เนื้อเพลง Sir Psycho Sexy คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

A long, long, long, long time ago
( อะ ล็อง , ล็อง , ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)
Before the wind, before the snow
(บิโฟ เดอะ วินด , บิโฟ เดอะ ซโน)
Lived a man, lived a man I know
(ไลฝ อะ แม็น , ไลฝ อะ แม็น นาย โน)
Lived a freak of nature named Sir Psycho
(ไลฝ อะ ฟรีค อ็อฝ เนเชอะ เนม เซอ ไซโคะ)

Sir Psycho Sexy that is me
(เซอ ไซโคะ เซคซิ แดท อีส มี)
Sometimes I find I need to scream
(ซัมไทม์ ซาย ไฟนด ดาย นีด ทู ซครีม)

He’s a freak of nature
(อีส ซา ฟรีค อ็อฝ เนเชอะ)
But we love him so
(บัท วี ลัฝ ฮิม โซ)
He’s a freak of nature
(อีส ซา ฟรีค อ็อฝ เนเชอะ)
But we let him go
(บัท วี เล็ท ฮิม โก)

Deep inside the garden of Eden
(ดีพ อีนไซด เดอะ ก๊าร์เด้น อ็อฝ อีเดน)
Standing there with my hard on bleedin’
(ซแทนดิง แดร์ วิฑ มาย ฮาด ออน บลีดิน)
Theres a devil in my d*ck and some demons in my semen
(แดร์ ซา เด๊ฝิ้ล อิน มาย d*ck แอ็นด ซัม ดีมัน ซิน มาย ซีเม็น)
Good God no that would be treason
(เกิด ก็อด โน แดท เวิด บี ทรีสน)
Believe me Eve she gave good reason
(บิลีฝ มี อี๊ฟ ชี เกฝ เกิด รี๊ซั่น)
Botty looking too good not to be squeezin’
(Botty ลุคอิง ทู เกิด น็อท ทู บี สควีซิน)
Creamy beaver hotter than a fever
(ครีมอิ บีเฝอะ ฮอทเดอ แฑ็น อะ ฟีเฝอะ)
I’m a givin’ ’cause she’s the reciever
(แอม มา กีฝอิน คอส ชี เดอะ reciever)
I won’t and I don’t hang up until I please her
(ไอ ว็อนท แอ็นด ดาย ด้อนท์ แฮ็ง อัพ อันทีล ไอ พลีส เฮอ)
Makin’ her feel like an over achiever
(เมกิน เฮอ ฟีล ไลค แอน โอเฝอะ achiever)
I take it away for a minute just to tease her
(ไอ เทค อิท อะเว ฟอ รา มินยูท จัซท ทู ทีส เฮอ)
Then I give it back a little bit deeper
(เด็น นาย กิฝ อิท แบ็ค กา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดิพเพอ)

Sir Psycho Sir Psycho yea he’s the man that I met 1 time
(เซอ ไซโคะ เซอ ไซโคะ เย อีส เดอะ แม็น แดท ไอ เม็ท วัน ไทม)
Sir Psycho Sir Psycho yea he’s the man that left me blind [chorus]
(เซอ ไซโคะ เซอ ไซโคะ เย อีส เดอะ แม็น แดท เล็ฟท มี บไลนด [ โครัซ ])
Sir Psycho Sir Psycho yea he’s the man he’s the man he’s
(เซอ ไซโคะ เซอ ไซโคะ เย อีส เดอะ แม็น อีส เดอะ แม็น อีส)
the man
(เดอะ แม็น)

He’s a freak of nature
(อีส ซา ฟรีค อ็อฝ เนเชอะ)
But we love him so
(บัท วี ลัฝ ฮิม โซ)
He’s a freak of nature
(อีส ซา ฟรีค อ็อฝ เนเชอะ)
But we let him go
(บัท วี เล็ท ฮิม โก)

I got stopped by a lady cop
(ไอ ก็อท สต๊อปพฺ ไบ อะ เลดิ ค็อพ)
In my automobile
(อิน มาย ออโทะโมะบีล)
She said get out and spead your legs
(ชี เซ็ด เก็ท เอ้า แอ็นด spead ยุร เล็ก)
And then she tried to cop a feel
(แอ็นด เด็น ชี ทไร ทู ค็อพ อะ ฟีล)
That cop she was all dressed in blue
(แดท ค็อพ ชี วอส ซอร์ ดเรซ อิน บลู)
Was she pretty? Boy I’m tellin’ you
(วอส ชี พรีททิ บอย แอม เทลลิน ยู)
She stuck my b*tt with her big black stick
(ชี ซทัค มาย บี *tt วิฑ เฮอ บิก บแล็ค ซทิค)
I said ” what’s up? ” now s*ck my d*ck
(ไอ เซ็ด ” ว็อท อัพ ” เนา เอส *ck มาย d*ck)
Like a ram getting ready to jam the lamb
(ไลค เก แร็ม เกดดดิ้ง เรดอิ ทู แจ็ม เดอะ แล็ม)
She whimpered just a little when she felt my hand
(ชี ฮวีมเพอะ จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮเว็น ชี เฟ็ลท มาย แฮ็นด)
On her crotch so very warm
(ออน เฮอ ครอตชฺ โซ เฝริ วอม)
I could feel her getting wet through her uniform
(ไอ เคิด ฟีล เฮอ เกดดดิ้ง เว็ท ธรู เฮอ ยูนิฟอม)
Proppin’ her up on the black and white
(Proppin เฮอ อัพ ออน เดอะ บแล็ค แอ็นด ฮไวท)
Unzipped and slipped ” ooo that’s tight ”
(Unzipped แอ็นด สลิป ” อู้ แด๊ท ไทท “)
I swatted her like no swat team can
(ไอ swatted เฮอ ไลค โน ซว็อท ทีม แค็น)
Turned a cherry pie right into jam
(เทิน อะ เชริ ไพ ไรท อีนทุ แจ็ม)

[chorus]
([ โครัซ ])

Hello young woman that I love
(เฮ็ลโล ยัง วูมเอิน แดท ไอ ลัฝ)
Pretty punk rock mamma that I’m thinking of
(พรีททิ พรัค ร็อค มะมา แดท แอม ติ้งกิง อ็อฝ)
Hold me naked if you will
(โฮลด มี เนคิด อิฟ ยู วิล)
In your arms in your legs in your p*ssy I’d kill
(อิน ยุร อาม ซิน ยุร เล็ก ซิน ยุร พี *ssy อาย คิล)
To be with you, to kiss with you, I do miss you
(ทู บี วิฑ ยู , ทู คิซ วิฑ ยู , ไอ ดู มิซ ยู)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)

Lay me down ….
(เล มี เดาน)
Descending waves of graceful pleasure
(Descendings เวฝ อ็อฝ กเรซฟุล พเลฉเออะ)
For your love there is no measure
(ฟอ ยุร ลัฝ แดร์ อีส โน เมฉเออะ)
Her curves they bend with subtle splendor
(เฮอ เคิฝ เด เบ็นด วิฑ ซับเดิล ซพเลนเดอะ)

Now I lay me down to sleep
(เนา ไอ เล มี เดาน ทู ซลีพ)
I pray the funk will make me freak
(ไอ พเร เดอะ ฟังค วิล เมค มี ฟรีค)
If I should die before I waked
(อิฟ ฟาย เชิด ได บิโฟ ไอ เวค)
Allow me Lord to rock out naked
(แอ็ลเลา มี ลอด ทู ร็อค เอ้า เนคิด)
Bored by the ordinary time to take a trip
(โบ ไบ ดิ ออดิเนริ ไทม ทู เทค เก ทริพ)
Calling up a little girl with a bull whip
(คอลลิง อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล วิฑ อะ บุล ฮวิพ)
Lickety split go snap ” snap ”
(Lickety ซพลิท โก ซแน็พ ” ซแน็พ “)
Girl gettin’ off all in my lap
(เกิล เกดดิน ออฟฟ ออล อิน มาย แล็พ)
The tallest tree the sweetest sap
(เดอะ ทอเลด ทรี เดอะ สีสเดส แซ็พ)
Blowin’ my ass right off the map
(โบลวิน มาย อาซ ไรท ออฟฟ เดอะ แม็พ)
Ooo and it’s nice out here
(อู้ แอ็นด อิทซ ไน๊ซ์ เอ้า เฮียร)
I think I’ll stay for a while
(ไอ ธิงค แอล ซเท ฟอ รา ฮไวล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sir Psycho Sexy คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น