เนื้อเพลง Fourth Time Around คำอ่านไทย Bob Dylan

When she said,
( ฮเว็น ชี เซ็ด ,)
” Don’t waste your words, they’re just lies, ”
(” ด้อนท์ เวซท ยุร เวิด , เดรว จัซท ไล , “)
I cried she was deaf.
(ไอ คไร ชี วอส เด็ฟ)
And she worked on my face until breaking my eyes,
(แอ็นด ชี เวิค ออน มาย เฟซ อันทีล บเรคคิง มาย ไอ ,)
Then said, ” What else you got left? ”
(เด็น เซ็ด , ” ว็อท เอ็ลซ ยู ก็อท เล็ฟท “)
It was then that I got up to leave
(อิท วอส เด็น แดท ไอ ก็อท อัพ ทู ลีฝ)
But she said, ” Don’t forget,
(บัท ชี เซ็ด , ” ด้อนท์ เฟาะเกท ,)
Everybody must give something back
(เอวี่บอดี้ มัซท กิฝ ซัมติง แบ็ค)
For something they get. ”
(ฟอ ซัมติง เด เก็ท “)

I stood there and hummed,
(ไอ ซทูด แดร์ แอ็นด ฮึม ,)
I tapped on her drum and asked her how come.
(ไอ tapped ออน เฮอ ดรัม แอ็นด อาซค เฮอ เฮา คัม)
And she b*ttoned her boot,
(แอ็นด ชี บี *ttoned เฮอ บูท ,)
And straightened her suit,
(แอ็นด สเตจเทน เฮอ ซยูท ,)
Then she said, ” Don’t get cute. ”
(เด็น ชี เซ็ด , ” ด้อนท์ เก็ท คยูท “)
So I forced my hands in my pockets
(โซ ไอ โฟซ มาย แฮ็นด ซิน มาย พอคเค็ท)
And felt with my thumbs,
(แอ็นด เฟ็ลท วิฑ มาย ธัม ,)
And gallantly handed her
(แอ็นด แกลแล็นทลิ แฮ็นด เฮอ)
My very last piece of gum.
(มาย เฝริ ลาซท พีซ อ็อฝ กัม)

She threw me outside,
(ชี ธรู มี เอาทไซด ,)
I stood in the dirt where ev’ryone walked.
(ไอ ซทูด อิน เดอะ เดิท ฮแว เอฟวี่วัน วอค)
And after finding I’d
(แอ็นด อาฟเทอะ ไฟนดิง อาย)
Forgotten my shirt,
(ฟอร์กอทเดน มาย เฌิท ,)
I went back and knocked.
(ไอ เว็นท แบ็ค แอ็นด น็อค)
I waited in the hallway, she went to get it,
(ไอ เวท อิน เดอะ ฮอวเวย์ , ชี เว็นท ทู เก็ท ดิธ ,)
And I tried to make sense
(แอ็นด ดาย ทไร ทู เมค เซ็นซ)
Out of that picture of you in your wheelchair
(เอ้า อ็อฝ แดท พีคเชอะ อ็อฝ ยู อิน ยุร วิวแชร์)
That leaned up against . . .
(แดท ลีน อัพ อะเกนซท)

Her Jamaican rum
(เฮอ จะเมแค็น รัม)
And when she did come, I asked her for some.
(แอ็นด ฮเว็น ชี ดิด คัม , ไอ อาซค เฮอ ฟอ ซัม)
She said, ” No, dear. ”
(ชี เซ็ด , ” โน , เดีย “)
I said, ” Your words aren’t clear,
(ไอ เซ็ด , ” ยุร เวิด อเร้น คเลีย ,)
You’d better spit out your gum. ”
(ยูต เบทเทอะ ซพิท เอ้า ยุร กัม “)
She screamed till her face got so red,
(ชี ซครีม ทิล เฮอ เฟซ ก็อท โซ เร็ด ,)
Then she fell on the floor,
(เด็น ชี เฟ็ล ออน เดอะ ฟโล ,)
And I covered her up and then
(แอ็นด ดาย คัฝเออะ เฮอ อัพ แอ็นด เด็น)
Thought I’d go look through her drawer.
(ธอท อาย โก ลุค ธรู เฮอ ดรอเออะ)

And when I was through,
(แอ็นด ฮเว็น นาย วอส ธรู ,)
I filled up my shoe, and brought it to you.
(ไอ ฟิล อัพ มาย ฌู , แอ็นด บรอท ดิธ ทู ยู)
And you, you took me in,
(แอ็นด ยู , ยู ทุค มี อิน ,)
You loved me then,
(ยู ลัฝ มี เด็น ,)
You never wasted time.
(ยู เนฝเวอะ ว็อซท ไทม)
And I, I never took much,
(แอ็นด ดาย , ไอ เนฝเวอะ ทุค มัช ,)
I never asked for your crutch,
(ไอ เนฝเวอะ อาซค ฟอ ยุร ครัช ,)
Now don’t ask for mine.
(เนา ด้อนท์ อาซค ฟอ ไมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fourth Time Around คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น