เนื้อเพลง Get A Grip คำอ่านไทย Aerosmith

3:58
( ที : 58)
Get a Grip
(เก็ท ดา กริพ)

Got to get a grip
(ก็อท ทู เก็ท ดา กริพ)
Skin and bones it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน ซิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
If you think I’m vain better shut ya lip
(อิฟ ยู ธิงค แอม เฝน เบทเทอะ ฌัท ยา ลิพ)
I can’t explain how to be a fat city
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน เฮา ทู บี อะ แฟ็ท ซีทอิ)
You gotta live large, gotta let it rip
(ยู กอททะ ไลฝ ลาจ , กอททะ เล็ท ดิธ ริพ)

Skin and bones, it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน , อิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
Don’t cha gimme no flack, honey shut ya lip
(ด้อนท์ ชา กีมมิ โน แฟรก , ฮันอิ ฌัท ยา ลิพ)
Ya gotta have stones if you’re living in the city
(ยา กอททะ แฮ็ฝ ซโทน อิฟ ยัวร์ ลีฝอิง อิน เดอะ ซีทอิ)
If ya wanna hang loose gotta get a grip, rip
(อิฟ ยา วอนนา แฮ็ง ลูซ กอททะ เก็ท ดา กริพ , ริพ)

Once upon a crime I thought I was cool but I don’t want to brag
(วันซ อุพอน อะ คไรม ไอ ธอท ไอ วอส คูล บัท ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บแร็ก)
Once I crossed the line I think I musta zigged when I shoulda zagged
(วันซ ไอ คร็อซ เดอะ ไลน ไอ ธิงค ไอ มาซดา zigged ฮเว็น นาย โช๊วดา zagged)

Got to get a grip
(ก็อท ทู เก็ท ดา กริพ)
Skin and bones it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน ซิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
If you think I’m vain better shut ya lip
(อิฟ ยู ธิงค แอม เฝน เบทเทอะ ฌัท ยา ลิพ)
I can’t explain how to be a fat city
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน เฮา ทู บี อะ แฟ็ท ซีทอิ)
You gotta live large, gotta let it rip
(ยู กอททะ ไลฝ ลาจ , กอททะ เล็ท ดิธ ริพ)

Same old same old every day if things don’t change you’re just gonna rot
(เซม โอลด เซม โอลด เอฝริ เด อิฟ ธิง ด้อนท์ เชนจ ยัวร์ จัซท กอนนะ ร็อท)
‘Cause if you do what you’ve always done you’ll always get what you always got
(คอส อิฟ ยู ดู ว็อท ยู๊ฟ ออลเว ดัน โยว ออลเว เก็ท ว็อท ยู ออลเว ก็อท)
Oh, could that be nothin’?
(โอ , เคิด แดท บี นอทติน)

Got to get a grip
(ก็อท ทู เก็ท ดา กริพ)
Skin and bones it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน ซิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
If you think I’m vain better shut ya lip
(อิฟ ยู ธิงค แอม เฝน เบทเทอะ ฌัท ยา ลิพ)
I can’t explain how to be a fat city
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน เฮา ทู บี อะ แฟ็ท ซีทอิ)
You gotta live large, gotta let it rip
(ยู กอททะ ไลฝ ลาจ , กอททะ เล็ท ดิธ ริพ)

Skin and bones it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน ซิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
Don’t cha gimme no flack, honey shut ya lip
(ด้อนท์ ชา กีมมิ โน แฟรก , ฮันอิ ฌัท ยา ลิพ)
Ya gotta have stones if you’re living in the city
(ยา กอททะ แฮ็ฝ ซโทน อิฟ ยัวร์ ลีฝอิง อิน เดอะ ซีทอิ)
If ya wanna hang loose gotta get a grip
(อิฟ ยา วอนนา แฮ็ง ลูซ กอททะ เก็ท ดา กริพ)

Who knows for sure yeah without a doubt
(ฮู โน ฟอ ฌุร เย่ วิเฑาท ดา เดาท)
What goes on when the lights go out
(ว็อท โกซ ออน ฮเว็น เดอะ ไลท โก เอ้า)
Or who pulls in when I pull out
(ออ ฮู พุล ซิน ฮเว็น นาย พุล เอ้า)
And what is a one-eyed trouser trout?
(แอ็นด ว็อท อีส ซา วัน ไอ ทเราสเออะ ทเราท)

I was so shortsighted
(ไอ วอส โซ shortsighted)
Now the wrong been righted
(เนา เดอะ ร็อง บีน ไรท)
I feel so delighted
(ไอ ฟีล โซ ดิไลท)
I get so excited
(ไอ เก็ท โซ เอ็คไซท)

Got to get a grip
(ก็อท ทู เก็ท ดา กริพ)
Skin and bones it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน ซิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
If you think I’m vain better shut ya lip
(อิฟ ยู ธิงค แอม เฝน เบทเทอะ ฌัท ยา ลิพ)
I can’t explain how to be a fat city
(ไอ แค็นท เอ็คซพเลน เฮา ทู บี อะ แฟ็ท ซีทอิ)
You gotta live large, gotta let it rip
(ยู กอททะ ไลฝ ลาจ , กอททะ เล็ท ดิธ ริพ)

Skin and bones it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน ซิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
Don’t cha gimme no flack, honey shut ya lip
(ด้อนท์ ชา กีมมิ โน แฟรก , ฮันอิ ฌัท ยา ลิพ)
Ya gotta have stones if you’re living in the city
(ยา กอททะ แฮ็ฝ ซโทน อิฟ ยัวร์ ลีฝอิง อิน เดอะ ซีทอิ)
If ya wanna hang loose gotta get a grip
(อิฟ ยา วอนนา แฮ็ง ลูซ กอททะ เก็ท ดา กริพ)

You wanna get high in a new york minute
(ยู วอนนา เก็ท ไฮ อิน อะ นยู ยอค มินยูท)
Choke that smoke, honey crack the whip
(โชค แดท ซโมค , ฮันอิ คแร็ค เดอะ ฮวิพ)
Your head gets dead
(ยุร เฮ็ด เก็ท เด็ด)
As long as you’re in it
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยัวร์ อิน หนิด)
You wanna hang loose, gotta get a grip
(ยู วอนนา แฮ็ง ลูซ , กอททะ เก็ท ดา กริพ)

Skin and bones it ain’t such a pity
(ซคิน แอ็นด บอน ซิท เอน ซัช อะ พีทอิ)
Don’t cha gimme no flack, honey shut ya lip
(ด้อนท์ ชา กีมมิ โน แฟรก , ฮันอิ ฌัท ยา ลิพ)
Ya gotta have stones if you’re living in the city
(ยา กอททะ แฮ็ฝ ซโทน อิฟ ยัวร์ ลีฝอิง อิน เดอะ ซีทอิ)
If ya wanna hang loose gotta get a grip
(อิฟ ยา วอนนา แฮ็ง ลูซ กอททะ เก็ท ดา กริพ)

[C] 1992 Swag Song Music, Inc./Almo Music Corp./Testatyme Music ASCAP
([ ซี ] 1992 ซแว็ก ซ็อง มยูสิค , อิงคฺ /Almo มยูสิค โครป /Testatyme มยูสิค ASCAP)

Aerosmith
(เอโรสแมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get A Grip คำอ่านไทย Aerosmith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น