เนื้อเพลง My Baby Left Me คำอ่านไทย Elvis Presley

Yes my baby left me,
( เย็ซ มาย เบบิ เล็ฟท มี ,)
never said a word.
(เนฝเวอะ เซ็ด อะ เวิด)
Was it something I done,
(วอส ซิท ซัมติง ไอ ดัน ,)
something that she heard?
(ซัมติง แดท ชี เฮิด)

My baby left me,
(มาย เบบิ เล็ฟท มี ,)
my baby left me.
(มาย เบบิ เล็ฟท มี)
My baby even left me,
(มาย เบบิ อีเฝ็น เล็ฟท มี ,)
never said a word.
(เนฝเวอะ เซ็ด อะ เวิด)

Now I stand at my window,
(เนา ไอ ซแท็นด แอ็ท มาย วีนโด ,)
wring my hands and cry.
(ริง มาย แฮ็นด แซน คไร)
I hate to lose that woman,
(ไอ เฮท ทู ลูส แดท วูมเอิน ,)
hate to say goodbye.
(เฮท ทู เซ กู๊ดบาย)

You know she left me,
(ยู โน ชี เล็ฟท มี ,)
yes, she left me.
(เย็ซ , ชี เล็ฟท มี)
My baby even left me,
(มาย เบบิ อีเฝ็น เล็ฟท มี ,)
never said a word.
(เนฝเวอะ เซ็ด อะ เวิด)

Baby, one of these mornings,
(เบบิ , วัน อ็อฝ ฑิส มอนิง ,)
Lord, it won’t be long,
(ลอด , อิท ว็อนท บี ล็อง ,)
You’ll look for me and,
(โยว ลุค ฟอ มี แอ็นด ,)
Baby, and daddy he’ll be gone.
(เบบิ , แอ็นด แดดดิ เฮ็ล บี กอน)

You know you left me,
(ยู โน ยู เล็ฟท มี ,)
you know you left me.
(ยู โน ยู เล็ฟท มี)
My baby even left me,
(มาย เบบิ อีเฝ็น เล็ฟท มี ,)
never said a word.
(เนฝเวอะ เซ็ด อะ เวิด)

Now, I stand at my window,
(เนา , ไอ ซแท็นด แอ็ท มาย วีนโด ,)
wring my hands and moan.
(ริง มาย แฮ็นด แซน โมน)
All I know is that
(ออล ไอ โน อีส แดท)
the one I love is gone.
(ดิ วัน ไอ ลัฝ อีส กอน)

My baby left me,
(มาย เบบิ เล็ฟท มี ,)
you know she left me.
(ยู โน ชี เล็ฟท มี)
My baby even left me,
(มาย เบบิ อีเฝ็น เล็ฟท มี ,)
never said a word.
(เนฝเวอะ เซ็ด อะ เวิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Baby Left Me คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น