เนื้อเพลง Do You Like The Way คำอ่านไทย Santana feat Lauryn Hill & CEE LO

Lauryn’s Rap
( โลลีน แร็พ)
Watch The Master Plan The Pastures Span
(ว็อช เดอะ มาซเทอะ แพล็น เดอะ พาซเชอะ ซแพ็น)
Through The Streets Move The Sheep
(ธรู เดอะ ซทรีท มูฝ เดอะ ฌีพ)
Flipped The Beat Like The Shepherd
(ฟริพทฺ เดอะ บีท ไลค เดอะ เฌพเอิด)
It’s A New Day My Crew Stay Forever Striving
(อิทซ ซา นยู เด มาย ครู ซเท เฟาะเรฝเออะ Strivings)
Give Thanks Cause We Alive And Been Through The Gutter
(กิฝ แธ็งค คอส วี อะไลฝ แอ็นด บีน ธรู เดอะ กัทเทอะ)
Now We See The Horizon
(เนา วี ซี เดอะ ฮอไร๊ซั่น)
It’s Clear To Me Now
(อิทซ คเลีย ทู มี เนา)
Used To Be Confused Took A Lot Of Years To See How
(ยูซ ทู บี ค็อนฟยูส ทุค กา ล็อท อ็อฝ เยีย ทู ซี เฮา)
Now We Moving Planets
(เนา วี มูฝอิง พแลนเอ็ท)
Take The Average Mind And Expand It
(เทค ดิ แอฝเออะริจ ไมนด แอ็นด เอ็คซแพนด ดิท)
You Take For Granted Like We’re Always Gonna Be Disadvantaged
(ยู เทค ฟอ กรานท ไลค เวอ ออลเว กอนนะ บี ดิแซ็ดฝานทิจ)
But Soon Come It Soon Come Ya Soon Done
(บัท ซูน คัม อิท ซูน คัม ยา ซูน ดัน)
Ya Start Run You Stumble We Catch One
(ยา ซทาท รัน ยู แสตมเบิล วี แค็ช วัน)
In The Rhythm Santana Lick The Guits With Precision
(อิน เดอะ ริธึ่ม ซันทาน่า ลิค เดอะ Guits วิฑ พริซีฉอัน)
Not Accidental Intentional Conscious Decision
(น็อท แอคซิเดนแท็ล อินเทนฌะแน็ล คอนฌัซ ดิซีฉอัน)
To Zion We’re Marching Through With African Mayans
(ทู ไสอัน เวอ มัสชิง ธรู วิฑ แอฟริแค็น มาแย็น)
Conquering Babylon With The Heart Of A Lion
(คองเคอะริง บาบี้ลอน วิฑ เดอะ ฮาท อ็อฝ อะ ไลอัน)
And The Walls Of Jericho Come A Tumbling Down
(แอ็นด เดอะ วอล อ็อฝ เจริโค คัม อะ ทัมบริง เดาน)

Tell Me How Long Has It Been
(เท็ล มี เฮา ล็อง แฮ็ส ซิท บีน)
Is Everything Everything Alright My Friend
(อีส เอ๊วี่ติง เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท มาย ฟเร็นด)

You See Time Is Passing People Asking How Come None Of This Ain’t Lasting
(ยู ซี ไทม อีส พาซซิง พี๊เพิ่ล อาคกิ้ง เฮา คัม นัน อ็อฝ ดีซ เอน ลาซทิง)
Money Will Make People Deal Like They Don’t Even Have To Feel
(มันอิ วิล เมค พี๊เพิ่ล ดีล ไลค เด ด้อนท์ อีเฝ็น แฮ็ฝ ทู ฟีล)
But No It Ain’t Real It Ain’t Real
(บัท โน อิท เอน ริแอ็ล อิท เอน ริแอ็ล)

Oh Do You Like The Way That It’s Going Down
(โอ ดู ยู ไลค เดอะ เว แดท อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Do You Like The Way That It’s Going Down
(ดู ยู ไลค เดอะ เว แดท อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Ooh Do You Like The Way
(อู้ ดู ยู ไลค เดอะ เว)

How Long How Long Will We Wait To Sit Down And Communicate
(เฮา ล็อง เฮา ล็อง วิล วี เวท ทู ซิท เดาน แอ็นด ค็อมยูนิเคท)
See Everything Is Relative If You Want To Get Then Give
(ซี เอ๊วี่ติง อีส รีเลถีฝ อิฟ ยู ว็อนท ทู เก็ท เด็น กิฝ)
Can’t We All Just Build And Live Can’t We Can’t We
(แค็นท วี ออล จัซท บิลด แอ็นด ไลฝ แค็นท วี แค็นท วี)

Do You Like The Way That It’s Going Down
(ดู ยู ไลค เดอะ เว แดท อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Do You Like The Way That It’s Going Down
(ดู ยู ไลค เดอะ เว แดท อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Do You Like The Way That It’s Going Down
(ดู ยู ไลค เดอะ เว แดท อิทซ โกอิ้ง เดาน)
Do You Like The Way That It’s Going Down
(ดู ยู ไลค เดอะ เว แดท อิทซ โกอิ้ง เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do You Like The Way คำอ่านไทย Santana feat Lauryn Hill & CEE LO

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น