เนื้อเพลง Mary Jane คำอ่านไทย The Click Five

I didn’t cry the day you moved away
( ไอ ดิ๊นอิน คไร เดอะ เด ยู มูฝ อะเว)
Didn’t think that I would feel this pain
(ดิ๊นอิน ธิงค แดท ไอ เวิด ฟีล ดีซ เพน)
Until I saw the stranger that was you
(อันทีล ไอ ซอ เดอะ ซทเรนเจอะ แดท วอส ยู)

Whatever happened to our innocence
(ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู เอ๊า อีนโนะเซ็นซ)
And that something that you said about being friends
(แอ็นด แดท ซัมติง แดท ยู เซ็ด อะเบาท บีอิง ฟเร็นด)
Tell me how
(เท็ล มี เฮา)
Help me say the words out loud
(เฮ็ลพ มี เซ เดอะ เวิด เอ้า เลาด)

Could it be
(เคิด ดิท บี)
That nothing’s gonna change
(แดท นัธอิง กอนนะ เชนจ)
Cuz time has got a way of taking back
(คัซ ไทม แฮ็ส ก็อท ดา เว อ็อฝ เทคอิง แบ็ค)
Everything you thought you had
(เอ๊วี่ติง ยู ธอท ยู แฮ็ด)
Can you see?
(แค็น ยู ซี)
The girl you used to be
(เดอะ เกิล ยู ยูซ ทู บี)
The one I lost when I let go of you
(ดิ วัน ไอ ล็อซท ฮเว็น นาย เล็ท โก อ็อฝ ยู)
Or whatever happened to…
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู)
Mary Jane
(แมริ เจน)

[Ah, Ah.]
([ อา , อา ])
[Ah, Ah.]
([ อา , อา ])

I need to wake up from this state of mind
(ไอ นีด ทู เวค อัพ ฟร็อม ดีซ ซเทท อ็อฝ ไมนด)
The situation is a staying kind
(เดอะ ซิชิวเอฌัน อีส ซา สเตย์ยิ่ง ไคนด)
I gotta get your memory out of my head
(ไอ กอททะ เก็ท ยุร เมมโอะริ เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด)

Would you catch me if I had to fall
(เวิด ยู แค็ช มี อิฟ ฟาย แฮ็ด ทู ฟอล)
Would you even find the time without it all
(เวิด ยู อีเฝ็น ไฟนด เดอะ ไทม วิเฑาท ดิธ ดอร์)
Tell me how
(เท็ล มี เฮา)
Help me say the words out loud
(เฮ็ลพ มี เซ เดอะ เวิด เอ้า เลาด)

Could it be
(เคิด ดิท บี)

That nothing’s gonna change
(แดท นัธอิง กอนนะ เชนจ)
Cuz time has got a way of taking back
(คัซ ไทม แฮ็ส ก็อท ดา เว อ็อฝ เทคอิง แบ็ค)
Everything you thought you had
(เอ๊วี่ติง ยู ธอท ยู แฮ็ด)
Can you see?
(แค็น ยู ซี)
The girl you used to be
(เดอะ เกิล ยู ยูซ ทู บี)
The one I lost when I let go of you
(ดิ วัน ไอ ล็อซท ฮเว็น นาย เล็ท โก อ็อฝ ยู)
Or whatever happened to…
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู)
Mary Jane
(แมริ เจน)

[Ah, Ah.]
([ อา , อา ])
[Ah, Ah.]
([ อา , อา ])

Cuz time is taking back
(คัซ ไทม อีส เทคอิง แบ็ค)
Everything I thought we had
(เอ๊วี่ติง ไอ ธอท วี แฮ็ด)
Tell me how
(เท็ล มี เฮา)
[Mary Jane…]
([ แมริ เจน ])
Help me say the words out loud
(เฮ็ลพ มี เซ เดอะ เวิด เอ้า เลาด)

Could it be
(เคิด ดิท บี)
That nothing’s gonna change
(แดท นัธอิง กอนนะ เชนจ)
Cuz time has got a way of taking back
(คัซ ไทม แฮ็ส ก็อท ดา เว อ็อฝ เทคอิง แบ็ค)
Everything you thought you had
(เอ๊วี่ติง ยู ธอท ยู แฮ็ด)
Can you see?
(แค็น ยู ซี)
The girl you used to be
(เดอะ เกิล ยู ยูซ ทู บี)
The one I lost when I let go of you
(ดิ วัน ไอ ล็อซท ฮเว็น นาย เล็ท โก อ็อฝ ยู)
Or whatever happened to…
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู)
Mary Jane
(แมริ เจน)

[Ah, Ah.]
([ อา , อา ])
Or whatever happened to…
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ แฮพเพ็น ทู)
[Ah, Ah.]
([ อา , อา ])
Mary Jane
(แมริ เจน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mary Jane คำอ่านไทย The Click Five

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น