เนื้อเพลง Dirty Cash คำอ่านไทย Liberty X

[Oh, oh, oh, oh]
( [ โอ , โอ , โอ , โอ ])
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])

I’ve no excuse
(แอฝ โน เอ็คซคยูซ)
I just want you to use me
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ยูซ มี)
[Use me]
([ ยูซ มี ])
Take me and abuse me
(เทค มี แอ็นด อับยูซ มี)
I got no taboos
(ไอ ก็อท โน แทะบู)
I’ll make a trade with you
(แอล เมค เก เทรด วิฑ ยู)
[With you]
([ วิฑ ยู ])
I’ll do anything you want me to
(แอล ดู เอนอิธิง ยู ว็อนท มี ทู)

Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)
Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
[Dirty cash]
([ เดอทิ แค็ฌ ])
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)

Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)

I wasn’t right
(ไอ วอสซึ้น ไรท)
And now I’m so behind
(แอ็นด เนา แอม โซ บิไฮนด)
I want to get rich quick
(ไอ ว็อนท ทู เก็ท ริช ควิค)
I want success
(ไอ ว็อนท ซัคเซซ)
And all that goes with it
(แอ็นด ออล แดท โกซ วิฑ อิท)
And I’m gonna use myself
(แอ็นด แอม กอนนะ ยูซ ไมเซลฟ)

Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)
Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty Cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
[Dirty cash]
([ เดอทิ แค็ฌ ])
Dirty Cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)

Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)

Oh, oh, yeah
(โอ , โอ , เย่)

I want your money
(ไอ ว็อนท ยุร มันอิ)
I need you money
(ไอ นีด ยู มันอิ)
Dirty cash I want you
(เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู)
I want your money
(ไอ ว็อนท ยุร มันอิ)
I need you money
(ไอ นีด ยู มันอิ)
Ooh
(อู้)

I’ve no excuse
(แอฝ โน เอ็คซคยูซ)
I just want you to use me
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ยูซ มี)
Take me and abuse me
(เทค มี แอ็นด อับยูซ มี)
I got no taboos
(ไอ ก็อท โน แทะบู)
I’ll make a trade with you
(แอล เมค เก เทรด วิฑ ยู)
Do anything you want me to
(ดู เอนอิธิง ยู ว็อนท มี ทู)

Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)
Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
[Dirty cash]
([ เดอทิ แค็ฌ ])
Dirty Cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)

Dirty, dirty, dirty, dirty
(เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ)
Dirty cash I want you
(เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู)
Dirty, dirty, dirty, dirty
(เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ)
Dirty cash I want you
(เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash I want you, ooh
(เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู , อู้)
Money talks
(มันอิ ทอค)

Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)
[Dirty cash, I want you, oh]
([ เดอทิ แค็ฌ , ไอ ว็อนท ยู , โอ ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
[Dirty cash, I want you]
([ เดอทิ แค็ฌ , ไอ ว็อนท ยู ])
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
[Dirty cash]
([ เดอทิ แค็ฌ ])
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)
[Money, money]
([ มันอิ , มันอิ ])
[Money, money]
([ มันอิ , มันอิ ])

Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
[Dirty cash I want you]
([ เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู ])
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)
[And I need you, oh]
([ แอ็นด ดาย นีด ยู , โอ ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
[You know]
([ ยู โน ])
[Money, money]
([ มันอิ , มันอิ ])
Money talks
(มันอิ ทอค)
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I want you
(ไอ ว็อนท ยู)
[Dirty cash]
([ เดอทิ แค็ฌ ])
Dirty cash
(เดอทิ แค็ฌ)
I need you, oh
(ไอ นีด ยู , โอ)

Dirty, dirty, dirty, dirty
(เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ , เดอทิ)
I want you dirty cash
(ไอ ว็อนท ยู เดอทิ แค็ฌ)
Gotta have your dirty cash
(กอททะ แฮ็ฝ ยุร เดอทิ แค็ฌ)
Dirty cash I want you
(เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash I want you
(เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู)
Dirty cash I want you
(เดอทิ แค็ฌ ไอ ว็อนท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dirty Cash คำอ่านไทย Liberty X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น