เนื้อเพลง I Bet คำอ่านไทย B2K

Girl, don’t you tell me that you’re dreamin that
( เกิล , ด้อนท์ ยู เท็ล มี แดท ยัวร์ ดรีมมิน แดท)
And don’t you tell me that you’re scheming that
(แอ็นด ด้อนท์ ยู เท็ล มี แดท ยัวร์ ซาคีมมิง แดท)
For thinking that he could ever take the place of me
(ฟอ ติ้งกิง แดท ฮี เคิด เอฝเออะ เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ มี)
And girl, don’t you tell me that you’ve got my back
(แอ็นด เกิล , ด้อนท์ ยู เท็ล มี แดท ยู๊ฟ ก็อท มาย แบ็ค)
And don’t you tell me that you don’t see that
(แอ็นด ด้อนท์ ยู เท็ล มี แดท ยู ด้อนท์ ซี แดท)
When it’s a fact
(ฮเว็น อิทซ ซา แฟ็คท)
That any dumb fool can see
(แดท เอนอิ ดัม ฟูล แค็น ซี)
How could you…
(เฮา เคิด ยู)

How could you think he’s cool enough
(เฮา เคิด ยู ธิงค อีส คูล อินัฟ)
To be the one to come in after me
(ทู บี ดิ วัน ทู คัม อิน อาฟเทอะ มี)
I guess you’ve been writing comedy, now
(ไอ เก็ซ ยู๊ฟ บีน ไรทอิง คอมเอะดิ , เนา)
How could you think he’s good enough
(เฮา เคิด ยู ธิงค อีส เกิด อินัฟ)
To even compare to someone like me
(ทู อีเฝ็น ค็อมแพ ทู ซัมวัน ไลค มี)
If you don’t know, you’ll lose, you’ll see, girl
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน , โยว ลูส , โยว ซี , เกิล)

[Hook]
([ ฮุค ])
I bet he won’t no
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท โน)
I bet he won’t keep you blingin like me, no
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท คีพ ยู blingin ไลค มี , โน)
I bet he won’t touch the places that I know
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท ทั๊ช เดอะ พเลซ แดท ไอ โน)
I bet he won’t have the ends to keep you ridin the willie in a 4.6
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท แฮ็ฝ ดิ เอ็นด ทู คีพ ยู ริดอิน เดอะ วิลลี อิน อะ โฟว ซิก)
Girl, no, no, no
(เกิล , โน , โน , โน)
I bet he won’t keep you blingin like me, no, no
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท คีพ ยู blingin ไลค มี , โน , โน)
I bet he won’t touch the places that I know
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท ทั๊ช เดอะ พเลซ แดท ไอ โน)
Unless you’re losin your mind, or even goin blind
(อันเลซ ยัวร์ ลูซิน ยุร ไมนด , ออ อีเฝ็น โกอิน บไลนด)
I bet he won’t, I bet he won’t, no, no
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท , ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท , โน , โน)

Girl, I know somebody must have hurt you bad
(เกิล , ไอ โน ซัมบอดี้ มัซท แฮ็ฝ เฮิท ยู แบ็ด)
I know somebody must have made you crack
(ไอ โน ซัมบอดี้ มัซท แฮ็ฝ เมด ยู คแร็ค)
If you think that
(อิฟ ยู ธิงค แดท)
He can do what I can do for you and
(ฮี แค็น ดู ว็อท ไอ แค็น ดู ฟอ ยู แอ็นด)
Girl, I know somebody must have told you to
(เกิล , ไอ โน ซัมบอดี้ มัซท แฮ็ฝ โทลด ยู ทู)
I know somebody must’ve made you do the things you do
(ไอ โน ซัมบอดี้ มาสทฝฺ เมด ยู ดู เดอะ ธิง ยู ดู)
Cuz I know there’s no way that you could be un true
(คัซ ไอ โน แดร์ โน เว แดท ยู เคิด บี ยูเอ็น ทรู)

How could you think he’s cool enough
(เฮา เคิด ยู ธิงค อีส คูล อินัฟ)
To be the one to come in after me
(ทู บี ดิ วัน ทู คัม อิน อาฟเทอะ มี)
I guess you’ve been writing comedy, oh
(ไอ เก็ซ ยู๊ฟ บีน ไรทอิง คอมเอะดิ , โอ)
How could you think he’s good enough
(เฮา เคิด ยู ธิงค อีส เกิด อินัฟ)
To even compare to someone like me
(ทู อีเฝ็น ค็อมแพ ทู ซัมวัน ไลค มี)
If you don’t know, you’ll lose, you’ll see, girl
(อิฟ ยู ด้อนท์ โน , โยว ลูส , โยว ซี , เกิล)

[Repeat Hook]
([ ริพีท ฮุค ])

You’re livin in a dream if you think
(ยัวร์ ลีฝอิน อิน อะ ดรีม อิฟ ยู ธิงค)
That he can roll the dice and beat me
(แดท ฮี แค็น โรล เดอะ ไดซ แอ็นด บีท มี)
And if you’re fool enough to take a chance
(แอ็นด อิฟ ยัวร์ ฟูล อินัฟ ทู เทค เก ชานซ)
Then you will see
(เด็น ยู วิล ซี)
There’s no other way but through me
(แดร์ โน อัฑเออะ เว บัท ธรู มี)
It’s locked up tight and I’ve got the key
(อิทซ ล็อค อัพ ไทท แอ็นด แอฝ ก็อท เดอะ คี)
So don’t be wastin our time thinking that
(โซ ด้อนท์ บี เวสดิน เอ๊า ไทม ติ้งกิง แดท)
It will never be
(อิท วิล เนฝเวอะ บี)

Baby, no, no…
(เบบิ , โน , โน)
Oh, no, oh-no, no, no, no
(โอ , โน , โอ โน , โน , โน , โน)
I bet he won’t noooo…
(ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท นู)
Oh, no, no, bet he won’t
(โอ , โน , โน , เบ็ท ฮี ว็อนท)
I’m tellin you, I bet he won’t…
(แอม เทลลิน ยู , ไอ เบ็ท ฮี ว็อนท)

[Repeat Hook 3 times]
([ ริพีท ฮุค ที ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Bet คำอ่านไทย B2K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น