เนื้อเพลง Candy คำอ่านไทย LL Cool J feat Ricky Bell

Verse 1: LL Cool J
( เฝิซ วัน : LL คูล เจ)

When you was seventeen and I was nineteen
(ฮเว็น ยู วอส เซฝเอ็นทีน แอ็นด ดาย วอส ไนนทีน)
we feel deep in love growing up in Queens
(วี ฟีล ดีพ อิน ลัฝ กโรอิง อัพ อิน ควีน)
we didn’t know a thing about love
(วี ดิ๊นอิน โน อะ ธิง อะเบาท ลัฝ)
we was innocent sneakin’ on the doorstep to hug
(วี วอส อีนโนะเซ็นท สนิกเคน ออน เดอะ ดอร์สเต็ป ทู ฮัก)
held you tightly and promised you the world
(เฮ็ลด ยู ไททลิ แอ็นด พรอมอิซ ยู เดอะ เวิลด)
you gave me hickys and said you was my girl
(ยู เกฝ มี เฮดกี้ แซน เซ็ด ยู วอส มาย เกิล)
when I think about it now makes me smile
(ฮเว็น นาย ธิงค อะเบาท ดิธ เนา เมค มี ซไมล)
cause I ain’t felt these b*tterflies in a while
(คอส ไอ เอน เฟ็ลท ฑิส บี *tterflies ซิน อะ ฮไวล)
funny how you grow up and innocence fades
(ฟันนิ เฮา ยู กโร อัพ แอ็นด อีนโนะเซ็นซ เฝด)
we used to live for love but now we’re afraid [of what?]
(วี ยูซ ทู ไลฝ ฟอ ลัฝ บัท เนา เวีย อัฟเรด [ อ็อฝ ว็อท ])
of the darkness and bitter memories
(อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ แซน บีทเทอะ เมรโมรี)
lovers who crushed us through infidelity
(ลัฝเออะ ฮู ครัฌ อัซ ธรู อินฟิเดลอิทิ)
I promised you I’d love you to the end
(ไอ พรอมอิซ ยู อาย ลัฝ ยู ทู ดิ เอ็นด)
always and forever since way back when
(ออลเว แซน เฟาะเรฝเออะ ซินซ เว แบ็ค ฮเว็น)
you’re like candy the world’s sweetest friend
(ยัวร์ ไลค แคนดิ เดอะ เวิลด สีสเดส ฟเร็นด)
you taste better now than you did back then
(ยู เทซท เบทเทอะ เนา แฑ็น ยู ดิด แบ็ค เด็น)

Chorus: Bell/Tresvan
(โครัซ : เบลล์ /Tresvan)

you will always be my candy
(ยู วิล ออลเว บี มาย แคนดิ)
one day we will start a family
(วัน เด วี วิล ซทาท ดา แฟมอิลิ)
you will always be my candy girl
(ยู วิล ออลเว บี มาย แคนดิ เกิล)
[you’ll be my candy girl forever]
([ โยว บี มาย แคนดิ เกิล เฟาะเรฝเออะ ])
you will always be my candy
(ยู วิล ออลเว บี มาย แคนดิ)
want your love girl understand me
(ว็อนท ยุร ลัฝ เกิล อันเดิซแทนด มี)
you will always be my candy girl
(ยู วิล ออลเว บี มาย แคนดิ เกิล)

Verse 2: LL Cool J
(เฝิซ ทู : LL คูล เจ)

while you s*cked caramel apple lolly pops
(ฮไวล ยู เอส *cked แคระเม็ล แอพ ลอร์ลี่ พ็อพ)
rain sleet or snow I’m troopin’ up the murdock
(เรน ซลีท ออ ซโน แอม troopin อัพ เดอะ murdock)
we used to walk down the block hold hands
(วี ยูซ ทู วอค เดาน เดอะ บล็อค โฮลด แฮ็นด)
I would get you after school cause I was your man
(ไอ เวิด เก็ท ยู อาฟเทอะ ซคูล คอส ไอ วอส ยุร แม็น)
and any guys that wanna socalize
(แอ็นด เอนอิ ไก แดท วอนนา socalize)
just know that I’m a flip on any cat that trys
(จัซท โน แดท แอม มา ฟลิพ ออน เอนอิ แค็ท แดท ทไร)
my peeps used to say I was whipped
(มาย พีพ ยูซ ทู เซ ไอ วอส วิพชฺ)
all your girls said since you got with him you flipped
(ออล ยุร เกิล เซ็ด ซินซ ยู ก็อท วิฑ ฮิม ยู ฟริพทฺ)
but uh they couldn’t feel the feelings we felt
(บัท อา เด คูดซึ่น ฟีล เดอะ ฟีลอิง วี เฟ็ลท)
mirrors on the ceiling we melt
(มีเรอะ ออน เดอะ ซีลอิง วี เม็ลท)
I would look up at ya I remember
(ไอ เวิด ลุค อัพ แอ็ท ยา ไอ ริเมมเบอะ)
the afternoon you surrendered
(ดิ แอฟเตอร์นูน ยู ซะเรนเดอะ)
we made love the tempature was high as could be
(วี เมด ลัฝ เดอะ tempature วอส ไฮ แอ็ส เคิด บี)
you said Todd promise you ain’t liein’ to me
(ยู เซ็ด Todd พรอมอิซ ยู เอน liein ทู มี)
and as we went our seperate ways you turned back
(แอ็นด แอ็ส วี เว็นท เอ๊า เซปเพอเรท เว ยู เทิน แบ็ค)
smiled I remember all that
(ซไมล ดาย ริเมมเบอะ ออล แดท)

Chorus
(โครัซ)

Verse 3: Bell/Tresvant, LL Cool J
(เฝิซ ที : เบลล์ /Tresvant , LL คูล เจ)

[take it to the bridge]
([ เทค อิท ทู เดอะ บริจ ])
candy girl
(แคนดิ เกิล)
you are my world
(ยู อาร์ มาย เวิลด)
look so sweet
(ลุค โซ สวี้ท)
you’re a special treat
(ยัวร์ อะ ซเพฌแอ็ล ทรีท)
candy gir
(แคนดิ gir)
all I want to say
(ออล ไอ ว็อนท ทู เซ)
I need your love
(ไอ นีด ยุร ลัฝ)
each and every day
(อีช แอ็นด เอฝริ เด)

when I’m alone in my room sometimes I stare at the wall
(ฮเว็น แอม อะโลน อิน มาย รุม ซัมไทม์ ซาย ซแท แอ็ท เดอะ วอล)
and in the back of my mind I hear my memories call
(แอ็นด อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด ดาย เฮีย มาย เมรโมรี คอล)
of days when love was true I slept and held you
(อ็อฝ เด ฮเว็น ลัฝ วอส ทรู ไอ ซเล็พท แอ็นด เฮ็ลด ยู)
taste the brown sugar let your climax melt yo
(เทซท เดอะ บเราน ฌูกเออะ เล็ท ยุร คไลแม็คซ เม็ลท โย)
candy you’re occupying all of my thoughts
(แคนดิ ยัวร์ occupyings ออล อ็อฝ มาย ธอท)
turned my soul upside down with lessons you taught
(เทิน มาย โซล อัพไซต์ เดาน วิฑ เล๊ซซั่น ยู ทอท)
I can feel you even when you’re far away you’re right here wit’ me
(ไอ แค็น ฟีล ยู อีเฝ็น ฮเว็น ยัวร์ ฟา อะเว ยัวร์ ไรท เฮียร วิท มี)
sweet love strictly
(สวี้ท ลัฝ ซทรีคลิ)
and I’m a bend over backwards to keep you on my side
(แอ็นด แอม มา เบ็นด โอเฝอะ แบคเวิด ทู คีพ ยู ออน มาย ไซด)
take you for a mental and emotional ride
(เทค ยู ฟอ รา เมนแท็ล แอ็นด อิโมฌะแน็ล ไรด)
make love to your soul your heart and your mind
(เมค ลัฝ ทู ยุร โซล ยุร ฮาท แอ็นด ยุร ไมนด)
in your hour of need girl I’ll be there every time
(อิน ยุร เอาร อ็อฝ นีด เกิล แอล บี แดร์ เอฝริ ไทม)
and as long as you support my dreams
(แอ็นด แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู ซัพโพท มาย ดรีม)
stayin’ right beside me as a part of my team
(สเตยิน ไรท บิไซด มี แอ็ส ซา พาท อ็อฝ มาย ทีม)
I’ll take you where the average man can only dream of
(แอล เทค ยู ฮแว ดิ แอฝเออะริจ แม็น แค็น โอ๊นลี่ ดรีม อ็อฝ)
cause in a world so sour I got the sweetest love
(คอส อิน อะ เวิลด โซ เซาร ไอ ก็อท เดอะ สีสเดส ลัฝ)

Chorus
(โครัซ)

Outro: Bell/Tresvant
(เอ๊าโต : เบลล์ /Tresvant)

candy gir
(แคนดิ gir)
you are my world
(ยู อาร์ มาย เวิลด)
look so sweet
(ลุค โซ สวี้ท)
you’re a special trea
(ยัวร์ อะ ซเพฌแอ็ล trea)
[you’ll be my candy girl forever]
([ โยว บี มาย แคนดิ เกิล เฟาะเรฝเออะ ])
candy girl
(แคนดิ เกิล)
all I want to say
(ออล ไอ ว็อนท ทู เซ)
[word is bond sweetheart]
([ เวิด อีส บ็อนด สวีทฮาร์ท ])
I need your love
(ไอ นีด ยุร ลัฝ)
[I swear I’m down for whatever]
([ ไอ ซแว แอม เดาน ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ ])
candy girl
(แคนดิ เกิล)
[sometimes you gotta go back home]
([ ซัมไทม์ ยู กอททะ โก แบ็ค โฮม ])
look so sweet
(ลุค โซ สวี้ท)
[I love you]
([ ไอ ลัฝ ยู ])
candy girl
(แคนดิ เกิล)

[feat Ricky Bell, Ralph Tresvant]
([ ฟีท ริกกี้ เบลล์ , Ralph Tresvant ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Candy คำอ่านไทย LL Cool J feat Ricky Bell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น