เนื้อเพลง C-C-C-Cinnamon Lips คำอ่านไทย OK Go

C-C-C-Cinnamon lips and candy kisses, on my tongue. Fun!
( ซี ซี ซี ซีนนะมัน ลิพ แซน แคนดิ คีสเซซ , ออน มาย ทัง ฟัน !)
B-B-B-B*ttery eyes, if only cries could come from those eyes. Oh!
(บี บี บี บี *ttery ไอ , อิฟ โอ๊นลี่ ไคร เคิด คัม ฟร็อม โฑส ไอ โอ !)
Have you landed yet and, if so, would you let me know?
(แฮ็ฝ ยู แล็นด เย็ท แอ็นด , อิฟ โซ , เวิด ยู เล็ท มี โน)
I’m tired of looking up into those starry eyes.
(แอม ไทร อ็อฝ ลุคอิง อัพ อีนทุ โฑส ซทาริ ไอ)
Does it rain where you are? Does it snow?
(โด ซิท เรน ฮแว ยู อาร์ โด ซิท ซโน)
And, if so, remind me not to go there, the weather affects my knee.
(แอ็นด , อิฟ โซ , ริไมนด มี น็อท ทู โก แดร์ , เดอะ เวฑเออะ แอ็ฟเฟคท มาย นี)

I’ve never felt this way before.
(แอฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ)

C-C-C-Cinnamon Lips, go powder your cheeks and meet your
(ซี ซี ซี ซีนนะมัน ลิพ , โก เพาเดอะ ยุร ชีค แซน มีท ยุร)
new beau, oh…
(นยู โบ , โอ)
C-C-C-Counting sheep, if only sheep could put me to sleep, oh…
(ซี ซี ซี เค๊าติง ฌีพ , อิฟ โอ๊นลี่ ฌีพ เคิด พัท มี ทู ซลีพ , โอ)

I’ve never felt this way before.
(แอฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ)

Some day [one day] you’ll miss me.
(ซัม เด [ วัน เด ] โยว มิซ มี)
Mundane Sundays, when I’m gone.
(มันเดน ซันดิ , ฮเว็น แอม กอน)
One day [some day] you’ll miss me.
(วัน เด [ ซัม เด ] โยว มิซ มี)
One day when I’m gone [adieu and so long]
(วัน เด ฮเว็น แอม กอน [ อัดยู แอ็นด โซ ล็อง ])
One day when I’m gone!
(วัน เด ฮเว็น แอม กอน !)

No, no, no, no, no, no, no.
(โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน)

Have you landed yet and, if so, would you let me know?
(แฮ็ฝ ยู แล็นด เย็ท แอ็นด , อิฟ โซ , เวิด ยู เล็ท มี โน)

I’ve never felt this way before
(แอฝ เนฝเวอะ เฟ็ลท ดีซ เว บิโฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C-C-C-Cinnamon Lips คำอ่านไทย OK Go

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น