เนื้อเพลง What These B*tches Want คำอ่านไทย DMX

[feat. Sisqo]
( [ ฟีท Sisqo ])

[DMX] Uhh..
([ DMX ] อา)
[Sisqo] DMX, Sisqo
([ Sisqo ] DMX , Sisqo)
[DMX] Yo.. what these b*tches want from a n*gga?
([ DMX ] โย ว็อท ฑิส บี *tches ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga)
[Sisqo] Dru Hill, yaknahmsayin?
([ Sisqo ] Dru ฮิล , yaknahmsayin)
[DMX] What these b*tches want from a n*gga?
([ DMX ] ว็อท ฑิส บี *tches ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga)
[Sisqo] HmmmMMMMMM [Ruff Ryders] DMX break em off
([ Sisqo ] HmmmMMMMMM [ รัฟ ไรเดอสฺ ] DMX บเรค เอ็ม ออฟฟ)
[DMX] What these b*tches want from a n*gga?
([ DMX ] ว็อท ฑิส บี *tches ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga)
[Sisqo] Break em off, some..
([ Sisqo ] บเรค เอ็ม ออฟฟ , ซัม)
[DMX]
([ DMX ])
Aiyyo!! Dog, I meet b*tches, discrete b*tches
(เออายเอว ! ! ด็อก , ไอ มีท บี *tches , discrete บี *tches)
Street b*tches, slash, Cocoa Puff sweet b*tches [WHAT?]
(ซทรีท บี *tches , ซแล็ฌ , โคโค พัฟ สวี้ท บี *tches [ ว็อท ])
Make you wanna eat b*tches, but not me
(เมค ยู วอนนา อีท บี *tches , บัท น็อท มี)
Y’all n*ggaz eat off the plate all you want but not D [UHH]
(ยอล เอ็น *ggaz อีท ออฟฟ เดอะ เพล๊ท ออล ยู ว็อนท บัท น็อท ดี [ อา ])
I f*ck with these hoes from a distance
(ไอ เอฟ *ck วิฑ ฑิส โฮ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)
The instant they start to catch feelings
(ดิ อีนซแท็นท เด ซทาท ทู แค็ช ฟีลอิง)
I start to stealin they sh*t
(ไอ ซทาท ทู สติลลิน เด ฌะ *ที)
then I’m out just like a thief in the night
(เด็น แอม เอ้า จัซท ไลค เก ธีฟ อิน เดอะ ไนท)
I sink my teeth in to bite
(ไอ ซิงค มาย ทีท อิน ทู ไบท)
You thinkin life, I’m thinkin more like – whassup tonight?
(ยู ติ้งกิน ไลฟ , แอม ติ้งกิน โม ไลค ฮวัดสับ ทุไนท)
Come on ma, you know I got a wife
(คัมมอน มา , ยู โน ไอ ก็อท ดา ไวฟ)
and even though that p*ssy tight I’m not gon’ jeapordize my life [aight?]
(แอ็นด อีเฝ็น โธ แดท พี *ssy ไทท แอม น็อท ก็อน jeapordize มาย ไลฟ [ ไอชฺ])
So what is it you want from a n*gga? [WHAT?]
(โซ ว็อท อีส ซิท ยู ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga [ ว็อท ])
I gave you, you gave me – B*TCH, I blazed you, you blazed me [c’mon]
(ไอ เกฝ ยู , ยู เกฝ มี บี *TCH , ไอ บเลส ยู , ยู บเลส มี [ ซีมอน ])
Nothin more, nothin less, but you at my door
(นอทติน โม , นอทติน เลซ , บัท ยู แอ็ท มาย โด)
willin to confess that it’s the best you ever tested
(วิลลิน ทู ค็อนเฟซ แดท อิทซ เดอะ เบ็ซท ยู เอฝเออะ เท็ซท)
Better than all the rest, I’m like, ” Aight girlfriend, hold up
(เบทเทอะ แฑ็น ออล เดอะ เร็ซท , แอม ไลค , ” ไอชฺเกลิลเฟรน , โฮลด อัพ)
I gave you, what you gave me Boo, a nut [f’real] ”
(ไอ เกฝ ยู , ว็อท ยู เกฝ มี บู , อะ นัท [ freal ] “)

[Chorus: Sisqo]
([ โครัซ : Sisqo ])

What these b*tches want from a n*gga?
(ว็อท ฑิส บี *tches ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga)
What you want.. [what you want]
(ว็อท ยู ว็อนท [ ว็อท ยู ว็อนท ])
What these b*tches want from a n*gga?
(ว็อท ฑิส บี *tches ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga)
Really want..
(ริแอ็ลลิ ว็อนท)
What these b*tches want from a n*gga?
(ว็อท ฑิส บี *tches ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga)
I’ve been keepin you up on it
(แอฝ บีน คริพปิน ยู อัพ ออน หนิด)
Bling bling’n, on that jewelry girl I bought it
(บลิง blingn , ออน แดท จูเอ็ลริ เกิล ไอ บอท ดิธ)
What these b*tches want from a n*gga?
(ว็อท ฑิส บี *tches ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga)
Aiyyo, tell me what you want from me
(เออายเอว , เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี)
Baby tell me what you want from me!
(เบบิ เท็ล มี ว็อท ยู ว็อนท ฟร็อม มี !)
[So what you want?]
([ โซ ว็อท ยู ว็อนท ])

[DMX]
([ DMX ])
There was Brenda, LaTisha, Linda, Felicia [okay]
(แดร์ วอส Brenda , LaTisha , ลินดา , Felicia [ โอเค ])
Dawn, LeShaun, Ines, and Alicia [ooh]
(ดอน , LeShaun , อิน , แอ็นด อลีเชีย [ อู้ ])
Teresa, Monica, Sharron, Nicki [uh-huh]
(Teresa , มอนหนิก้า , Sharron , นิคกี [ อา ฮู ])
Lisa, Veronica, Karen, Vicky [damn]
(ลีซา , เฝะรอนอิคะ , คะเรน , Vicky [ แด็ม ])
Cookies, well I met her in a ice cream parlor [aight?]
(คูคอิ , เว็ล ไอ เม็ท เฮอ อิน อะ ไอซ ครีม พาเลอะ [ ไอชฺ])
Tonya, Diane, Lori and Carla [okay]
(Tonya , ไดแอน , Lori แอ็นด Carla [ โอเค ])
Marina [uhh] Selena [uhh] Katrina [uhh] Sabrina [uhh]
(มะรีนอะ [ อา ] เซเลนา [ อา ] คิดตีน่า [ อา ] ซาบีน่า [ อา ])
About three Kim’s [WHAT?] LaToya, and Tina [WHOO!]
(อะเบาท ธรี คิม [ ว็อท ] LaToya , แอ็นด ทีน่า [ ฮู ! ])
Shelley, Bridget, Cavi, Rasheeda [uh-huh]
(Shelley , Bridget , Cavi , Rasheeda [ อา ฮู ])
Kelly, Nicole, Angel, Juanita [damn!]
(เคลลี่ , เนโคว , เอนเจล , Juanita [ แด็ม ! ])
Stacy, Tracie, Rohna, and Ronda [WHAT?]
(สเตซี่ , Tracie , Rohna , แอ็นด Ronda [ ว็อท ])
Donna, Ulanda [WHAT?] Tawana, and Wanda [WHAT?]
(ดอนนา , Ulanda [ ว็อท ] Tawana , แอ็นด Wanda [ ว็อท ])
were all treated fairly but yet and still
(เวอ ออล ทีอี แฟลิ บัท เย็ท แอ็นด ซทิล)
b*tches is on some other sh*t now that I’m f*ckin wit Dru Hill
(บี *tches ซิส ออน ซัม อัฑเออะ ฌะ *ที เนา แดท แอม เอฟ *ckin วิท Dru ฮิล)
But I’ma keep it real [WHAT?]
(บัท แอมอา คีพ อิท ริแอ็ล [ ว็อท ])
What the f*ck you want from a n*gga? [c’mon]
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga [ ซีมอน ])
What the f*ck you want from a n*gga? [c’mon]
(ว็อท เดอะ เอฟ *ck ยู ว็อนท ฟร็อม มา เอ็น *gga [ ซีมอน ])

[Chorus [w/ minor variations]]
([ โครัซ [ ดับบิว / ไมเนอะ แฝริเอฌัน ] ])

[DMX]
([ DMX ])
Aiyyo, I think about when a n*gga didn’t have [YEAH]
(เออายเอว , ไอ ธิงค อะเบาท ฮเว็น อะ เอ็น *gga ดิ๊นอิน แฮ็ฝ [ เย่ ])
and a n*gga told a joke, and the b*tches didn’t laugh
(แอ็นด อะ เอ็น *gga โทลด อะ โจค , แอ็นด เดอะ บี *tches ดิ๊นอิน ลาฟ)
See now I do the math, I see if you got this
(ซี เนา ไอ ดู เดอะ แมตซฺ , ไอ ซี อิฟ ยู ก็อท ดีซ)
and this and this to some cats, that n*gga’s the sh*t [aight?]
(แอ็นด ดีซ แซน ดีซ ทู ซัม แค็ท , แดท เอ็น *ggas เดอะ ฌะ *ที [ ไอชฺ])
And that’s all they f*ckin with, but see these b*tches don’t know
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ เด เอฟ *ckin วิฑ , บัท ซี ฑิส บี *tches ด้อนท์ โน)
If these b*tches ain’t for real, these b*tches don’t go
(อิฟ ฑิส บี *tches เอน ฟอ ริแอ็ล , ฑิส บี *tches ด้อนท์ โก)
Knock on door, no show, I’m sleep tryin to creep
(น็อค ออน โด , โน โฌ , แอม ซลีพ ทายอิน ทู ครีพ)
wit yo’ best friend, put it in, dig deep
(วิท โย เบ็ซท ฟเร็นด , พัท ดิธ อิน , ดิก ดีพ)

[Sisqo – singing over dub chorus]
([ Sisqo ซิงกิง โอเฝอะ ดับ โครัซ ])
X let me talk to em for a minute
(เอ๊กซฺ เล็ท มี ทอค ทู เอ็ม ฟอ รา มินยูท)
Oooohhh I know I know it’s so hard to be
(อู~ ไอ โน ไอ โน อิทซ โซ ฮาด ทู บี)
a victim of my reality
(อะ ฝิคทิม อ็อฝ มาย ริแอลอิทิ)
Heard you callin me names, said I was trife
(เฮิด ยู คอลลิน มี เนม , เซ็ด ดาย วอส ทริฟ)
One thing you gotta know, I’ma be a n*gga for life
(วัน ธิง ยู กอททะ โน , แอมอา บี อะ เอ็น *gga ฟอ ไลฟ)
Ooooooooooh yeahhhhhhhhh yeahhhh
(Ooooooooooh yeahhhhhhhhh เย้)
Oahahohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
(Oahahohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh)

[Chorus 2X [w/ Sisqo ad-libs]]
([ โครัซ 2X [ ดับบิว / Sisqo แอ็ด ลิบสฺ ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What These B*tches Want คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น