เนื้อเพลง Sh*t Can Happen คำอ่านไทย D12

Yeah!
( เย่ !)
Sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Yo Yo
(โย โย)
Sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Huh
(ฮู)
sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Yo
(โย)
Sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Sh*t Can Happen
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น)
Yo Yo
(โย โย)

{Kon Artist}
({คอนเอมพลีดิง อาทิซท })
That’s right motherf*ckers
(แด๊ท ไรท motherf*ckers)
We Back
(วี แบ็ค)
Same slangin
(เซม สแลงงิน)
orangatangin
(orangatangin)
Whiling out on hoodrats that say I act like I’m too famous to say hi
(Whilings เอ้า ออน ฮูดัท แดท เซ ไอ แอ็คท ไลค แอม ทู เฟมัซ ทู เซ ไฮ)
And tell em what my name is
(แอ็นด เท็ล เอ็ม ว็อท มาย เนม อีส)
But really I’m still nameless
(บัท ริแอ็ลลิ แอม ซทิล เนมเล็ซ)
You n*ggaz don’t get it yet do you?
(ยู เอ็น *ggaz ด้อนท์ เก็ท ดิธ เย็ท ดู ยู)
Till I’m not platinum
(ทิล แอม น็อท พแลทนัม)
I’m flop I still put it trough you
(แอม ฟล็อพ ไอ ซทิล พัท ดิธ ทร็อฟ ยู)
With a little bit of that spitfire
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ แดท spitfire)
And hit higher then a pitch by a b*tch like mcguire
(แอ็นด ฮิท ไฮเออะ เด็น อะ พิช ไบ อะ บี *tch ไลค mcguire)
You think for one second that since we got a deal
(ยู ธิงค ฟอ วัน เซคอันด แดท ซินซ วี ก็อท ดา ดีล)
That we won’t deal with you in front of St Andrews still
(แดท วี ว็อนท ดีล วิฑ ยู อิน ฟรันท อ็อฝ เอ็ซท แอนดรู ซทิล)
You gay rappers better learn that
(ยู เก แรพเพอ เบทเทอะ เลิน แดท)
I won’t stop until I see em turn back
(ไอ ว็อนท ซท็อพ อันทีล ไอ ซี เอ็ม เทิน แบ็ค)
If you don’t slow that road you got
(อิฟ ยู ด้อนท์ ซโล แดท โรด ยู ก็อท)
You gon see these Runyan Ave N*ggaz that really need some prozac
(ยู ก็อน ซี ฑิส รูนยา อาเฝ เอ็น *ggaz แดท ริแอ็ลลิ นีด ซัม prozac)
To show that asks the others
(ทู โฌ แดท อาซค ดิ อัฑเออะ)
Brigade’ll lay you next to your mother’s mother’s grandmother
(Brigadell เล ยู เน็คซท ทู ยุร ม๊าเธ่อร์ ม๊าเธ่อร์ แกรนมาเต่อ)

{Kuniva}
({ครูเนฝว่า })
You know I’m feelin real rowdy tonight
(ยู โน แอม ฟีลิน ริแอ็ล เราดิ ทุไนท)
Ready to fight
(เรดอิ ทู ไฟท)
And half the n*ggaz I give daps too I don’t even like
(แอ็นด ฮาล์ฟ เดอะ เอ็น *ggaz ไอ กิฝ daps ทู ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น ไลค)
The same cat who never gave a damn about your name
(เดอะ เซม แค็ท ฮู เนฝเวอะ เกฝ อะ แด็ม อะเบาท ยุร เนม)
I gives a f*ck about it like the next LA Clippers game
(ไอ กิฝ ซา เอฟ *ck อะเบาท ดิธ ไลค เดอะ เน็คซท ลา คลีพเพอะ เกม)
I’ll kill you in wayz you couldn’t even fathom
(แอล คิล ยู อิน wayz ยู คูดซึ่น อีเฝ็น แฟฑอัม)
You and your ma’m
(ยู แอ็นด ยุร แมม)
It’s really unexplamable how I have em [have’em]
(อิทซ ริแอ็ลลิ unexplamable เฮา ไอ แฮ็ฝ เอ็ม [ haveem ])
Who call theyselves screamin about a chalange? [what?]
(ฮู คอล theyselves สครีมมิน อะเบาท ดา chalange [ ว็อท ])
N*gga we got a gift while you barely m akin it of mere talent
(เอ็น *gga วี ก็อท ดา กิฟท ฮไวล ยู แบลิ เอ็ม อะคีน หนิด อ็อฝ เมีย แทลเอ็นท)
My skills are deeply embedded even your hoe said it [Uh Huh]
(มาย ซคิล แซร์ ดีพลิ embedded อีเฝ็น ยุร โฮ เซ็ด ดิท [ อา ฮู ])
She was not weeded
(ชี วอส น็อท วีด)
I f*cked her now she’s bo-legged
(ไอ เอฟ *cked เฮอ เนา ชี โบ เลกกิด)
In the middle of rappin I drop the mike
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ แรพปิน นาย ดร็อพ เดอะ ไมค)
And have a stand down and jump in the crowd and start scrappin
(แอ็นด แฮ็ฝ อะ ซแท็นด เดาน แอ็นด จัมพ อิน เดอะ คเราด แอ็นด ซทาท scrappin)
Kumving Kon Artist my mgga we get it crackin
(Kumvings คอนเอมพลีดิง อาทิซท มาย mgga วี เก็ท ดิธ แครกคิน)
While the paramedics pick you up we on the side laughin
(ฮไวล เดอะ เพราเมดิคสฺ พิค ยู อัพ วี ออน เดอะ ไซด เลอกิน)

[Chorus] {Kon Artist}
([ โครัซ ] {คอนเอมพลีดิง อาทิซท })
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
This ain’t funny so don’t you dare laugh
(ดีซ เอน ฟันนิ โซ ด้อนท์ ยู แด ลาฟ)
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
Sh*t can happen to him and your ass
(ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ทู ฮิม แอ็นด ยุร อาซ)
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
You can be touched don’t think you can’t
(ยู แค็น บี ทั๊ช ด้อนท์ ธิงค ยู แค็นท)
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
Cuz n*ggaz ain’t f*ckin around no more man
(คัซ เอ็น *ggaz เอน เอฟ *ckin อะเรานด โน โม แม็น)

[Chorus]
([ โครัซ ])

{Swifty}
({Swifty})
The feds can’t hold me [why?]
(เดอะ เฟ็ด แค็นท โฮลด มี [ ฮไว ])
I hold feds
(ไอ โฮลด เฟ็ด)
I was born with a dark ass cloud over my head
(ไอ วอส บอน วิฑ อะ ดาค อาซ คเลาด โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
Rain and acid
(เรน แอ็นด แอซอิด)
You can’t refrain from gettin your ass kicked
(ยู แค็นท ริฟเรน ฟร็อม เกดดิน ยุร อาซ คิด)
Cuz you talk too much
(คัซ ยู ทอค ทู มัช)
You asked for it
(ยู อาซค ฟอ อิท)
I’m on some massive sh*t
(แอม ออน ซัม แมซซิฝ ฌะ *ที)
Everybody ignore me
(เอวี่บอดี้ อิกโน มี)
They wouldn’t f*ck with me if I was performing at an orgy
(เด วูดดึ่น เอฟ *ck วิฑ มี อิฟ ฟาย วอส เพอะฟอมิง แอ็ท แอน ออจิ)
These n*ggaz get confronted [So what up now?]
(ฑิส เอ็น *ggaz เก็ท ค็อนฟรันท [ โซ ว็อท อัพ เนา ])
Then they change stones
(เด็น เด เชนจ ซโทน)
I catch you and they thinking everything’s hunky dory
(ไอ แค็ช ยู แอ็นด เด ติ้งกิง เอ๊วี่ติง hunky โดริ)
I even have you pounin in the gasoline for me
(ไอ อีเฝ็น แฮ็ฝ ยู pounin อิน เดอะ แกซโอะลีน ฟอ มี)
Pull in up slowly
(พุล อิน อัพ ซโลลิ)
Coctailin’ your homies
(Coctailin ยุร โฮมี)
Met a lot of n*ggaz but you wouldn’t wanna know me
(เม็ท ดา ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggaz บัท ยู วูดดึ่น วอนนา โน มี)
Yo ass might not even make it home with yo rollie
(โย อาซ ไมท น็อท อีเฝ็น เมค อิท โฮม วิฑ โย rollie)
Don’t even try
(ด้อนท์ อีเฝ็น ทไร)
In yo system like ecoli
(อิน โย ซีซเท็ม ไลค ecoli)
Tryna beef with me
(ทายนา บีฟ วิฑ มี)
N*gga please, yo people die
(เอ็น *gga พลีส , โย พี๊เพิ่ล ได)
I’m so wicked that my mamma gave birth illegally
(แอม โซ วิค แดท มาย มะมา เกฝ เบิธ อิลีแก็ลลิ)
I survived the abortion immediately [Surprise !!!]
(ไอ เซอะไฝฝ ดิ อะบอฌัน อิมีดิอิทลิ [ เซิพไรส ! ! ! ])

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
Picture me sittin in a iail cell rottin [sh*t]
(พีคเชอะ มี ซิทดิน อิน อะ iail เซ็ล rottin [ ฌะ *ที ])
Or barncadedin a motel with !2 shotguns
(ออ barncadedin อะ โมะเทล วิฑ ! ทู ชอทกัน)
So when the cops come knockin each hands got one
(โซ ฮเว็น เดอะ ค็อพ คัม นอคคินอีช แฮ็นด ก็อท วัน)
Cocked ready to dump slugs heavy as shot putts
(ค็อค เรดอิ ทู ดัมพ ซลัก เฮฝอิ แอ็ส ฌ็อท พัท)
One man army
(วัน แม็น อามิ)
Guns can’t harm me
(กัน แค็นท ฮาม มี)
Young and ornery worse than my uncle Ronnie
(ยัง แอ็นด ornery เวิซ แฑ็น มาย อั๊งเคิ่ล รอนนี)
Ever since I got my first gun pulled on me
(เอฝเออะ ซินซ ไอ ก็อท มาย เฟิซท กัน พุล ออน มี)
I can’t stop ainn out my dirty laundry
(ไอ แค็นท ซท็อพ ainn เอ้า มาย เดอทิ ลอนดริ)
Middle fingers flip at censorship
(มิ๊ดเดิ้ล ฟีงเกอะ ฟลิพ แอ็ท เซนเซอะฌิพ)
Your friends just flipped over this swift penmanship
(ยุร ฟเร็นด จัซท ฟริพทฺ โอเฝอะ ดีซ ซิวิฟท penmanship)
Ever since I spit some sh*t on Infinite
(เอฝเออะ ซินซ ไอ ซพิท ซัม ฌะ *ที ออน อีนฟินิท)
I been givin it a hundred and ten percent
(ไอ บีน กีฝอิน หนิด อะ ฮันดเร็ด แอ็นด เท็น เพอร์เซ็น)
Cuz when I vent most of my energy’s spent on enemies
(คัซ ฮเว็น นาย เฝ็นท โมซท อ็อฝ มาย เอนเออะจิ ซเพ็นท ออน อียีมีสฺ)
Eighty percent of what I invent is Hennessey
(เอทิ เพอร์เซ็น อ็อฝ ว็อท ไอ อินเฝนท อีส เฮนเนสซี)
20 percent is from bein hungry as sin
(20 เพอร์เซ็น อีส ฟร็อม บีนโพลฮังกริ แอ็ส ซิน)
!0 is becuz I love bein under your skin
(! 0 อีส becuz ไอ ลัฝ บีนโพลอันเดอะ ยุร ซคิน)
Yeah, [Sh*t] sh*t can happen so stick to rappin
(เย่ , [ ฌะ *ที ] ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น โซ ซทิค ทู แรพปิน)
Quit the yappin or I’malift the mac in
(ควิท เดอะ แยพปิน ออ Imalift เดอะ แมค อิน)
That can lead to another mishap happenin
(แดท แค็น เล็ด ทู แอะนัธเออะ มิซแฮพ แฮพปีนิน)
Skip the crap get the can of whup ass crackin
(ซคิพ เดอะ แครพ เก็ท เดอะ แค็น อ็อฝ whup อาซ แครกคิน)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Outro] {Eminem}
([ เอ๊าโต ] {เอมมีนเอม })
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
It can and it will
(อิท แค็น แอ็นด ดิท วิล)
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
F*ck around with Amityville
(เอฟ *ck อะเรานด วิฑ Amityville)
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
And you die
(แอ็นด ยู ได)
Insanity still
(อินแซนอิทิ ซทิล)
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
Mentality of twelve motherf*ckers in six different bodies
(เม็นแทลอิทิ อ็อฝ ทเว็ลฝ motherf*ckers ซิน ซิคซ ดีฟเฟอะเร็นท บอดีสฺ)
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
With their personality split
(วิฑ แด เพิซแนลอิทิ ซพลิท)
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
F*ckin you up with hit after hit
(เอฟ *ckin ยู อัพ วิฑ ฮิท อาฟเทอะ ฮิท)
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
Stickin you up with clip after clip
(สตริคกินยู อัพ วิฑ คลิพ อาฟเทอะ คลิพ)
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
Makin you s*ck d*ck after d*ck
(เมกิน ยู เอส *ck d*ck อาฟเทอะ d*ck)
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
Dirty motherf*ckin dozen
(เดอทิ motherf*ckin ดออเซน)
[Sh*t can happen]
([ ฌะ *ที แค็น แฮพเพ็น ])
The Kon Artist
(เดอะ คอนเอมพลีดิง อาทิซท)
[Sh*t can happeeen]
([ ฌะ *ที แค็น happeeen ])
Motherf*ckin Peter S Bizarre
(Motherf*ckin พีเทอะ เอส บิสา)
Swifty McVay
(Swifty McVay)
The Kuniva
(เดอะ ครูเนฝว่า)
Dirty fatherf*ckin Harry
(เดอทิ fatherf*ckin แฮริ)
Puttin you down in the cemetery
(พันดิน ยู เดาน อิน เดอะ เซมอิทริ)
You get buried
(ยู เก็ท เบริ)
All of you motherf*ckers s*ck our motherf*ckin cock
(ออล อ็อฝ ยู motherf*ckers เอส *ck เอ๊า motherf*ckin ค็อค)
We are not playin
(วี อาร์ น็อท เพลย์ยิน)
We are not playin
(วี อาร์ น็อท เพลย์ยิน)
We are not bullsh*ttin
(วี อาร์ น็อท bullsh*ttin)
This is not a motherf*ckin joke
(ดีซ ซิส น็อท ดา motherf*ckin โจค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sh*t Can Happen คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น