เนื้อเพลง Seasons Change คำอ่านไทย Anastacia

Cradle the weight of your life
( เครเดิล เดอะ เวท อ็อฝ ยุร ไลฟ)
You can survive
(ยู แค็น เซอะไฝฝ)
What lies before you
(ว็อท ไล บิโฟ ยู)
It’s only a matter of time
(อิทซ โอ๊นลี่ อะ แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
Before the night
(บิโฟ เดอะ ไนท)
Turns into day
(เทิน อีนทุ เด)
Oh, it should feel incredible, whoa..
(โอ , อิท เชิด ฟีล อินเคร๊ดิเบิ้ล , โว้ว)
To know you’re not alone, uh
(ทู โน ยัวร์ น็อท อะโลน , อา)
just look in my eyes [just look in my eyes] whoa.. just look in my eyes
(จัซท ลุค อิน มาย ไอ [ จัซท ลุค อิน มาย ไอ ] โว้ว จัซท ลุค อิน มาย ไอ)

Chorus:
(โครัซ :)
I said..
(ไอ เซ็ด)
Happy turns to sad
(แฮพพิ เทิน ทู แซ็ด)
Sometimes life gets bad
(ซัมไทม์ ไลฟ เก็ท แบ็ด)
Things get rearranged
(ธิง เก็ท รีโอเรง)
Nothing stays the same
(นัธอิง ซเท เดอะ เซม)
It just never ends
(อิท จัซท เนฝเวอะ เอ็นด)
here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
One thing
(วัน ธิง)
Still remains, uh
(ซทิล ริเมน , อา)
Seasons seasons change
(ซี๊ซั่น ซี๊ซั่น เชนจ)

c’mon yeah seasons change
(ซีมอน เย่ ซี๊ซั่น เชนจ)
c’mon yeah seasons change
(ซีมอน เย่ ซี๊ซั่น เชนจ)
c’mon yeah seasons change
(ซีมอน เย่ ซี๊ซั่น เชนจ)

Are you scared of today?
(อาร์ ยู ซคา อ็อฝ ทุเด)
Running away
(รันนิง อะเว)
I can see through you
(ไอ แค็น ซี ธรู ยู)
Whoaoah..
(Whoaoah)
It feels like an eternal haze
(อิท ฟีล ไลค แอน อิเทอแน็ล เฮส)
But it’s only a faze
(บัท อิทซ โอ๊นลี่ อะ เฟด)
It’s all in your mind
(อิทซ ซอร์ อิน ยุร ไมนด)
Oh, when you feel invisible, uh
(โอ , ฮเว็น ยู ฟีล อินฝิ๊ซิเบิ้ล , อา)
Just know you’re not alone
(จัซท โน ยัวร์ น็อท อะโลน)
[c’mon, c’mon]
([ ซีมอน , ซีมอน ])
Just look in my eyes
(จัซท ลุค อิน มาย ไอ)
[look in my eyes, huh, look in my eyes]
([ ลุค อิน มาย ไอ , ฮู , ลุค อิน มาย ไอ ])
Just look in my eyes
(จัซท ลุค อิน มาย ไอ)
Just look in my eyes
(จัซท ลุค อิน มาย ไอ)

Chorus:
(โครัซ :)
Happy turns to sad
(แฮพพิ เทิน ทู แซ็ด)
Sometimes life gets bad
(ซัมไทม์ ไลฟ เก็ท แบ็ด)
Things get rearranged
(ธิง เก็ท รีโอเรง)
Nothing stays the same
(นัธอิง ซเท เดอะ เซม)
It just never ends
(อิท จัซท เนฝเวอะ เอ็นด)
here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
One thing
(วัน ธิง)
Still remains, uh
(ซทิล ริเมน , อา)
Seasons seasons change
(ซี๊ซั่น ซี๊ซั่น เชนจ)

You can feel the air start to change
(ยู แค็น ฟีล ดิ แอ ซทาท ทู เชนจ)
When you’re walkin’ out in the rain
(ฮเว็น ยัวร์ วอคกิน เอ้า อิน เดอะ เรน)
And the colors inside your brain start fading
(แอ็นด เดอะ คัลเออะ อีนไซด ยุร บเรน ซทาท เฟดิง)
Til the winter is washed away
(ทิล เดอะ วีนเทอะ อีส ว็อฌ อะเว)
And nothing really feels the same
(แอ็นด นัธอิง ริแอ็ลลิ ฟีล เดอะ เซม)
When sunlight’s in your eyes
(ฮเว็น ซันไลท์ ซิน ยุร ไอ)
You feel alive
(ยู ฟีล อะไลฝ)

What I really want..
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท)
What I really want..
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท)
What I really want..
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท)
What I really want..
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ ว็อนท)
I said, yeah, yeah, yeah!
(ไอ เซ็ด , เย่ , เย่ , เย่ !)
Yeah!
(เย่ !)

Chorus:
(โครัซ :)
Happy turns to sad
(แฮพพิ เทิน ทู แซ็ด)
Sometimes life gets bad
(ซัมไทม์ ไลฟ เก็ท แบ็ด)
Things get rearranged
(ธิง เก็ท รีโอเรง)
Nothing stays the same
(นัธอิง ซเท เดอะ เซม)
It just never ends
(อิท จัซท เนฝเวอะ เอ็นด)
here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
One thing
(วัน ธิง)
Still remains
(ซทิล ริเมน)
Seasons seasons change
(ซี๊ซั่น ซี๊ซั่น เชนจ)

Chorus:
(โครัซ :)
Happy turns to sad
(แฮพพิ เทิน ทู แซ็ด)
Sometimes life gets bad
(ซัมไทม์ ไลฟ เก็ท แบ็ด)
Things get rearranged
(ธิง เก็ท รีโอเรง)
Nothing stays the same
(นัธอิง ซเท เดอะ เซม)
It just never ends
(อิท จัซท เนฝเวอะ เอ็นด)
here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
One thing
(วัน ธิง)
Still remains
(ซทิล ริเมน)
Seasons seasons change
(ซี๊ซั่น ซี๊ซั่น เชนจ)

c’mon, c’mon yeah seasons change
(ซีมอน , ซีมอน เย่ ซี๊ซั่น เชนจ)
c’mon, c’mon yeah seasons change
(ซีมอน , ซีมอน เย่ ซี๊ซั่น เชนจ)

Chorus:
(โครัซ :)
Happy turns to sad
(แฮพพิ เทิน ทู แซ็ด)
Sometimes life gets bad
(ซัมไทม์ ไลฟ เก็ท แบ็ด)
Things get rearranged
(ธิง เก็ท รีโอเรง)
Nothing stays the same
(นัธอิง ซเท เดอะ เซม)
It just never ends
(อิท จัซท เนฝเวอะ เอ็นด)
here we go again
(เฮียร วี โก อะเกน)
One thing
(วัน ธิง)
Still remains
(ซทิล ริเมน)
Seasons seasons change
(ซี๊ซั่น ซี๊ซั่น เชนจ)

[yeah, c’mon]
([ เย่ , ซีมอน ])
Woo!
(วู !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Seasons Change คำอ่านไทย Anastacia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น