เนื้อเพลง It’s In Your Eyes คำอ่านไทย Phil Collins

It’s in your eyes,
( อิทซ ซิน ยุร ไอ ,)
the love you hide away.
(เดอะ ลัฝ ยู ไฮด อะเว)
You can’t disguise
(ยู แค็นท ดิซไกส)
the things you feel, the thing you say
(เดอะ ธิง ยู ฟีล , เดอะ ธิง ยู เซ)

If you just call my name
(อิฟ ยู จัซท คอล มาย เนม)
any time at all, I’ll be there.
(เอนอิ ไทม แอ็ท ดอร์ , แอล บี แดร์)

I don’t know why,
(ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ,)
the way you’re falling away from me.
(เดอะ เว ยัวร์ ฟ๊อลิง อะเว ฟร็อม มี)
I can’t describe
(ไอ แค็นท ดิซไครบ)
it’s how it feels, it’s what I see.
(อิทซ เฮา อิท ฟีล , อิทซ ว็อท ไอ ซี)

If you just call my name
(อิฟ ยู จัซท คอล มาย เนม)
anytime at all,
(เอนี่ไทม์ แอ็ท ดอร์ ,)
anytime at all,
(เอนี่ไทม์ แอ็ท ดอร์ ,)
anytime at all, I’ll be there.
(เอนี่ไทม์ แอ็ท ดอร์ , แอล บี แดร์)

I look around, all I see is you
(ไอ ลุค อะเรานด , ออล ไอ ซี อีส ยู)
but you gotta tell me that you want me too.
(บัท ยู กอททะ เท็ล มี แดท ยู ว็อนท มี ทู)
Look at me, you’re all that I need, it’s true.
(ลุค แกท มี , ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด , อิทซ ทรู)

I’m here, just call my name
(แอม เฮียร , จัซท คอล มาย เนม)
anytime at all, I’ll be there.
(เอนี่ไทม์ แอ็ท ดอร์ , แอล บี แดร์)

I look around, all I see is you
(ไอ ลุค อะเรานด , ออล ไอ ซี อีส ยู)
but you gotta tell me that you want me too.
(บัท ยู กอททะ เท็ล มี แดท ยู ว็อนท มี ทู)
Look at me, you’re all that I need, it’s true.
(ลุค แกท มี , ยัวร์ ออล แดท ไอ นีด , อิทซ ทรู)

I can’t disguise
(ไอ แค็นท ดิซไกส)
the love I wait for you to share
(เดอะ ลัฝ ไอ เวท ฟอ ยู ทู แฌ)
I can’t deny
(ไอ แค็นท ดิไน)
if you reach out and touch my hand it’s there.
(อิฟ ยู รีช เอ้า แอ็นด ทั๊ช มาย แฮ็นด อิทซ แดร์)

Or just call my name,
(ออ จัซท คอล มาย เนม ,)
anytime at all,
(เอนี่ไทม์ แอ็ท ดอร์ ,)
anytime at all,
(เอนี่ไทม์ แอ็ท ดอร์ ,)
anytime at all, I’ll be there.
(เอนี่ไทม์ แอ็ท ดอร์ , แอล บี แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง It’s In Your Eyes คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น