break
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท บเรค)
Don’t think of me that way
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี แดท เว)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)
Don’t wrap me up in cotton wool
(ด้อนท์ แร็พ มี อัพ อิน ค๊อทท่อน วูล)
Upon a pedestal
(อุพอน อะ เพดเอ็ซแท็ล)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)

If you touch me I won’t break
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท บเรค)
Don’t think of me that way
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี แดท เว)
Not such an innocent girl
(น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)
Don’t wrap me
(ด้อนท์ แร็พ มี)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)

If you touch me I won’t break
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท บเรค)
Don’t think of me that way
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี แดท เว)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)
Don’t wrap me up in cotton wool
(ด้อนท์ แร็พ มี อัพ อิน ค๊อทท่อน วูล)
Upon a pedestal
(อุพอน อะ เพดเอ็ซแท็ล)
I’m not such an innocent girl
(แอม น็อท ซัช แอน อีนโนะเซ็นท เกิล)

If you touch me I won’t break
(อิฟ ยู ทั๊ช มี ไอ ว็อนท บเรค)
[If you touch, no I won’t fall apart]
([ อิฟ ยู ทั๊ช , โน ไอ ว็อนท ฟอล อะพาท ])
Don’t think of me that way
(ด้อนท์ ธิงค อ็อฝ มี แดท เว)
[No you won’t break my heart]
([ โน ยู ว็อนท บเรค มาย ฮาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not such an innocent girl คำอ่านไทย Victoria Beckham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น