เนื้อเพลง Restless Heart Syndrome คำอ่านไทย Green Day

I’ve got a really bad disease
( แอฝ ก็อท ดา ริแอ็ลลิ แบ็ด ดิสีส)
It’s got me begging
(อิทซ ก็อท มี เบกกิง)
On my hands and knees
(ออน มาย แฮ็นด แซน นี)
Take me to the emergency
(เทค มี ทู ดิ อิเมอเจ็นซิ)
‘Cause something seems to be missing
(คอส ซัมติง ซีม ทู บี มีซซิง)
Somebody take the pain away
(ซัมบอดี้ เทค เดอะ เพน อะเว)
It’s like an ulcer bleeding in my brain
(อิทซ ไลค แอน อัลเซอะ บรีดดิ้ง อิน มาย บเรน)
Send me to the pharmacy
(เซ็นด มี ทู เดอะ ฟามะซิ)
So I can lose my memory
(โซ ไอ แค็น ลูส มาย เมมโอะริ)
I’m elated
(แอม อิเลท)
Medicated
(เมดอิเคท)
Lord knows I tried to find a way to run away.
(ลอด โน ซาย ทไร ทู ไฟนด อะ เว ทู รัน อะเว)

I think they found another cure
(ไอ ธิงค เด เฟานด แอะนัธเออะ คิวเร)
For broken hearts and feeling insecure
(ฟอ บโรเค็น ฮาท แซน ฟีลอิง อินซิคยูร)
You’d be surprised what I endure
(ยูต บี เซิพไรส ว็อท ไอ เอ็นดยูร)
What make you feel so self-assured?
(ว็อท เมค ยู ฟีล โซ เซ็ลฟ แอะฌูร)

I need to find a place to hide
(ไอ นีด ทู ไฟนด อะ พเลซ ทู ไฮด)
You never know what could be
(ยู เนฝเวอะ โน ว็อท เคิด บี)
Waiting outside
(เวททิง เอาทไซด)
The accidents that you could find
(ดิ แอคซิเด็นท แดท ยู เคิด ไฟนด)
It’s like some kind of suicide
(อิทซ ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ ซยูอิไซด)

So what ails you is what impales you
(โซ ว็อท เอล ยู อีส ว็อท อิมเพล ยู)
I feel like I’ve been crucified to be satisfied
(ไอ ฟีล ไลค แอฝ บีน ครูซิไฟ ทู บี แซทอิซไฟด)

I’m a victim of my symptom
(แอม มา ฝิคทิม อ็อฝ มาย ซีมทัม)
I am my own worst enemy
(ไอ แอ็ม มาย โอน เวิซท เอนอิมิ)
You’re a victim of your symptom
(ยัวร์ อะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร ซีมทัม)
You are your own worst enemy
(ยู อาร์ ยุร โอน เวิซท เอนอิมิ)
Know your enemy
(โน ยุร เอนอิมิ)

I’m elated
(แอม อิเลท)
Medicated
(เมดอิเคท)
I am my own worst enemy
(ไอ แอ็ม มาย โอน เวิซท เอนอิมิ)
So what ails you is what impales you
(โซ ว็อท เอล ยู อีส ว็อท อิมเพล ยู)
You are your own worst enemy
(ยู อาร์ ยุร โอน เวิซท เอนอิมิ)
You’re a victim of the system
(ยัวร์ อะ ฝิคทิม อ็อฝ เดอะ ซีซเท็ม)
You are your own worst enemy
(ยู อาร์ ยุร โอน เวิซท เอนอิมิ)
You’re a victim of the system
(ยัวร์ อะ ฝิคทิม อ็อฝ เดอะ ซีซเท็ม)
You are your own worst enemy
(ยู อาร์ ยุร โอน เวิซท เอนอิมิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Restless Heart Syndrome คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น