เนื้อเพลง If You Wanna Have Some Fun คำอ่านไทย Spice Girls

At the party after the show
( แอ็ท เดอะ พาทิ อาฟเทอะ เดอะ โฌ)
I see a face I wanna get to know
(ไอ ซี อะ เฟซ ไอ วอนนา เก็ท ทู โน)
[Wink wink, nudge nudge, tell me do you like the rudest stuff]
([ วิงค วิงค , นัจ นัจ , เท็ล มี ดู ยู ไลค เดอะ rudest ซทัฟ ])
Show me how you gotta make your move
(โฌ มี เฮา ยู กอททะ เมค ยุร มูฝ)
Boy you know you got a lot to prove
(บอย ยู โน ยู ก็อท ดา ล็อท ทู พรูฝ)
[Wink wink, nudge nudge, are you man enough]
([ วิงค วิงค , นัจ นัจ , อาร์ ยู แม็น อินัฟ ])

You got the message you felt my stare
(ยู ก็อท เดอะ เมซซิจ ยู เฟ็ลท มาย ซแท)
And now you’re walking from over there
(แอ็นด เนา ยัวร์ วอคกิง ฟร็อม โอเฝอะ แดร์)
I ain’t that easy I’ll make it hard for you
(ไอ เอน แดท อีสอิ แอล เมค อิท ฮาด ฟอ ยู)

* If you wanna have some fun
(* อิฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Track me down, and get my number
(ทแรค มี เดาน , แอ็นด เก็ท มาย นัมเบอะ)
You could be the one [Something on your mind]
(ยู เคิด บี ดิ วัน [ ซัมติง ออน ยุร ไมนด ])
If you wanna have some fun
(อิฟ ยู วอนนา แฮ็ฝ ซัม ฟัน)
Track me down, and get my number
(ทแรค มี เดาน , แอ็นด เก็ท มาย นัมเบอะ)
You could be the one [Something on your mind]
(ยู เคิด บี ดิ วัน [ ซัมติง ออน ยุร ไมนด ])

Now you’re standing real close to me
(เนา ยัวร์ ซแทนดิง ริแอ็ล คโลส ทู มี)
I feel the heat you wanna get with me
(ไอ ฟีล เดอะ ฮีท ยู วอนนา เก็ท วิฑ มี)
[Wink wink, nudge nudge, tell me do you like the rudest stuff]
([ วิงค วิงค , นัจ นัจ , เท็ล มี ดู ยู ไลค เดอะ rudest ซทัฟ ])
I love the feeling wanna make it right
(ไอ ลัฝ เดอะ ฟีลอิง วอนนา เมค อิท ไรท)
Baby I’m gonna keep you up all night
(เบบิ แอม กอนนะ คีพ ยู อัพ ออล ไนท)
[Wink wink, nudge nudge, are you man enough]
([ วิงค วิงค , นัจ นัจ , อาร์ ยู แม็น อินัฟ ])

** Why don’t you tell me how you unwind
(** ฮไว ด้อนท์ ยู เท็ล มี เฮา ยู อันไวนด)
And if you’re open I’ll blow your mind
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ โอเพ็น แอล บโล ยุร ไมนด)
I’ll take you places you’ve never been before [do you wanna go]
(แอล เทค ยู พเลซ ยู๊ฟ เนฝเวอะ บีน บิโฟ [ ดู ยู วอนนา โก ])

[Repeat * , *]
([ ริพีท * , * ])

Come and get some fun, ‘cos you know I’ll give you some
(คัม แอ็นด เก็ท ซัม ฟัน , คอซ ยู โน แอล กิฝ ยู ซัม)
Just you and me crazy, you know I’ll be the one
(จัซท ยู แอ็นด มี คเรสิ , ยู โน แอล บี ดิ วัน)
[Wink wink, nudge nudge, tell me do you like the rudest stuff]
([ วิงค วิงค , นัจ นัจ , เท็ล มี ดู ยู ไลค เดอะ rudest ซทัฟ ])
You’re feeling me and dealing me In every single way
(ยัวร์ ฟีลอิง มี แอ็นด ดีลลิง มี อิน เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เว)
It’s a rug and dub stylee You know we’re gonna play
(อิทซ ซา รัก แอ็นด ดับ stylee ยู โน เวีย กอนนะ พเล)
[Wink wink, nudge nudge, are you man enough]
([ วิงค วิงค , นัจ นัจ , อาร์ ยู แม็น อินัฟ ])

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

If you want to have some fun [something on your mind]
(อิฟ ยู ว็อนท ทู แฮ็ฝ ซัม ฟัน [ ซัมติง ออน ยุร ไมนด ])
If you want to have some fun [something on your mind]
(อิฟ ยู ว็อนท ทู แฮ็ฝ ซัม ฟัน [ ซัมติง ออน ยุร ไมนด ])

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Wanna Have Some Fun คำอ่านไทย Spice Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น