เนื้อเพลง Say Yes คำอ่านไทย Elliott Smith

I’m in love with the world through the eyes of a girl
( แอม อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เวิลด ธรู ดิ ไอ อ็อฝ อะ เกิล)
who’s still around the morning after
(ฮู ซทิล อะเรานด เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)
we broke up a month ago and I grew up I didn’t know
(วี บโรค อัพ อะ มันธ อะโก แอ็นด ดาย กรู อัพ ไอ ดิ๊นอิน โน)
I’d be around the morning after
(อาย บี อะเรานด เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)
it’s always been wait and see
(อิทซ ออลเว บีน เวท แอ็นด ซี)
a happy day and then you pay
(อะ แฮพพิ เด แอ็นด เด็น ยู เพ)
and feel like sh*t the morning after
(แอ็นด ฟีล ไลค ฌะ *ที เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)
but now I feel changed around and instead falling down
(บัท เนา ไอ ฟีล เชนจ อะเรานด แอ็นด อินซเทด ฟ๊อลิง เดาน)
I’m standing up the morning after
(แอม ซแทนดิง อัพ เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)
situations get f*cked up and turned around sooner or later
(ซิชิวเอฌัน เก็ท เอฟ *cked อัพ แอ็นด เทิน อะเรานด ซูเนอร์ ออ เลทเออะ)
and I could be another fool or an exception to the rule
(แอ็นด ดาย เคิด บี แอะนัธเออะ ฟูล ออ แอน เอ็คเซพฌัน ทู เดอะ รูล)
you tell me the morning after
(ยู เท็ล มี เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)
crooked spin can’t come to rest
(ครุค ซพิน แค็นท คัม ทู เร็ซท)
I’m damaged bad at best
(แอม แดมอิจ แบ็ด แอ็ท เบ็ซท)
she’ll decide what she wants
(เฌ็ล ดิไซด ว็อท ชี ว็อนท)
I’ll probably be the last to know
(แอล พรอบอับลิ บี เดอะ ลาซท ทู โน)
no one says until it shows and you see how it is
(โน วัน เซ อันทีล อิท โฌ แซน ยู ซี เฮา อิท อีส)
they want you or they don’t
(เด ว็อนท ยู ออ เด ด้อนท์)
say yes
(เซ เย็ซ)
I’m in love with the world through the eyes of a girl
(แอม อิน ลัฝ วิฑ เดอะ เวิลด ธรู ดิ ไอ อ็อฝ อะ เกิล)
who’s still around the morning after
(ฮู ซทิล อะเรานด เดอะ มอนิง อาฟเทอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Yes คำอ่านไทย Elliott Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น