เนื้อเพลง All The Young Dudes คำอ่านไทย David Bowie

Owww-wooo
( อาว วู)
Ahhh-ohhh
(อาห์ โอ้)
Owww
(อาว)
Woo-woo-woo-woo wii-wii-wii
(วู วู วู วู wii wii wii)
Now, Billy rapped all night about his suicide
(เนา , บีลลิ ราบทฺ ออล ไนท อะเบาท ฮิส ซยูอิไซด)
Hah! kick it in the head when he was twenty-five
(ฮ๊า ! คิด อิท อิน เดอะ เฮ็ด ฮเว็น ฮี วอส ทเวนทิ ไฟฝ)
Oww, the speed-jive
(Oww , เดอะ ซพีด ไจฝ)
Don’t want to stay alive when you’re twenty-five
(ด้อนท์ ว็อนท ทู ซเท อะไลฝ ฮเว็น ยัวร์ ทเวนทิ ไฟฝ)

Lucy’s stealing clothes from unlocked cars
(ลูซี่ สติลลิงคโลฑ ฟร็อม อันลอค คา)
Freddies got zits from pickin’ up the stars from his face, uh
(เฟรดดี ก็อท zits ฟร็อม พิกคิน อัพ เดอะ ซทา ฟร็อม ฮิส เฟซ , อา)

Funky little bolt-rays
(ฟังคิ ลิ๊ทเทิ่ล โบลท เร)
Oh, television man is crazy
(โอ , เทลิฝีฉอัน แม็น อีส คเรสิ)
Singin’ we’re juvenile delinquent wrecks
(ซิงอิน เวีย จูฝิไนล ดิลีงคเว็นท เร็ค)
[Eii-yii-yii-yii-yii]
([ Eii yii yii yii yii ])
Oh, man, I need t.v.
(โอ , แม็น , ไอ นีด ที วี)
[yeah] when I’ve got T-Rex
([ เย่ ] ฮเว็น แอฝ ก็อท ที เร็คซ)
Brother, you guess [yeah]
(บรัฑเออะ , ยู เก็ซ [ เย่ ])
I’m a dude, babe
(แอม มา ดยูด , เบบ)

{Chorus}
({โครัซ })
All the young dudes [, yeah]
(ออล เดอะ ยัง ดยูด [ , เย่ ])
carry the news [, yeah]
(แคริ เดอะ นยู [ , เย่ ])
Boog-a-loo dudes
(บุก อะ loo ดยูด)
carry the news
(แคริ เดอะ นยู)

{chorus}
({โครัซ })

Now Jimmy looks sweet ’cause he dresses like a queen
(เนา จิมมี่ ลุค สวี้ท คอส ฮี เดรสเซซ ไลค เก ควีน)
But he can kick like a mule, it’s a real mean team, and
(บัท ฮี แค็น คิด ไลค เก มยูล , อิทซ ซา ริแอ็ล มีน ทีม , แอ็นด)
We can love
(วี แค็น ลัฝ)
Oh, yes!, we can love
(โอ , เย็ซ ! , วี แค็น ลัฝ)
Brother’s back at home with his Beatles and his Stones, uh
(บรัฑเออะ แบ็ค แกท โฮม วิฑ ฮิส บีเดิลสฺ แซน ฮิส ซโทน , อา)
We never got it off on that revolution stuff, and
(วี เนฝเวอะ ก็อท ดิธ ออฟฟ ออน แดท เรโฝะลยูฌัน ซทัฟ , แอ็นด)
It was such a drag
(อิท วอส ซัช อะ ดแร็ก)
Too many snags
(ทู เมนอิ ซแน็ก)
Oh, I drunk a lot of wine and I’m feeling fine
(โอ , ไอ ดรังค กา ล็อท อ็อฝ ไวน แอ็นด แอม ฟีลอิง ไฟน)
Gonna race some cat to bed
(กอนนะ เรซ ซัม แค็ท ทู เบ็ด)
[Eii-yii-yii-yii-yii…]
([ Eii yii yii yii yii ])
Is this, uh, concrete all around, or is, uh
(อีส ดีซ , อา , คอนครีท ออล อะเรานด , ออ อีส , อา)
[yeah…] in my head?
([ เย่ ] อิน มาย เฮ็ด)
Brother, you guessed [yeah…]
(บรัฑเออะ , ยู เก็ซ [ เย่ ])
Well, I’m a dude, man
(เว็ล , แอม มา ดยูด , แม็น)

{chorus}
({โครัซ })
{chorus}
({โครัซ })
{chorus}
({โครัซ })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All The Young Dudes คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น