เนื้อเพลง The Only Hope for Me is You คำอ่านไทย My Chemical Romance

[Remember me, remember me]
( [ ริเมมเบอะ มี , ริเมมเบอะ มี ])
Remember me
(ริเมมเบอะ มี)
Remember me
(ริเมมเบอะ มี)
Remember me
(ริเมมเบอะ มี)
Remember me
(ริเมมเบอะ มี)

Where, where will we stand
(ฮแว , ฮแว วิล วี ซแท็นด)
When all the lights go out
(ฮเว็น ออล เดอะ ไลท โก เอ้า)
Across these city streets
(อัครอซ ฑิส ซีทอิ ซทรีท)
Where were you when
(ฮแว เวอ ยู ฮเว็น)
All of the embers fell
(ออล อ็อฝ ดิ เอมเบิส เฟ็ล)
I still remembered them
(ไอ ซทิล ริเมมเบอะ เฑ็ม)
Covered in ash
(คัฝเออะ อิน แอ็ฌ)
Covered in glass
(คัฝเออะ อิน กลัซ)
Covered in all my friends
(คัฝเออะ อิน ออล มาย ฟเร็นด)
I still think of the bombs they built
(ไอ ซทิล ธิงค อ็อฝ เดอะ บ็อม เด บิลท)

If there’s a place that I could be
(อิฟ แดร์ ซา พเลซ แดท ไอ เคิด บี)
Then I’d be another memory
(เด็น อาย บี แอะนัธเออะ เมมโอะริ)
Can I be the only hope for you?
(แค็น นาย บี ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ ยู)
Because you’re the only hope for me
(บิคอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี)
And if we can’t find where we belong
(แอ็นด อิฟ วี แค็นท ไฟนด ฮแว วี บิลอง)
We’ll have to make it on our own
(เว็ล แฮ็ฝ ทู เมค อิท ออน เอ๊า โอน)
Face all the pain and take it on
(เฟซ ออล เดอะ เพน แอ็นด เทค อิท ออน)
Because the only hope for me is you alone
(บิคอส ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู อะโลน)

How would you be
(เฮา เวิด ยู บี)
Many years after the disasters
(เมนอิ เยีย อาฟเทอะ เดอะ ดิสาซเทอะ)
That we’ve seen
(แดท หวีบ ซีน)
What if we learned
(ว็อท อิฟ วี เลิน)
Of all the people burning
(อ็อฝ ออล เดอะ พี๊เพิ่ล เบรินนิง)
Purifying flame
(Purifyings ฟเลม)
I’ll say it’s okay
(แอล เซ อิทซ โอเค)
I know you can tell
(ไอ โน ยู แค็น เท็ล)
And though you can see me smile
(แอ็นด โธ ยู แค็น ซี มี ซไมล)
I still think of the guns they sell
(ไอ ซทิล ธิงค อ็อฝ เดอะ กัน เด เซ็ล)

If there’s a place that I could be
(อิฟ แดร์ ซา พเลซ แดท ไอ เคิด บี)
Then I’d be another memory
(เด็น อาย บี แอะนัธเออะ เมมโอะริ)
Can I be the only hope for you?
(แค็น นาย บี ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ ยู)
Because you’re the only hope for me
(บิคอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี)
And if we can’t find where we belong
(แอ็นด อิฟ วี แค็นท ไฟนด ฮแว วี บิลอง)
We’ll have to make it on our own
(เว็ล แฮ็ฝ ทู เมค อิท ออน เอ๊า โอน)
Face all the pain and take it on
(เฟซ ออล เดอะ เพน แอ็นด เทค อิท ออน)
Because the only hope for me is you alone
(บิคอส ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู อะโลน)

The only hope for me
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี)
The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
The only hope is!
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ อีส !)

If there’s a place that I could be
(อิฟ แดร์ ซา พเลซ แดท ไอ เคิด บี)
Then I’d be another memory
(เด็น อาย บี แอะนัธเออะ เมมโอะริ)
Can I be the only hope for you?
(แค็น นาย บี ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ ยู)
Because you’re the only hope for me
(บิคอส ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี)
And if we can’t find where we belong
(แอ็นด อิฟ วี แค็นท ไฟนด ฮแว วี บิลอง)
We’ll have to make it on our own
(เว็ล แฮ็ฝ ทู เมค อิท ออน เอ๊า โอน)
Face all the pain and take it on
(เฟซ ออล เดอะ เพน แอ็นด เทค อิท ออน)
Because the only hope for me is you alone
(บิคอส ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู อะโลน)

The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
[Remember me]
([ ริเมมเบอะ มี ])

The only hope for me is you alone
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู อะโลน)
[Remember me]
([ ริเมมเบอะ มี ])

The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
[Remember me]
([ ริเมมเบอะ มี ])

The only hope for me is you alone
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู อะโลน)
[Remember me]
([ ริเมมเบอะ มี ])

The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
[Remember me]
([ ริเมมเบอะ มี ])
The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)
The only hope for me is you
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู)

The only hope for me is you alone!
(ดิ โอ๊นลี่ โฮพ ฟอ มี อีส ยู อะโลน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Only Hope for Me is You คำอ่านไทย My Chemical Romance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น