เนื้อเพลง La Mer คำอ่านไทย Lesley Garrett

The sea
( เดอะ ซี)
That one sees dancing along the clear bays
(แดท วัน ซี แด็นซิง อะลอง เดอะ คเลีย เบ)
Has silver reflections
(แฮ็ส ซีลเฝอะ ริฟเคลฌัน)
The sea
(เดอะ ซี)
Changing reflections
(เช้งจิ้นส ริฟเคลฌัน)
In the rain
(อิน เดอะ เรน)

The sea
(เดอะ ซี)
Under the summer sky confuses
(อันเดอะ เดอะ ซัมเมอะ ซไค ค็อนฟยูส)
Its white horses
(อิทซ ฮไวท ฮอซ)
With angels so pure
(วิฑ เอนเจล โซ พยูร)
The sea
(เดอะ ซี)
Shepherdess of
(เฌพเออะเด็ซ อ็อฝ)
The infinite sky
(ดิ อีนฟินิท ซไค)

See
(ซี)
Near the ponds
(เนีย เดอะ พ็อนด)
Those tall, wet reeds
(โฑส ทอล , เว็ท รีด)
See
(ซี)
Those white birds
(โฑส ฮไวท เบิด)
And those rusted houses
(แอ็นด โฑส รัซท เฮาซ)

The sea
(เดอะ ซี)
Has rocked them
(แฮ็ส ร็อค เฑ็ม)
Along the clear bays
(อะลอง เดอะ คเลีย เบ)
And with a love song
(แอ็นด วิฑ อะ ลัฝ ซ็อง)
The sea
(เดอะ ซี)
Has rocked my heart for ever
(แฮ็ส ร็อค มาย ฮาท ฟอ เอฝเออะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง La Mer คำอ่านไทย Lesley Garrett

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น