เนื้อเพลง The Easy Way คำอ่านไทย Westlife

Listen girl
( ลิ๊สซึ่น เกิล)
Just let me talk to you
(จัซท เล็ท มี ทอค ทู ยู)
I just want to be with you
(ไอ จัซท ว็อนท ทู บี วิฑ ยู)
So why should I play it cool
(โซ ฮไว เชิด ดาย พเล อิท คูล)
You and me, we?ve got a chemistry
(ยู แอ็นด มี , วี ve ก็อท ดา เคมอิซทริ)
So I don?t need poerty
(โซ ไอ ด็อน ที นีด poerty)
To say what you mean to me
(ทู เซ ว็อท ยู มีน ทู มี)

See I?m not into buying your affections
(ซี ไอ เอ็ม น็อท อีนทุ บายอิ้ง ยุร แอ็ฟเฟคฌัน)
With a diamond on a necklace
(วิฑ อะ ไดมันด ออน อะ เนคเครด)
There?s a realer way to do it girl
(แดร์ เอส ซา realer เว ทู ดู อิท เกิล)
I don?t need to throw you all these
(ไอ ด็อน ที นีด ทู ธโร ยู ออล ฑิส)
Lines just so you know
(ไลน จัซท โซ ยู โน)
I know you?re fine, I?m gonna come
(ไอ โน ยู รี ไฟน , ไอ เอ็ม กอนนะ คัม)
Right out and say it girl
(ไรท เอ้า แอ็นด เซ อิท เกิล)

I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)
Pretty girl
(พรีททิ เกิล)
I don?t want to play no more
(ไอ ด็อน ที ว็อนท ทู พเล โน โม)
Been there, done that before
(บีน แดร์ , ดัน แดท บิโฟ)
I?ve never been so sure
(ไอ ve เนฝเวอะ บีน โซ ฌุร)
About what I feel
(อะเบาท ว็อท ไอ ฟีล)
Let?s get it on for real
(เล็ท เอส เก็ท ดิธ ออน ฟอ ริแอ็ล)
Why should I hold it back
(ฮไว เชิด ดาย โฮลด ดิท แบ็ค)
When all I want to say is that [yeah]
(ฮเว็น ออล ไอ ว็อนท ทู เซ อีส แดท [ เย่ ])

I?m not into buying your affections
(ไอ เอ็ม น็อท อีนทุ บายอิ้ง ยุร แอ็ฟเฟคฌัน)
With a diamond on a necklace
(วิฑ อะ ไดมันด ออน อะ เนคเครด)
There?s a realer way to do it girl
(แดร์ เอส ซา realer เว ทู ดู อิท เกิล)
I?ll spend all the time I have with you
(ไอ ll ซเพ็นด ออล เดอะ ไทม ไอ แฮ็ฝ วิฑ ยู)
I?d never treat you bad
(ไอ ดี เนฝเวอะ ทรีท ยู แบ็ด)
Ain?t that enough to show you
(Ain ที แดท อินัฟ ทู โฌ ยู)
That you are my world
(แดท ยู อาร์ มาย เวิลด)

I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)

Aw I love you
(อาว ไอ ลัฝ ยู)
I love you, I love you the easy way
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู ดิ อีสอิ เว)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

See, I?m not into buying your affections
(ซี , ไอ เอ็ม น็อท อีนทุ บายอิ้ง ยุร แอ็ฟเฟคฌัน)
With a diamond on a necklace
(วิฑ อะ ไดมันด ออน อะ เนคเครด)
There?s a realer way to do it girl
(แดร์ เอส ซา realer เว ทู ดู อิท เกิล)
I?ll spend all the time I have with you
(ไอ ll ซเพ็นด ออล เดอะ ไทม ไอ แฮ็ฝ วิฑ ยู)
I never treat you bad
(ไอ เนฝเวอะ ทรีท ยู แบ็ด)
Ain?t that enough to show you that
(Ain ที แดท อินัฟ ทู โฌ ยู แดท)
You are my world
(ยู อาร์ มาย เวิลด)

I love you, I love you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
I love you, I love you
(ไอ ลัฝ ยู , ไอ ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)

I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
I, love you
(ไอ , ลัฝ ยู)
What?s wrong with saying it the easy way
(ว็อท เอส ร็อง วิฑ เซอิง อิท ดิ อีสอิ เว)

I love you, the easy way
(ไอ ลัฝ ยู , ดิ อีสอิ เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Easy Way คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น