เนื้อเพลง Sweet Tea And God Grace คำอ่านไทย Taylor Swift

Tire swings, summer dreams, honeysuckle on the breeze
(ไทร์ สวิงสฺ , ซั๊มเม่อร์ ดรีม , ฮันนี่ซัคเกิล ออน เดอะ บร๊ซ)
Whistle County creek
(วิสเทิ่ล เคาที ครีค)
Laying in the green grass, I was watching clouds pass
(เลยิ่ง อิน เดอะ กรีน กราซ , ไอ วอส วัชชิง คลาวดํ พาสส)
Baby, you were watching me
(เบ๊บี้ , ยู เวีย วัชชิง มี)
Cold barn struck bed, everything you said
(โคลด์ บาร์น สทรัค เบ๊ด , เอฟรีติง ยู เซด)
Slowly educating me
(สโลลี่ อีดูเคดิง มี)
I never had a lesson so sweet
(ไอ เน๊เว่อร์ แฮด ดา เล๊ซซั่น โซ สวี้ท)

You can get high on a first kiss
(ยู แคน เก็ท ไฮฮ ออน นา เฟิร์สท คิสส)
You can get by with sweet tea and God’s graces
(ยู แคน เก็ท บาย วิธ สวี้ท ที แอนด์ ก๊อด เกร๊ซ)
You can love like a sinner and lose like a winner
(ยู แคน เลิฟ ไล๊ค เก ซินเนอ แรน ลู้ส ไล๊ค เก วินเน่อร์)
Nothing’s shatterproof
(นอทติ้งสฺ ชาเด้อพรูฟ)
You can crash and burn and come back someone new
(ยู แคน แคลช แอนด์ เบิร์น แอนด์ คัม แบ็ค ซัมวัน นิว)
And that’s what I learned from you
(แอนด์ แด้ท ว๊อท ได เลิร์น ฟรอม ยู)

Autumn rain, window pane, looking how the leaves change
(อ๊อทั่มน เรน , วิ๊นโด้ว เพลน , ลุกกิ้ง ฮาว เดอะ ลี๊ฝ เช้งจํ)
Just like the two of us
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ ทู ออฟ อัช)
Still got your laugh, your ghost, your jacket
(สทิลล กอท ยัวร์ ล๊าฟ , ยัวร์ โก๊สท , ยัวร์ แจ๊คเก๊ต)
Guess I loved you way too much
(เกสส ไซ เลิฟ ยู เวย์ ทู มัช)
But I’m a little smarter, my heart’s a little harder
(บั๊ท แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล สมาร์ทเดอ , มาย ฮาร์ท ซา ลิ๊ทเทิ่ล ฮ๊าเดอ)
But it’s still soft enough to cry
(บั๊ท อิทซ สทิลล ซ๊อฟท อีน๊าฟ ทู คราย)
Cause I remember those times
(ค๊อส ไอ รีเม๊มเบ่อร์ โต๊ส ไทม์)

I remember………
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์)
[adsense]
You can get high on a first kiss
(ยู แคน เก็ท ไฮฮ ออน นา เฟิร์สท คิสส)
You can get by with sweet tea and God’s graces
(ยู แคน เก็ท บาย วิธ สวี้ท ที แอนด์ ก๊อด เกร๊ซ)
You can love like a sinner and lose like a winner
(ยู แคน เลิฟ ไล๊ค เก ซินเนอ แรน ลู้ส ไล๊ค เก วินเน่อร์)
Nothing’s shatterproof
(นอทติ้งสฺ ชาเด้อพรูฟ)
You can crash and burn and come back someone new
(ยู แคน แคลช แอนด์ เบิร์น แอนด์ คัม แบ็ค ซัมวัน นิว)
And that’s what I learned from you
(แอนด์ แด้ท ว๊อท ได เลิร์น ฟรอม ยู)

Saw you just the other day
(ซอว์ ยู จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
All that I could think to say was,
(ออล แดท ได คูด ตริ๊งค ทู เซย์ วอส ,)
Hey, how have you been?
(เฮ้ , ฮาว แฮพ ยู บีน)
You caught me with that old smile
(ยู คลอด มี วิธ แดท โอลด์ สไมล์)
Said, “It’s really been a while,
(เซด , อิทซ เรียลรี๊ บีน นา ไวล์ ,)
And I still think about back when..”
(แอนด์ ได สทิลล ตริ๊งค อะเบ๊าท แบ็ค เว็น)

We used to get high on the first kiss
(วี ยู๊ส ทู เก็ท ไฮฮ ออน เดอะ เฟิร์สท คิสส)
We could get by with sweet tea and Jesus
(วี คูด เก็ท บาย วิธ สวี้ท ที แอนด์ จีสัซ)
And you can love like a sinner and lose like a winner
(แอนด์ ยู แคน เลิฟ ไล๊ค เก ซินเนอ แรน ลู้ส ไล๊ค เก วินเน่อร์)
Nothing’s shatterproof
(นอทติ้งสฺ ชาเด้อพรูฟ)
You can crash and burn and now I’m someone new
(ยู แคน แคลช แอนด์ เบิร์น แอนด์ นาว แอม ซัมวัน นิว)
And that’s what I learned from you
(แอนด์ แด้ท ว๊อท ได เลิร์น ฟรอม ยู)

Oh, that’s what I learned from you
(โอ้ , แด้ท ว๊อท ได เลิร์น ฟรอม ยู)
That’s what I learned from you, oh you, oh
(แด้ท ว๊อท ได เลิร์น ฟรอม ยู , โอ้ ยู , โอ้)
That’s what I learned from you, oh yeah
(แด้ท ว๊อท ได เลิร์น ฟรอม ยู , โอ้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweet Tea And God Grace คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น