เนื้อเพลง The Lonely Goatherd คำอ่านไทย Julie Andrews

Maria and the Children
( มาเรีย แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น)
Portia Nelson, Irwin Kostal, Rodgers & Hammerstein, Julie Andrews, Marni Nixon
(โพฌะ เนลซัน , เออวิน ครอสเตล , รอตเจอร์ & เฮมเมอร์สเตน , จูรี แอนดรู , มาร์นี นิกสัน)

[Maria:]
([ มาเรีย : ])
High on a hill was a lonely goatherd
(ไฮ ออน อะ ฮิล วอส ซา โลนลิ goatherd)
Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo
(เล อี odl เล อี odl เล ฮี ฮู)
Loud was the voice of the lonely goatherd
(เลาด วอส เดอะ ฝอยซ อ็อฝ เดอะ โลนลิ goatherd)
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

Folks in a town that was quite remote heard
(โฟค ซิน อะ ทาวน์ แดท วอส คไวท ริโมท เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo
(เล อี odl เล อี odl เล ฮี ฮู)
Lusty and clear from the goatherd’s throat heard
(ลัซทิ แอ็นด คเลีย ฟร็อม เดอะ goatherds ธโรท เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

[the Children:]
([ เดอะ ชีลดเร็น : ])
O ho lay dee odl lee o, o ho lay dee odl ay
(โอ โฮ เล ดี odl ลี โอ , โอ โฮ เล ดี odl ไอ)
O ho lay dee odl lee o, lay dee odl lee o lay
(โอ โฮ เล ดี odl ลี โอ , เล ดี odl ลี โอ เล)

[Maria:]
([ มาเรีย : ])
A prince on the bridge of a castle moat heard
(อะ พรินซ ออน เดอะ บริจ อ็อฝ อะ แค๊สเซิ่ล โมท เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo
(เล อี odl เล อี odl เล ฮี ฮู)
[Kurt:]
([ เคิท : ])
Men on a road with a load to tote heard
(เม็น ออน อะ โรด วิฑ อะ โลด ทู tote เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

[the Children:]
([ เดอะ ชีลดเร็น : ])
Men in the midst of a table d’hote heard
(เม็น อิน เดอะ มิซท อ็อฝ อะ เท๊เบิ้ล dhote เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo
(เล อี odl เล อี odl เล ฮี ฮู)
[Maria:]
([ มาเรีย : ])
Men drinking beer with the foam afloat heard
(เม็น ดริงคิง เบีย วิฑ เดอะ โฟม อัฟโลท เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

One little girl in a pale pink coat heard
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล เกิล อิน อะ เพล พิงค โคท เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo
(เล อี odl เล อี odl เล ฮี ฮู)
[Brigitta:]
([ Brigitta : ])
She yodeled back to the lonely goatherd
(ชี โยดล แบ็ค ทู เดอะ โลนลิ goatherd)
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

[Maria:]
([ มาเรีย : ])
Soon her Mama with a gleaming gloat heard
(ซูน เฮอ มามะ วิฑ อะ กรีมมิง กโลท เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl lay hee hoo
(เล อี odl เล อี odl เล ฮี ฮู)
What a duet for a girl and goatherd
(ว็อท ดา ดิวเอท ฟอ รา เกิล แอ็นด goatherd)
Maria and the Children:
(มาเรีย แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น :)
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

[Maria and the Children:]
([ มาเรีย แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น : ])
Ummm [ummm] . . .
(อืม [ อืม ])
Odl lay ee [odl lay ee]
(Odl เล อี [ odl เล อี ])
Odl lay hee hee [odl lay hee hee]
(Odl เล ฮี ฮี [ odl เล ฮี ฮี ])
Odl lay ee . . .
(Odl เล อี)
. . . yodeling . . .
(yodelings)

[Child:]
([ ไชล : ])
One little girl in a pale pink coat heard
(วัน ลิ๊ทเทิ่ล เกิล อิน อะ เพล พิงค โคท เฮิด)
[Maria:]
([ มาเรีย : ])
Lay ee odl lay ee odl lay hoo hoo
(เล อี odl เล อี odl เล ฮู ฮู)
[Child:]
([ ไชล : ])
She yodeled back to the lonely goatherd
(ชี โยดล แบ็ค ทู เดอะ โลนลิ goatherd)
[Maria:]
([ มาเรีย : ])
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

[Maria:]
([ มาเรีย : ])
Soon her Mama with a gleaming gloat heard
(ซูน เฮอ มามะ วิฑ อะ กรีมมิง กโลท เฮิด)
Lay ee odl lay ee odl lay hmm hmm
(เล อี odl เล อี odl เล อึม อึม)
What a duet for a girl and goatherd
(ว็อท ดา ดิวเอท ฟอ รา เกิล แอ็นด goatherd)
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

[Maria and the Children:]
([ มาเรีย แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น : ])
Happy are they lay dee olay dee lee o . . .
(แฮพพิ อาร์ เด เล ดี olay ดี ลี โอ)
. . . yodeling . . .
(yodelings)
Soon the duet will become a trio
(ซูน เดอะ ดิวเอท วิล บิคัม อะ ทรีโอ)
[Maria:]
([ มาเรีย : ])
Lay ee odl lay ee odl-oo
(เล อี odl เล อี odl โอโอ)

[Maria and the Children:]
([ มาเรีย แอ็นด เดอะ ชีลดเร็น : ])
Odl lay ee, old lay ee
(Odl เล อี , โอลด เล อี)
Odl lay hee hee, odl lay ee
(Odl เล ฮี ฮี , odl เล อี)
Odl lay odl lay, odl lay odl lee, odl lay odl lee
(Odl เล odl เล , odl เล odl ลี , odl เล odl ลี)
Odl lay odl lay odl lay
(Odl เล odl เล odl เล)

[the Children:]
([ เดอะ ชีลดเร็น : ])
HOO!
(ฮู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Lonely Goatherd คำอ่านไทย Julie Andrews

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น