เนื้อเพลง Spy Girl คำอ่านไทย Daphne And Celeste

Dark Sunglasses You Know They’re Chanel
( ดาค ซังเลซเซซ ยู โน เดรว ชาเนล)
Walking Down The Street Everyone Can Tell
(วอคกิง เดาน เดอะ ซทรีท เอ๊วี่วัน แค็น เท็ล)
That She’s A Woman Of Mystery A Real Class Act
(แดท ชี ซา วูมเอิน อ็อฝ มีซเทอะริ อะ ริแอ็ล คลาซ แอ็คท)
Nobody Can Touch Her That’s A Natural Fact
(โนบอดี้ แค็น ทั๊ช เฮอ แด๊ท ซา แนชแร็ล แฟ็คท)
Cos She’s Spygirl What’s That In Her Hand
(คอซ ชี Spygirl ว็อท แดท อิน เฮอ แฮ็นด)
Spygirl She’s Taking Pictures Of That Man With A Cigarette Case
(Spygirl ชี เทคอิง พีคเชอะ อ็อฝ แดท แม็น วิฑ อะ ซิกะเรท เคซ)
She’s A Master Of Doom
(ชี ซา มาซเทอะ อ็อฝ ดูม)
At Least That’s What I Feel When I’m Spygirl In My Room
(แอ็ท ลีซท แด๊ท ว็อท ไอ ฟีล ฮเว็น แอม Spygirl อิน มาย รุม)

My Friends Make Fun Of Me For Watching James Bond
(มาย ฟเร็นด เมค ฟัน อ็อฝ มี ฟอ วัทชิง เจมบ็อนด)
Strutting Round My Room Like A Bombshell Blond
(สตัดดิง เรานด มาย รุม ไลค เก Bombshell บล็อนด)
But My Bikes Got Spikes And A Groovy Sidecar
(บัท มาย ไบค ก็อท ซไพค แซน อะ กรูฝวี่ Sidecar)
They’re Just Jealous Cos They Know I’m A Star
(เดรว จัซท เจลอัซ คอซ เด โน แอม มา ซทา)

Spygirl What’s That In Her Hand
(Spygirl ว็อท แดท อิน เฮอ แฮ็นด)
Spygirl She’s Taking Pictures Of That Man With A Cigarette Case
(Spygirl ชี เทคอิง พีคเชอะ อ็อฝ แดท แม็น วิฑ อะ ซิกะเรท เคซ)
She’s A Master Of Doom
(ชี ซา มาซเทอะ อ็อฝ ดูม)
At Least That’s What I Feel When I’m Spygirl In My Room
(แอ็ท ลีซท แด๊ท ว็อท ไอ ฟีล ฮเว็น แอม Spygirl อิน มาย รุม)

‘daphne And Celeste The Federation Needs Your Help Immediately Meet At The Abandoned Glitter Factory At Midnight To Receive Your Instructions This Message Will Now Self Destruct’
(daphne แอ็นด Celeste เดอะ เฟเดอะเรฌัน นีด ยุร เฮ็ลพ อิมีดิอิทลิ มีท แอ็ท ดิ อะแบนดัน กลีทเทอะ แฟคโทะริ แอ็ท มิดไนท์ ทู รีซีฝ ยุร อินซทรัคฌัน ดีซ เมซซิจ วิล เนา เซ็ลฟ ดีซทัซ)

I Got A Can Of Tear Gas In The Sole Of My Shoe
(ไอ ก็อท ดา แค็น อ็อฝ เทีย แก๊ซ ซิน เดอะ โซล อ็อฝ มาย ฌู)
A T V On My Watch And A Boomerang Too
(อะ ที วี ออน มาย ว็อช แอ็นด อะ บูมเออะแร็ง ทู)
Some Hidden Microphones That Are Easy To Miss
(ซัม ฮีดดน ไมคโระโฟน แดท อาร์ อีสอิ ทู มิซ)
I’ll Put On Poison Lipstick And Give You A Kiss
(แอล พัท ออน พ๊อยซั่น ลิพซทิค แอ็นด กิฝ ยู อะ คิซ)

Spygirl What’s That In Her Hand
(Spygirl ว็อท แดท อิน เฮอ แฮ็นด)
Spygirl She’s Taking Pictures Of That Man With A Cigarette Case
(Spygirl ชี เทคอิง พีคเชอะ อ็อฝ แดท แม็น วิฑ อะ ซิกะเรท เคซ)
She’s A Master Of Doom
(ชี ซา มาซเทอะ อ็อฝ ดูม)
At Least That’s What I Feel When I’m Spygirl In My Room
(แอ็ท ลีซท แด๊ท ว็อท ไอ ฟีล ฮเว็น แอม Spygirl อิน มาย รุม)

Celeste Quick It’s The D And C Phone
(Celeste ควิค อิทซ เดอะ ดี แอ็นด ซี โฟน)
Hello
(เฮ็ลโล)
‘change Of Plan The Enemy Has Planted A Giltter Bomb Somewhere On The Premisis Get Out Now ‘
(เชนจ อ็อฝ แพล็น ดิ เอนอิมิ แฮ็ส พลานท อะ Giltter บ็อม ซัมแวร์ ออน เดอะ Premisis เก็ท เอ้า เนา)

Arm Yourself D Lets Go
(อาม ยุรเซลฟ ดี เล็ท โก)
Let’s Go Let’s Get ’em
(เล็ท โก เล็ท เก็ท เอ็ม)
Got Your Laser Gun
(ก็อท ยุร เลเสอะ กัน)
Yea How’s My Hair
(เย เฮา มาย แฮ)
Here They Come Lock And Load
(เฮียร เด คัม ล็อค แอ็นด โลด)
One False Move And Glitter Bomb Will Explode
(วัน ฟอลซ มูฝ แอ็นด กลีทเทอะ บ็อม วิล เอ็คซพโลด)
You Think You Won’t Bend Under My Steel Gaze
(ยู ธิงค ยู ว็อนท เบ็นด อันเดอะ มาย ซทีล เกส)
Try To Cross Me Once
(ทไร ทู คร็อซ มี วันซ)
You Won’t Walk For Days
(ยู ว็อนท วอค ฟอ เด)
You’ll Get Stangled Tangled Mangled Sold And Brought
(โยว เก็ท Stangled แทงเกิล เมนจิ โซลด แอ็นด บรอท)
If You Wonna See Me I’ll Be Cruising On My Yacht
(อิฟ ยู Wonna ซี มี แอล บี ครูชซิง ออน มาย ย็อท)
Cos She’s Spygirl What’s That In Her Hand
(คอซ ชี Spygirl ว็อท แดท อิน เฮอ แฮ็นด)
Spygirl She’s Taking Pictures Of That Man With A Popsicle Stick
(Spygirl ชี เทคอิง พีคเชอะ อ็อฝ แดท แม็น วิฑ อะ พอพซิเคิล ซทิค)
You Know She’s A Star
(ยู โน ชี ซา ซทา)
Don’t Think That She Don’t Know Cos She Knows Who You Are
(ด้อนท์ ธิงค แดท ชี ด้อนท์ โน คอซ ชี โน ฮู ยู อาร์)

Cos She’s Spygirl What’s That In Her Hand
(คอซ ชี Spygirl ว็อท แดท อิน เฮอ แฮ็นด)
Spygirl She’s Taking Pictures Of That Man With A Popsicle Stick
(Spygirl ชี เทคอิง พีคเชอะ อ็อฝ แดท แม็น วิฑ อะ พอพซิเคิล ซทิค)
You Know She’s A Star
(ยู โน ชี ซา ซทา)
Don’t Think That She Don’t Know Cos She Knows Who You Are
(ด้อนท์ ธิงค แดท ชี ด้อนท์ โน คอซ ชี โน ฮู ยู อาร์)

Yougot You Laser Gun
(Yougot ยู เลเสอะ กัน)
Yea Well Here They Come Now Lets Lock And Load
(เย เว็ล เฮียร เด คัม เนา เล็ท ล็อค แอ็นด โลด)
Mission Accomplished
(มีฌอัน แอ็คคอมพลิฌ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spy Girl คำอ่านไทย Daphne And Celeste

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น