เนื้อเพลง Horror of Yig คำอ่านไทย Gwar

()
” Horror is a face, and you must make a friend of horror horror
(” ฮอเรอะ อีส ซา เฟซ , แอ็นด ยู มัซท เมค เก ฟเร็นด อ็อฝ ฮอเรอะ ฮอเรอะ)
and moral terror are your friends and they are not.
(แอ็นด มอแร็ล เทเรอะ อาร์ ยุร ฟเร็นด แซน เด อาร์ น็อท)
that they are your enimies the horror ”
(แดท เด อาร์ ยุร enimies เดอะ ฮอเรอะ “)
[from ” Apocalypse Now ” ]
([ ฟร็อม ” อะพอคอะลิพซ เนา ” ])
I saw Yig. Yig saw me.
(ไอ ซอ Yig Yig ซอ มี)
We’re together in dark concavity.
(เวีย ทุเกฑเออะ อิน ดาค ค็อนแคฝอิทิ)
I saw Yig. He’s so big. He smokes cigs.
(ไอ ซอ Yig อีส โซ บิก ฮี ซโมค ซิก)
Eats just like a pig.
(อีท จัซท ไลค เก พิก)
Ooooohhhhhh! I saw Yig. I saw Yig. I saw, I saw Yig!
(Ooooohhhhhh ! ไอ ซอ Yig ไอ ซอ Yig ไอ ซอ , ไอ ซอ Yig !)
Yig now is shifting his gibbering mass.
(Yig เนา อีส เชฟติง ฮิส gibberings มาซ)
He hides boils with maggots.
(ฮี ไฮด บอยล วิฑ แมกกัท)
The pus-sac extrudes.
(เดอะ พัซ แซ็ค อิคซทรูด)
The horror that is Yig…
(เดอะ ฮอเรอะ แดท อีส Yig)
When he rapes your mind, your mind will snap like a twig.
(ฮเว็น ฮี เรพ ยุร ไมนด , ยุร ไมนด วิล ซแน็พ ไลค เก ทวิก)
Shaping and raping, his conscience is clear.
(Shapings แอ็นด เรปพิง , ฮิส คอนเฌ็นซ อีส คเลีย)
Infest – black death.
(อินเฟซท บแล็ค เด็ธ)
Spreads hate and foul cheer.
(ซพเร็ด เฮท แอ็นด เฟาล เชีย)
The horror, The HORROR!
(เดอะ ฮอเรอะ , เดอะ ฮอเรอะ !)
Where Yig doth tread no man tread tomorrow.
(ฮแว Yig doth ทเร็ด โน แม็น ทเร็ด ทุมอโร)
Reeking death harvest of humans in hatred.
(Reekings เด็ธ ฮาเฝ็ซท อ็อฝ ฮยูแม็น ซิน เฮทเร็ด)
S*ck on the sh*tbag of what you created,
(เอส *ck ออน เดอะ ฌะ *tbag อ็อฝ ว็อท ยู คริเอท ,)
What we created. Yig now in coming, Yig now is here.
(ว็อท วี คริเอท Yig เนา อิน คัมอิง , Yig เนา อีส เฮียร)
Yig now he makes things impossibly queer.
(Yig เนา ฮี เมค ธิง อิมพอซซิบลิ คเวีย)
Piles of maggots
(ไพล อ็อฝ แมกกัท)
Clouds of flies
(คเลาด อ็อฝ ไฟล์)
Putrid breath
(พยูทริด บเร็ธ)
And bulging eyes.
(แอ็นด bulgings ไอ)
Yig comes and you die, you all die.
(Yig คัม แซน ยู ได , ยู ออล ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Horror of Yig คำอ่านไทย Gwar

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น