เนื้อเพลง Shine on You Crazy Diamond คำอ่านไทย Pink Floyd

Remember when you were young, you shone like the sun.
( ริเมมเบอะ ฮเว็น ยู เวอ ยัง , ยู โฌนฌอน ไลค เดอะ ซัน)

Shine on you crazy diamond.
(ไฌน ออน ยู คเรสิ ไดมันด)
Now there’s a look in your eyes, like black holes in the sky.
(เนา แดร์ ซา ลุค อิน ยุร ไอ , ไลค บแล็ค โฮล ซิน เดอะ ซไค)
Shine on you crazy diamond.
(ไฌน ออน ยู คเรสิ ไดมันด)
You were caught on the cross fire of childhood and stardom,
(ยู เวอ คอท ออน เดอะ คร็อซ ไฟร อ็อฝ ไชลดฮุด แอ็นด ซทาดัม ,)
Blown on the steel breeze.
(บโลน ออน เดอะ ซทีล บรีส)
Come on you target for faraway laughter, come on you stranger,
(คัมมอน ยู ทาเก็ท ฟอ faraway ลาฟเทอะ , คัมมอน ยู ซทเรนเจอะ ,)
You legend, you martyr, and shine!
(ยู เลจเอ็นด , ยู มาเทอะ , แอ็นด ไฌน !)

You reached for the secret too soon, you cried for the moon.
(ยู รีช ฟอ เดอะ ซีคเร็ท ทู ซูน , ยู คไร ฟอ เดอะ มูน)
Shine on you crazy diamond.
(ไฌน ออน ยู คเรสิ ไดมันด)
Treatened by shadows at night, and exposed in the light.
(Treatened ไบ แฌดโอ แอ็ท ไนท , แอ็นด เอ็คซโพเส อิน เดอะ ไลท)
Shine on you crazy diamond.
(ไฌน ออน ยู คเรสิ ไดมันด)
Well you wore out your welcome with random precision,
(เว็ล ยู โว เอ้า ยุร เวลคัม วิฑ แรนดัม พริซีฉอัน ,)
Rode on the steel breeze.
(โรด ออน เดอะ ซทีล บรีส)
Come on you raver, you seer of visions, come on you painter,
(คัมมอน ยู raver , ยู ซีเออะ อ็อฝ ฝีฉอัน , คัมมอน ยู เพนเทอะ ,)
You piper, you prisoner, and shine!
(ยู พายเพอร์ , ยู พรีสเนอะ , แอ็นด ไฌน !)

Nobody knows where you are, how near or how far.
(โนบอดี้ โน ฮแว ยู อาร์ , เฮา เนีย ออ เฮา ฟา)
Shine on you crazy diamond.
(ไฌน ออน ยู คเรสิ ไดมันด)
Pile on many more layers and i’ll be joining you there.
(ไพล ออน เมนอิ โม เลเออะ แซน แอล บี joinings ยู แดร์)
Shine on you crazy diamond.
(ไฌน ออน ยู คเรสิ ไดมันด)
And we’ll bask in the shadow of yesterday’s triumph,
(แอ็นด เว็ล บาซค อิน เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เยซเทอะดิ ทไรอัมฟ ,)
And sail on the steel breeze.
(แอ็นด เซล ออน เดอะ ซทีล บรีส)
Come on you boy child, you winner and loser,
(คัมมอน ยู บอย ไชล , ยู วีนเนอะ แอ็นด ลูสเออะ ,)
Come on you miner for truth and delusion, and shine!
(คัมมอน ยู ไมนเออะ ฟอ ทรูธ แอ็นด ดิลยูฉัน , แอ็นด ไฌน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shine on You Crazy Diamond คำอ่านไทย Pink Floyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น