เนื้อเพลง Sweeter Than Fiction คำอ่านไทย Taylor Swift

Hit the ground, hit the ground, hit the ground, oh oh
(ฮิท เดอะ กราวนด์ , ฮิท เดอะ กราวนด์ , ฮิท เดอะ กราวนด์ , โอ้ โอ้)
Only sound, only sound that you hear is “No”
(โอ๊นลี่ ซาวน์ด , โอ๊นลี่ ซาวน์ด แดท ยู เฮียร อีส โน)
You never saw it coming
(ยู เน๊เว่อร์ ซอว์ อิท คอมมิง)
Slipped when you started running
(สลิพ เว็น ยู สท๊าร์ท รันนิ่ง)
And now you’ve come undone and I, I, I, I
(แอนด์ นาว ยู๊ฟ คัม อั๊นดัน แอนด์ ได , ไอ , ไอ , ไอ)

Seen you fall, seen you crawl on your knees, eh eh
(ซีน ยู ฟอลล์ , ซีน ยู ครอล ออน ยัวร์ นี , เออี เออี)
Seen you lost in a crowd, seen your colors fade
(ซีน ยู โลด ดิน อะ คราวดํ , ซีน ยัวร์ คัลเลอร์ เฟด)
Wish I could make it better
(วิ๊ช ไอ คูด เม้ค กิด เบ๊ทเด่อร์)
Someday you won’t remember
(ซัมเดย์ ยู โวน รีเม๊มเบ่อร์)
This pain you thought would last forever and ever
(ดิส เพน ยู ตรอด วู๊ด ล๊าสท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์)

There you’ll stand, ten feet tall
(แดร์ โยว สแทนด์ , เท็น ฟีด ทอลล์)
I will say, “I knew it all along.”
(ไอ วิล เซย์ , ไอ นิว อิท ดอร์ อะลอง)
Your eyes–wider than distance
(ยัวร์ อาย ไวดฺเดอ แดน ดิ๊สแท่นซํ)
This life–sweeter than fiction
(ดิส ไล๊ฟ สวีเดอ แดน ฟิ๊คชั่น)

Just a shot, just a shot in the dark, oh oh
(จั๊สท ดา ชอด , จั๊สท ดา ชอด ดิน เดอะ ด๊าร์ค , โอ้ โอ้)
All you got, all you got are your shattered hopes
(ออล ยู กอท , ออล ยู กอท อาร์ ยัวร์ แชทเทอะ โฮพ)
They never saw it coming
(เดย์ เน๊เว่อร์ ซอว์ อิท คอมมิง)
You hit the ground running
(ยู ฮิท เดอะ กราวนด์ รันนิ่ง)
And now you’re onto something, I, I, I say
(แอนด์ นาว ยัวร์ ออนทู ซัมติง , ไอ , ไอ , ไอ เซย์)

What a sight, what a sight when the light came on
(ว๊อท ดา ไซ๊ท , ว๊อท ดา ไซ๊ท เว็น เดอะ ไล๊ท เคม ออน)
Proved me right, proved me right when you proved them wrong
(พรู๊ฝ มี ไร๊ท , พรู๊ฝ มี ไร๊ท เว็น ยู พรู๊ฝ เด็ม รอง)
And in this perfect weather
(แอนด์ ดิน ดิส เพ๊อร์เฟ็คท เว๊เธ่อร)
It’s like we don’t remember
(อิทซ ไล๊ค วี โด้นท์ รีเม๊มเบ่อร์)
The rain we thought would last forever and ever
(เดอะ เรน วี ตรอด วู๊ด ล๊าสท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์)

There you’ll stand, ten feet tall
(แดร์ โยว สแทนด์ , เท็น ฟีด ทอลล์)
I will say, “I knew it all along.”
(ไอ วิล เซย์ , ไอ นิว อิท ดอร์ อะลอง)
Your eyes–wider than distance
(ยัวร์ อาย ไวดฺเดอ แดน ดิ๊สแท่นซํ)
This life–sweeter than fiction
(ดิส ไล๊ฟ สวีเดอ แดน ฟิ๊คชั่น)

There you’ll stand, next to me
(แดร์ โยว สแทนด์ , เน๊กซท ทู มี)
All at once, the rest is history
(ออล แอ็ท วั๊นซ , เดอะ เรสท อีส ฮิสทรี่)
Your eyes–wider than distance
(ยัวร์ อาย ไวดฺเดอ แดน ดิ๊สแท่นซํ)
This life–sweeter than fiction, fiction
(ดิส ไล๊ฟ สวีเดอ แดน ฟิ๊คชั่น , ฟิ๊คชั่น)
[adsense]
I’ll be one of the many saying,
(แอล บี วัน ออฟ เดอะ เมนี่ เซยิง ,)
“Look at you now, look at you now, now.”
(ลุ๊ค แกด ยู นาว , ลุ๊ค แกด ยู นาว , นาว)
I’ll be one of the many saying,
(แอล บี วัน ออฟ เดอะ เมนี่ เซยิง ,)
“You made us proud, you made us proud, proud.”
(ยู เมด อัช เพราดฺ , ยู เมด อัช เพราดฺ , เพราดฺ)
I’ll be one of the many saying,
(แอล บี วัน ออฟ เดอะ เมนี่ เซยิง ,)
“Look at you now, look at you now, now.”
(ลุ๊ค แกด ยู นาว , ลุ๊ค แกด ยู นาว , นาว)
I’ll be one of the many saying,
(แอล บี วัน ออฟ เดอะ เมนี่ เซยิง ,)
“You made us proud, you made us proud, proud.”
(ยู เมด อัช เพราดฺ , ยู เมด อัช เพราดฺ , เพราดฺ)

And when they call your name
(แอนด์ เว็น เดย์ คอลลํ ยัวร์ เนม)
and they put your picture in a frame
(แอนด์ เดย์ พุท ยัวร์ พิ๊คเจ้อร์ อิน นา เฟรม)
You know that I’ll be there time and again
(ยู โนว์ แดท แอล บี แดร์ ไทม์ แอนด์ อะเกน)
‘Cause I loved you when, when you
(ค๊อส ไอ เลิฟ ยู เว็น , เว็น ยู)

Hit the ground, hit the ground, hit the ground, oh oh
(ฮิท เดอะ กราวนด์ , ฮิท เดอะ กราวนด์ , ฮิท เดอะ กราวนด์ , โอ้ โอ้)
Only sound, only sound that you heard was “No”
(โอ๊นลี่ ซาวน์ด , โอ๊นลี่ ซาวน์ด แดท ยู เฮริ์ท วอส โน)
Now in this perfect weather
(นาว อิน ดิส เพ๊อร์เฟ็คท เว๊เธ่อร)
It’s like we don’t remember
(อิทซ ไล๊ค วี โด้นท์ รีเม๊มเบ่อร์)
The rain we thought would last forever and ever [forever]
(เดอะ เรน วี ตรอด วู๊ด ล๊าสท ฟอเรฟเวอร์ แรน เอ๊เว่อร์ [ ฟอเรฟเวอร์ ])

There you’ll stand, ten feet tall
(แดร์ โยว สแทนด์ , เท็น ฟีด ทอลล์)
I will say, “I knew it all along.”
(ไอ วิล เซย์ , ไอ นิว อิท ดอร์ อะลอง)
Your eyes–wider than distance
(ยัวร์ อาย ไวดฺเดอ แดน ดิ๊สแท่นซํ)
This life–sweeter than fiction
(ดิส ไล๊ฟ สวีเดอ แดน ฟิ๊คชั่น)

There you’ll stand next to me
(แดร์ โยว สแทนด์ เน๊กซท ทู มี)
All at once, the rest is history
(ออล แอ็ท วั๊นซ , เดอะ เรสท อีส ฮิสทรี่)
Your eyes–wider than distance
(ยัวร์ อาย ไวดฺเดอ แดน ดิ๊สแท่นซํ)
This life–sweeter than fiction, fiction
(ดิส ไล๊ฟ สวีเดอ แดน ฟิ๊คชั่น , ฟิ๊คชั่น)

It’s sweeter than fiction
(อิทซ สวีเดอ แดน ฟิ๊คชั่น)
It’s sweeter, yeah
(อิทซ สวีเดอ , เย่)
It’s sweeter than, sweeter
(อิทซ สวีเดอ แดน , สวีเดอ)
Sweeter than fiction
(สวีเดอ แดน ฟิ๊คชั่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweeter Than Fiction คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น