เนื้อเพลง Nobody Move คำอ่านไทย Insane Clown Posse feat Mack 10

Nobody move Nobody get Hurt
( โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
I be waiting at the light
(ไอ บี เวททิง แอ็ท เดอะ ไลท)
I be waiting at the light i got 8 seconds or less
(ไอ บี เวททิง แอ็ท เดอะ ไลท ไอ ก็อท เอ๊ก เซคอันด ออ เลซ)
To decide if imma walk or ride
(ทู ดิไซด อิฟ แอมมา วอค ออ ไรด)
I slide up and put the barrel to her neck and scoot b*tch
(ไอ ซไลด อัพ แอ็นด พัท เดอะ แบเร็ล ทู เฮอ เน็ค แอ็นด สกูด บี *tch)
Im driveing and were in pursuit of your loot b*tch
(แอม driveings แอ็นด เวอ อิน เพิซยูท อ็อฝ ยุร ลูท บี *tch)
Im dirty wicked for the bank roles and bad hoes
(แอม เดอทิ วิค ฟอ เดอะ แบ็งค โรล แซน แบ็ด โฮ)
See me lurkin in the shadows the had hoes
(ซี มี เลอคิน อิน เดอะ แฌดโอ เดอะ แฮ็ด โฮ)
Got some nickleplatted heavy and loaded
(ก็อท ซัม nickleplatted เฮฝอิ แอ็นด โลด)
Leave a hole in your face but the back of your dome exploded
(ลีฝ อะ โฮล อิน ยุร เฟซ บัท เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร โดม เอ็คซพโลด)
Nobody move nobody gets cut the f*ck up
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท คัท เดอะ เอฟ *ck อัพ)
And chopped down we poppin off rounds
(แอ็นด ชอบทฺ เดาน วี พอพปิน ออฟฟ เรานด)
F*ck you we aint pullin over in a stolen ovea
(เอฟ *ck ยู วี เอน พลูลิน โอเฝอะ อิน อะ ซโทเล็น ovea)
With a nock nock whos there its some bullets comin over
(วิฑ อะ nock nock ฮู แดร์ อิทซ ซัม บูลเล็ท คัมอิน โอเฝอะ)
Mack one o shaggy 2 dope and violent j with hearts full of wickedtry
(แมกคฺ วัน โอ แฌกกิ ทู โดพ แอ็นด ไฝโอะเล็นท เจ วิฑ ฮาท ฟูล อ็อฝ wickedtry)
B*tch f*ck what you sayin im pluggin one in your cranium
(บี *tch เอฟ *ck ว็อท ยู เซย์อิน แอม pluggin วัน อิน ยุร คเรเนียม)
Put two in my pockets like the rhythm of my world do sh*t cant stop it
(พัท ทู อิน มาย พอคเค็ท ไลค เดอะ ริธึ่ม อ็อฝ มาย เวิลด ดู ฌะ *ที แค็นท ซท็อพ อิท)

Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)

It aint sh*t for me to keep it gangster on minds
(อิท เอน ฌะ *ที ฟอ มี ทู คีพ อิท แกะซเทอะ ออน ไมนด)
The pile of coke got me froze but i can use another line
(เดอะ ไพล อ็อฝ โคค ก็อท มี ฟโรส บัท ไอ แค็น ยูซ แอะนัธเออะ ไลน)
This is a jack move a noted imma take what i find
(ดีซ ซิส ซา แจ็ค มูฝ อะ น็อท แอมมา เทค ว็อท ไอ ไฟนด)
And this revolver close range will sure to blow your mind
(แอ็นด ดีซ ริฝอลเฝอะ คโลส เรนจ วิล ฌุร ทู บโล ยุร ไมนด)
I got some homies from the deep claimin ICP
(ไอ ก็อท ซัม โฮมี ฟร็อม เดอะ ดีพ คลีมมิน ICP)
But im the chicken hawk how they gonna chicken hunt without me
(บัท แอม เดอะ ชีคเค็น ฮอค เฮา เด กอนนะ ชีคเค็น ฮันท วิเฑาท มี)
Peep game did i show you how to put it down proper
(พีพ เกม ดิด ดาย โฌ ยู เฮา ทู พัท ดิธ เดาน พรอพเออะ)
First chicken in the door and wave the forlock bigpapa
(เฟิซท ชีคเค็น อิน เดอะ โด แอ็นด เวฝ เดอะ forlock bigpapa)
Take the old place for the stash spot
(เทค ดิ โอลด พเลซ ฟอ เดอะ สแตช สพอท)
And tell em one false move they get there ass shot
(แอ็นด เท็ล เอ็ม วัน ฟอลซ มูฝ เด เก็ท แดร์ อาซ ฌ็อท)
And if some dude move you gotta spit rounds and hit it
(แอ็นด อิฟ ซัม ดยูด มูฝ ยู กอททะ ซพิท เรานด แซน ฮิท ดิธ)
You drench the place with Faygo let them know the clowns did it
(ยู ดเร็นช เดอะ พเลซ วิฑ Faygo เล็ท เฑ็ม โน เดอะ คเลาน ดิด ดิท)
Nobody tell cause we shut a snitch up if its a brod
(โนบอดี้ เท็ล คอส วี ฌัท ดา สนิดชฺ อัพ อิฟ อิทซ ซา brod)
Get some juggalettes to roll the b*tch up
(เก็ท ซัม juggalettes ทู โรล เดอะ บี *tch อัพ)
So make no mistakes this is the two one one
(โซ เมค โน มิซเทค ดีซ ซิส เดอะ ทู วัน วัน)
Jay Shaggs and Mack 10 will make your crew run run
(เจ Shaggs แซน แมกคฺ เทน วิล เมค ยุร ครู รัน รัน)

Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)

Blast mutha f*cker blast blast blast blast
(บลาซท มาตดา เอฟ *cker บลาซท บลาซท บลาซท บลาซท)
Slugs in your b*tch ass my aim s*cks
(ซลัก ซิน ยุร บี *tch อาซ มาย เอม เอส *cks)
So i bust point blank robbery in progress first national bank
(โซ ไอ บัซท พอยนท บแลงค รอบเบอะริ อิน พรอกเร็ซ เฟิซท แนฌอะแน็ล แบ็งค)
Im f*ckin shoot first shoot second shoot third
(แอม เอฟ *ckin ฌูท เฟิซท ฌูท เซคอันด ฌูท เธิด)
Then i drop whoevers left spreadin through secruitys vests
(เด็น นาย ดร็อพ ฮูเอฝเออะ เล็ฟท สเปรสดิน ธรู secruitys เฝ็ซท)
Nobody move in the club when we walk in
(โนบอดี้ มูฝ อิน เดอะ คลับ ฮเว็น วี วอค อิน)
They all just freeze terrified of my crew just hawking us
(เด ออล จัซท ฟรีส เทลิฟายด์ อ็อฝ มาย ครู จัซท hawkings อัซ)
But you all can just relax line up like some b*tches drop your money in the sack
(บัท ยู ออล แค็น จัซท ริแลคซ ไลน อัพ ไลค ซัม บี *tches ดร็อพ ยุร มันอิ อิน เดอะ แซ็ค)
Partys over hoes get they jelly blown out like titties
(พาทิ โอเฝอะ โฮ เก็ท เด เจลลิ บโลน เอ้า ไลค ไตเติลสฺ)
And i blast these stupid hero idiots movin on me thinkin they will save the day
(แอ็นด ดาย บลาซท ฑิส ซทยูทิด ฮีโร อีดเอียท มูฝวิน ออน มี ติ้งกิน เด วิล เซฝ เดอะ เด)
With joni seals there graves away so put your mutha f*ckin face in the floor
(วิฑ joni ซีล แดร์ กแรฝ อะเว โซ พัท ยุร มาตดา เอฟ *ckin เฟซ อิน เดอะ ฟโล)
And if you move but dont then its your head and my bullets with a all out war
(แอ็นด อิฟ ยู มูฝ บัท ด้อนท์ เด็น อิทซ ยุร เฮ็ด แอ็นด มาย บูลเล็ท วิฑ อะ ออล เอ้า วอ)

Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)
Nobody move Nobody get Hurt
(โนบอดี้ มูฝ โนบอดี้ เก็ท เฮิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Move คำอ่านไทย Insane Clown Posse feat Mack 10

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น