เนื้อเพลง Vulcan คำอ่านไทย Snake River Conspiracy

F*ck you and your stupid smile
( เอฟ *ck ยู แอ็นด ยุร ซทยูทิด ซไมล)
You make me want to strangle you
(ยู เมค มี ว็อนท ทู สแตงเกิล ยู)
F*ck you and your disco flavor
(เอฟ *ck ยู แอ็นด ยุร ดิสโค ฟเลเฝอะ)
Hot sauce on your snake skin boots
(ฮ็อท ซอซ ออน ยุร ซเนค ซคิน บูท)
Hey you forgot your rag bag
(เฮ ยู เฟาะกอท ยุร แร็ก แบ็ก)
Your sixty-nine sedan
(ยุร ซิคซทิ ไนน ซิแดน)
Hey you f*cking fag hag
(เฮ ยู เอฟ *คิง แฟ็ก แฮ็ก)
Drop trou tossed salad man
(ดร็อพ trou ท็อซ แซลแอ็ด แม็น)
S*cking on my thumb just like the child you think I am
(เอส *คิง ออน มาย ธัม จัซท ไลค เดอะ ไชล ยู ธิงค ไอ แอ็ม)
You’ve managed to convince yourself but I don’t think you can
(ยู๊ฟ แมนอิจ ทู ค็อนฝีนซ ยุรเซลฟ บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค ยู แค็น)
Manage me! me, me, me
(แมนอิจ มี ! มี , มี , มี)
Life based on a short story
(ไลฟ เบซ ออน อะ ฌอท ซโทริ)
Written by a b*tch named Vern
(วึ้น ไบ อะ บี *tch เนม Vern)
In a maroon velour sweat suit
(อิน อะ มะรูน velour ซเว็ท ซยูท)
Playing with your brand new urn
(พเลนิ่ง วิฑ ยุร บแร็นด นยู เอิน)
Sh*t has he lost his mind
(ฌะ *ที แฮ็ส ฮี ล็อซท ฮิส ไมนด)
Can he see or is he just blind
(แค็น ฮี ซี ออ อีส ฮี จัซท บไลนด)
S*cking on your brains like the zombies want to revive
(เอส *คิง ออน ยุร บเรน ไลค เดอะ สอมบิ ว็อนท ทู ริไฝฝ)
You could talk me into f*cking you but I don’t think you’d survive
(ยู เคิด ทอค มี อีนทุ เอฟ *คิง ยู บัท ไอ ด้อนท์ ธิงค ยูต เซอะไฝฝ)
Survive me! me, Survive me! me
(เซอะไฝฝ มี ! มี , เซอะไฝฝ มี ! มี)
IT’s your own, technique anyway
(อิทซ ยุร โอน , เท็คนีค เอนอิเว)
With all the foam in your mouth when you say…
(วิฑ ออล เดอะ โฟม อิน ยุร เมาธ ฮเว็น ยู เซ)
It’s freedom rock baby
(อิทซ ฟรีดัม ร็อค เบบิ)
Turn it up here’s how to order this
(เทิน หนิด อัพ เฮียร เฮา ทู ออเดอะ ดีซ)
F*ck uncle shifter’s got the night towel
(เอฟ *ck อั๊งเคิ่ล shifters ก็อท เดอะ ไนท เท๊าเว่ล)
I’d kiss you but you’re covered in piss
(อาย คิซ ยู บัท ยัวร์ คัฝเออะ อิน พิซ)
Punk are you threatening me
(พรัค อาร์ ยู ธเรทนิง มี)
Your style is faulty while mine is the best
(ยุร ซไทล อีส ฟอลทิ ฮไวล ไมน อีส เดอะ เบ็ซท)
Spock have you lost your mind
(Spock แฮ็ฝ ยู ล็อซท ยุร ไมนด)
Are sure full duration is best
(อาร์ ฌุร ฟูล ดิวเรฌัน อีส เบ็ซท)
I’m s*cking on your life just like the hole you’re living in
(แอม เอส *คิง ออน ยุร ไลฟ จัซท ไลค เดอะ โฮล ยัวร์ ลีฝอิง อิน)
You’re complaining all the time but now the s*cking really begins
(ยัวร์ ค็อมพเลนอิง ออล เดอะ ไทม บัท เนา เดอะ เอส *คิง ริแอ็ลลิ บีกีน)
With me!
(วิฑ มี !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vulcan คำอ่านไทย Snake River Conspiracy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น