เนื้อเพลง Rebirthing คำอ่านไทย Skillet

I lie here paralytic
( ไอ ไล เฮียร พะระลีทอิค)
Inside this soul
(อีนไซด ดีซ โซล)
Screaming for you till my throat is numb
(ซครีมอิง ฟอ ยู ทิล มาย ธโรท อีส นัม)
I wanna break out I need a way out
(ไอ วอนนา บเรค เอ้า ไอ นีด อะ เว เอ้า)
I don’t believe that it’s gotta be this way
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แดท อิทซ กอททะ บี ดีซ เว)
The worst is the waiting
(เดอะ เวิซท อีส เดอะ เวททิง)
In this womb I’m suffocating
(อิน ดีซ วูม แอม ซัฟโฟะเคทิง)

Feel your presence filling up my lungs with oxygen
(ฟีล ยุร พเรสเอ็นซ ฟีลลิง อัพ มาย ลัง วิฑ อ๊อกซีเจ้น)
I take you in
(ไอ เทค ยู อิน)
I’ve died
(แอฝ ได)

Rebirthing now
(Rebirthings เนา)
I wanna live for love wanna live for you and me
(ไอ วอนนา ไลฝ ฟอ ลัฝ วอนนา ไลฝ ฟอ ยู แอ็นด มี)
Breathe for the first time now
(บรีฑ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม เนา)
I come alive somehow
(ไอ คัม อะไลฝ ซัมฮาว)
Rebirthing now
(Rebirthings เนา)
I Wanna live my life wanna give you everything
(ไอ วอนนา ไลฝ มาย ไลฟ วอนนา กิฝ ยู เอ๊วี่ติง)
Breathe for the first time now
(บรีฑ ฟอ เดอะ เฟิซท ไทม เนา)
I come alive somehow
(ไอ คัม อะไลฝ ซัมฮาว)

I lie here lifeless
(ไอ ไล เฮียร ไลฟเล็ซ)
In this cocoon
(อิน ดีซ เคาะคูน)
Shedding my skin cause
(เช็ดดิง มาย ซคิน คอส)
I’m ready to
(แอม เรดอิ ทู)
I wanna break out
(ไอ วอนนา บเรค เอ้า)
I found a way out
(ไอ เฟานด อะ เว เอ้า)
I don’t believe that it’s gotta be this way
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ แดท อิทซ กอททะ บี ดีซ เว)
The worst is the waiting
(เดอะ เวิซท อีส เดอะ เวททิง)
In this womb I’m suffocating
(อิน ดีซ วูม แอม ซัฟโฟะเคทิง)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
Tell me when I’m gonna live again
(เท็ล มี ฮเว็น แอม กอนนะ ไลฝ อะเกน)
Tell me when I’m gonna breathe you in
(เท็ล มี ฮเว็น แอม กอนนะ บรีฑ ยู อิน)
Tell me when I’m gonna feel inside
(เท็ล มี ฮเว็น แอม กอนนะ ฟีล อีนไซด)
Tell me when I’m gonna feel alive
(เท็ล มี ฮเว็น แอม กอนนะ ฟีล อะไลฝ)

Tell me when I’m gonna live again
(เท็ล มี ฮเว็น แอม กอนนะ ไลฝ อะเกน)
Tell me when this fear will end
(เท็ล มี ฮเว็น ดีซ เฟีย วิล เอ็นด)
Tell me when I’m gonna feel inside
(เท็ล มี ฮเว็น แอม กอนนะ ฟีล อีนไซด)
Tell me when I’ll feel alive
(เท็ล มี ฮเว็น แอล ฟีล อะไลฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rebirthing คำอ่านไทย Skillet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น