เนื้อเพลง I’m That Chick คำอ่านไทย Mariah Carey

Take this seriously
( เทค ดีซ ซีเรียซลิ)
Like Pac, all eyes on me
(ไลค แพค , ออล ไอ ออน มี)
That’s right you are intrigued,
(แด๊ท ไรท ยู อาร์ อีนทรีก ,)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

You know this
(ยู โน ดีซ)
What it be,
(ว็อท ดิธ บี ,)
I’m like the lottery,
(แอม ไลค เดอะ ลอทเทอะริ ,)
Hot Bentley with the keys,
(ฮ็อท เบนลี่ วิฑ เดอะ คี ,)
Take me for a ride.
(เทค มี ฟอ รา ไรด)

Light in the sky, let’s fly high,
(ไลท อิน เดอะ ซไค , เล็ท ฟไล ไฮ ,)
Boy I got you caught up inside of my haze,
(บอย ไอ ก็อท ยู คอท อัพ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮส ,)
And you’re gonna be gone for days
(แอ็นด ยัวร์ กอนนะ บี กอน ฟอ เด)

I’m like that ooo weee,
(แอม ไลค แดท อู้ วี ,)
You’re fiendin to blaze up,
(ยัวร์ ฟรีนดิน ทู บเลส อัพ ,)
And taste me,
(แอ็นด เทซท มี ,)
Got flavor like ice cream,
(ก็อท ฟเลเฝอะ ไลค ไอซ ครีม ,)
‘Cause I’m that chick you like.
(คอส แอม แดท ชิค ยู ไลค)

And you know you need this man,
(แอ็นด ยู โน ยู นีด ดีซ แม็น ,)
And you know I got this man,
(แอ็นด ยู โน ไอ ก็อท ดีซ แม็น ,)
Gonna be your everything,
(กอนนะ บี ยุร เอ๊วี่ติง ,)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

La da da ooh we-ee
(ลา ดา ดา อู้ วี อี)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)
La da da ooh we-ee
(ลา ดา ดา อู้ วี อี)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

I do’s it naturally
(ไอ โดซซิท แนชแร็ลลิ)
Hypnotize like Biggie,
(ฮีพโนะไทส ไลค บิ๊กกี้ ,)
But you ain’t havin’ dreams,
(บัท ยู เอน เฮฝวิน ดรีม ,)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

Nah you ain’t seeing things,
(นาห์ ยู เอน ซีอิง ธิง ,)
Or hallucinating,
(ออ hallucinatings ,)
I brings that levity,
(ไอ บริง แดท เลฝอิทิ ,)
Take me for a ride.
(เทค มี ฟอ รา ไรด)

Light in the sky let’s fly high,
(ไลท อิน เดอะ ซไค เล็ท ฟไล ไฮ ,)
Boy I got you caught up inside of my haze,
(บอย ไอ ก็อท ยู คอท อัพ อีนไซด อ็อฝ มาย เฮส ,)
And you’re gonna be gone for days
(แอ็นด ยัวร์ กอนนะ บี กอน ฟอ เด)

I’m like that ooo weee,
(แอม ไลค แดท อู้ วี ,)
You’re fiendin to blaze up,
(ยัวร์ ฟรีนดิน ทู บเลส อัพ ,)
And taste me,
(แอ็นด เทซท มี ,)
Got flavor like ice cream,
(ก็อท ฟเลเฝอะ ไลค ไอซ ครีม ,)
‘Cause I’m that chick you like.
(คอส แอม แดท ชิค ยู ไลค)

And you know you need this man,
(แอ็นด ยู โน ยู นีด ดีซ แม็น ,)
And you know I got this man,
(แอ็นด ยู โน ไอ ก็อท ดีซ แม็น ,)
Gonna be your everything,
(กอนนะ บี ยุร เอ๊วี่ติง ,)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

La da da ooh we-ee
(ลา ดา ดา อู้ วี อี)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)
La da da ooh we-ee
(ลา ดา ดา อู้ วี อี)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

Boy just relax,
(บอย จัซท ริแลคซ ,)
And unwind,
(แอ็นด อันไวนด ,)
Pull me in and
(พุล มี อิน แอ็นด)
Breathe, once you do,
(บรีฑ , วันซ ยู ดู ,)
There ain’t no rules,
(แดร์ เอน โน รูล ,)
It’s up to you
(อิทซ อัพ ทู ยู)
Ain’t no rules,
(เอน โน รูล ,)
It’s time.
(อิทซ ไทม)

Just keep on kissin’ me,
(จัซท คีพ ออน คิซซิน มี ,)
Hold on and baby we
(โฮลด ออน แอ็นด เบบิ วี)
Could party all night through the night
(เคิด พาทิ ออล ไนท ธรู เดอะ ไนท)
All right
(ออล ไรท)

I’m like that ooo weee,
(แอม ไลค แดท อู้ วี ,)
You’re fiendin to blaze up,
(ยัวร์ ฟรีนดิน ทู บเลส อัพ ,)
And taste me,
(แอ็นด เทซท มี ,)
Got flavor like ice cream,
(ก็อท ฟเลเฝอะ ไลค ไอซ ครีม ,)
‘Cause I’m that chick you like.
(คอส แอม แดท ชิค ยู ไลค)

And you know you need this man,
(แอ็นด ยู โน ยู นีด ดีซ แม็น ,)
And you know I got this man,
(แอ็นด ยู โน ไอ ก็อท ดีซ แม็น ,)
Gonna be your everything,
(กอนนะ บี ยุร เอ๊วี่ติง ,)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

La da da ooh we-ee
(ลา ดา ดา อู้ วี อี)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)
La da da ooh we-ee
(ลา ดา ดา อู้ วี อี)
I’m that chick you like.
(แอม แดท ชิค ยู ไลค)

I’m like that uptown haze,
(แอม ไลค แดท อัพเทาน เฮส ,)
Them real thugs blaze,
(เฑ็ม ริแอ็ล ธัก บเลส ,)
We’ll touch the sky,
(เว็ล ทั๊ช เดอะ ซไค ,)
‘Cause I’m that chick you like.
(คอส แอม แดท ชิค ยู ไลค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m That Chick คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น