เนื้อเพลง On and on คำอ่านไทย Hikaru Utada

I just wanna dance the night, the night away
( ไอ จัซท วอนนา ดานซ เดอะ ไนท , เดอะ ไนท อะเว)
Go ahead and make my day Mister DJ
(โก อะเฮด แอ็นด เมค มาย เด มีซเทอะ ดีเจ)

Honeys if you’re gay
(ฮันอิ อิฟ ยัวร์ เก)
Burn it up like a gay parade
(เบิน หนิด อัพ ไลค เก เก พะเรด)
Honeys if you’re straight
(ฮันอิ อิฟ ยัวร์ ซทเรท)
Pump it up, take it all the way
(พัมพ อิท อัพ , เทค อิท ดอร์ เดอะ เว)
Intoxicated, emancipated, unapologetic
(อินทอคซิเคท , อิแมนซิเพท , unapologetic)
Is what I am today
(อีส ว็อท ไอ แอ็ม ทุเด)
Light me up
(ไลท มี อัพ)

Make the night go on and on and on
(เมค เดอะ ไนท โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
You know we go on and on and on
(ยู โน วี โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Make the night go on and on and on
(เมค เดอะ ไนท โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
I’m living up my life until the day I die
(แอม ลีฝอิง อัพ มาย ไลฟ อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Don’t need a lullaby
(ด้อนท์ นีด อะ ลัลละไบ)

Music got me sweating hard I feel my heart
(มยูสิค ก็อท มี sweatings ฮาด ดาย ฟีล มาย ฮาท)
[ Hikaru Utada Lyrics are found on www.songlyrics.com ]
([ Hikaru Utada ลีริค แซร์ เฟานด ออน www songlyrics com ])
Thumping like an 808 uh huh OK
(ธัมพิง ไลค แอน 808 อา ฮู โอเค)
If you wanna mess with us
(อิฟ ยู วอนนา เมซ วิฑ อัซ)
Sink you with a counter-punch
(ซิงค ยู วิฑ อะ เคานเทอะ พันช)

Honeys if you’re gay
(ฮันอิ อิฟ ยัวร์ เก)
Burn it up like a gay parade
(เบิน หนิด อัพ ไลค เก เก พะเรด)
Honeys if you’re straight
(ฮันอิ อิฟ ยัวร์ ซทเรท)
Pump it up, take it all the way
(พัมพ อิท อัพ , เทค อิท ดอร์ เดอะ เว)
Intoxicated, emancipated, unapologetic
(อินทอคซิเคท , อิแมนซิเพท , unapologetic)
Is what I am today
(อีส ว็อท ไอ แอ็ม ทุเด)
Light me up
(ไลท มี อัพ)

Make the night go on and on and on
(เมค เดอะ ไนท โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
You know we go on and on and on
(ยู โน วี โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
Make the night go on and on and on
(เมค เดอะ ไนท โก ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
I’m living up my life until the day I die
(แอม ลีฝอิง อัพ มาย ไลฟ อันทีล เดอะ เด ไอ ได)
Don’t need a lullaby
(ด้อนท์ นีด อะ ลัลละไบ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On and on คำอ่านไทย Hikaru Utada

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น