เนื้อเพลง Relax, Take It Easy คำอ่านไทย Mika

Took a right to the end of the line
( ทุค กา ไรท ทู ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไลน)
Where no one ever goes.
(ฮแว โน วัน เอฝเออะ โกซ)
Ended up on a broken train with nobody I know.
(เอ็นด อัพ ออน อะ บโรเค็น ทเรน วิฑ โนบอดี้ ไอ โน)
But the pain and the [longings] the same.
(บัท เดอะ เพน แอ็นด เดอะ [ ลองอิง ] เดอะ เซม)
[Where the dying
([ ฮแว เดอะ ไดอิง)
Now I’m lost and I’m screaming for help.]
(เนา แอม ล็อซท แอ็นด แอม ซครีมอิง ฟอ เฮ็ลพ ])

Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
For there is nothing that we can do.
(ฟอ แดร์ อีส นัธอิง แดท วี แค็น ดู)
Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
Blame it on me or blame it on you.
(บเลม อิท ออน มี ออ บเลม อิท ออน ยู)

It’s as if I’m scared.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม ซคา)
It’s as if I’m terrified.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม เทลิฟายด์)
It’s as if I scared.
(อิทซ แอ็ส อิฟ ฟาย ซคา)
It’s as if I’m playing with fire.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม พเลนิ่ง วิฑ ไฟร)
Scared.
(ซคา)
It’s as if I’m terrified.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม เทลิฟายด์)
Are you scared?
(อาร์ ยู ซคา)
Are we playing with fire?
(อาร์ วี พเลนิ่ง วิฑ ไฟร)

Relax
(ริแลคซ)
There is an answer to the darkest times.
(แดร์ อีส แอน อานเซอะ ทู เดอะ ดาร์คเนท ไทม)
It’s clear we don’t understand but the last thing on my mind
(อิทซ คเลีย วี ด้อนท์ อันเดิซแทนด บัท เดอะ ลาซท ธิง ออน มาย ไมนด)
Is to leave you.
(อีส ทู ลีฝ ยู)
I believe that we’re in this together.
(ไอ บิลีฝ แดท เวีย อิน ดีซ ทุเกฑเออะ)
Don’t scream – there are so many roads left.
(ด้อนท์ ซครีม แดร์ อาร์ โซ เมนอิ โรด เล็ฟท)

Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
For there is nothing that we can do.
(ฟอ แดร์ อีส นัธอิง แดท วี แค็น ดู)
Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
Blame it on me or blame it on you.
(บเลม อิท ออน มี ออ บเลม อิท ออน ยู)

Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
For there is nothing that we can do.
(ฟอ แดร์ อีส นัธอิง แดท วี แค็น ดู)
Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
Blame it on me or blame it on you.
(บเลม อิท ออน มี ออ บเลม อิท ออน ยู)

Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
For there is nothing that we can do.
(ฟอ แดร์ อีส นัธอิง แดท วี แค็น ดู)
Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
Blame it on me or blame it on you.
(บเลม อิท ออน มี ออ บเลม อิท ออน ยู)

Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
For there is nothing that we can do.
(ฟอ แดร์ อีส นัธอิง แดท วี แค็น ดู)
Relax, take it easy
(ริแลคซ , เทค อิท อีสอิ)
Blame it on me or blame it on you.
(บเลม อิท ออน มี ออ บเลม อิท ออน ยู)

It’s as if I’m scared.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม ซคา)
It’s as if I’m terrified.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม เทลิฟายด์)
It’s as if I scared.
(อิทซ แอ็ส อิฟ ฟาย ซคา)
It’s as if I’m playing with fire.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม พเลนิ่ง วิฑ ไฟร)
Scared.
(ซคา)
It’s as if I’m terrified.
(อิทซ แอ็ส อิฟ แอม เทลิฟายด์)
Are you scared?
(อาร์ ยู ซคา)
Are we playing with fire?
(อาร์ วี พเลนิ่ง วิฑ ไฟร)

Relax
(ริแลคซ)
Relax
(ริแลคซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Relax, Take It Easy คำอ่านไทย Mika

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น