เนื้อเพลง These Are The Days Of Our Lives (Queen) คำอ่านไทย Queen

Sometimes I get to feelin’
( ซัมไทม์ ซาย เก็ท ทู ฟีลิน)
I was back in the old days – long ago
(ไอ วอส แบ็ค อิน ดิ โอลด เด ล็อง อะโก)
When we were kids, when we were young
(ฮเว็น วี เวอ คิด , ฮเว็น วี เวอ ยัง)
Things seemed so perfect – you know?
(ธิง ซีมี โซ เพ๊อร์เฟ็คท ยู โน)
The days were endless, we were crazy – we were young
(เดอะ เด เวอ เอ็นเล็ซ , วี เวอ คเรสิ วี เวอ ยัง)
The sun was always shinin’ – we just lived for fun
(เดอะ ซัน วอส ออลเว ชายนิน วี จัซท ไลฝ ฟอ ฟัน)
Sometimes it seems like lately – I just don’t know
(ซัมไทม์ ซิท ซีม ไลค เลทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ โน)
The rest of my life’s been – just a show.
(เดอะ เร็ซท อ็อฝ มาย ไลฟ บีน จัซท ดา โฌ)
Those were the days of our lives
(โฑส เวอ เดอะ เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
The bad things in life were so few
(เดอะ แบ็ด ธิง ซิน ไลฟ เวอ โซ ฟยู)
Those days are all gone now but one thing is true –
(โฑส เด แซร์ ออล กอน เนา บัท วัน ธิง อีส ทรู)
When I look and I find I still love you.
(ฮเว็น นาย ลุค แอ็นด ดาย ไฟนด ดาย ซทิล ลัฝ ยู)
You can’t turn back the clock, you can’t turn back the tide
(ยู แค็นท เทิน แบ็ค เดอะ คล็อค , ยู แค็นท เทิน แบ็ค เดอะ ไทด)
Ain’t that a shame?
(เอน แดท ดา เฌม)
I’d like to go back one time on a roller coaster ride
(อาย ไลค ทู โก แบ็ค วัน ไทม ออน อะ โรลเลอะ โคซเทอะ ไรด)
When life was just a game
(ฮเว็น ไลฟ วอส จัซท ดา เกม)
No use sitting and thinkin’ on what you did
(โน ยูซ ซีททิง แอ็นด ติ้งกิน ออน ว็อท ยู ดิด)
When you can lay back and enjoy it through your kids
(ฮเว็น ยู แค็น เล แบ็ค แอ็นด เอ็นจอย อิท ธรู ยุร คิด)
Sometimes it seems like lately I just don’t know
(ซัมไทม์ ซิท ซีม ไลค เลทลิ ไอ จัซท ด้อนท์ โน)
Better sit back and go – with the flow
(เบทเทอะ ซิท แบ็ค แอ็นด โก วิฑ เดอะ ฟโล)
Cos these are the days of our lives
(คอซ ฑิส อาร์ เดอะ เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
They’ve flown in the swiftness of time
(เดวฟ ฟโลน อิน เดอะ ซวีฟทเน็ซ อ็อฝ ไทม)
These days are all gone now but some things remain
(ฑิส เด แซร์ ออล กอน เนา บัท ซัม ธิง ริเมน)
When I look and I find – no change
(ฮเว็น นาย ลุค แอ็นด ดาย ไฟนด โน เชนจ)
Those were the days of our lives yeah
(โฑส เวอ เดอะ เด อ็อฝ เอ๊า ไลฝ เย่)
The bad things in life were so few
(เดอะ แบ็ด ธิง ซิน ไลฟ เวอ โซ ฟยู)
Those days are all gone now but one thing’s still true
(โฑส เด แซร์ ออล กอน เนา บัท วัน ธิง ซทิล ทรู)
When I look and I find, I still love you,
(ฮเว็น นาย ลุค แอ็นด ดาย ไฟนด , ไอ ซทิล ลัฝ ยู ,)
I still love you.
(ไอ ซทิล ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง These Are The Days Of Our Lives (Queen) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น