เนื้อเพลง ho Am I? คำอ่านไทย Will Smith

Typed by: [email protected]
( ไทพ ไบ : [email protected] com)

[Rodney Jerkins]
([ ลอตนี่ เจอคิน ])
Darkchild, Big Will, 2000
(ดาคแชล , บิก วิล , 2000)
Bust out, shake it up now
(บัซท เอ้า , เฌค อิท อัพ เนา)
Come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน)
And shake it up now
(แอ็นด เฌค อิท อัพ เนา)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
You know, you know
(ยู โน , ยู โน)
Big Will, ya ready?
(บิก วิล , ยา เรดอิ)
Come on
(คัมมอน)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
When I was a lad I used to dream that [one day]
(ฮเว็น นาย วอส ซา แล็ด ดาย ยูซ ทู ดรีม แดท [ วัน เด ])
I’d earned the cream that make the rocks gleam
(อาย เอิน เดอะ ครีม แดท เมค เดอะ ร็อค กลีม)
Phat rhymes to make it seem that I was like Bill Gates
(แฟททฺ ไรม ทู เมค อิท ซีม แดท ไอ วอส ไลค บิล เกท)
Writing lines, seal fates
(ไรทอิง ไลน , ซีล เฟท)
Power to change the whole set
(เพาเออะ ทู เชนจ เดอะ โฮล เซ็ท)
For exposure or forfeit
(ฟอ เอ็คซโพเฉอะ ออ ฟอฟิท)
And with the wicked sense on how to get the picket fence
(แอ็นด วิฑ เดอะ วิค เซ็นซ ออน เฮา ทู เก็ท เดอะ พีคเค็ท เฟ็นซ)
Envisioned a hot life, hot wife
(Envisioned อะ ฮ็อท ไลฟ , ฮ็อท ไวฟ)
Wanted a crib, well a palace like South Fork on Dallas
(ว็อนท อะ คริบ , เว็ล อะ แพลอิซ ไลค เซาธ ฟอค ออน Dallas)
With lights simmer trees for the ambiance
(วิฑ ไลท ซีมเมอะ ทรี ฟอ ดิ ambiance)
I been up and down and high and low
(ไอ บีน อัพ แอ็นด เดาน แอ็นด ไฮ แอ็นด โล)
Fly with dough, broke looking grimy yo
(ฟไล วิฑ โด , บโรค ลุคอิง ไกรมอิ โย)
My shiny glow definitely ain’t cause of my Bentley
(มาย ไฌนอิ กโล เดฟอินิทลิ เอน คอส อ็อฝ มาย เบนลี่)
It’s something that my fam put in me
(อิทซ ซัมติง แดท มาย แฟมพัท อิน มี)
Who am I? You ask
(ฮู แอ็ม ไอ ยู อาซค)
The guy with the razzmatazz with ten duffel bags packed with pazazz
(เดอะ ไก วิฑ เดอะ razzmatazz วิฑ เท็น duffel แบ็ก แพ็ค วิฑ pazazz)
In the past cut twice by the ladies of my life
(อิน เดอะ พาซท คัท ทไวซ ไบ เดอะ เลดิส อ็อฝ มาย ไลฟ)
Boom stitched up by my wife
(บูม ซทิช อัพ ไบ มาย ไวฟ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
It’s suffice to say found gold in my heart
(อิทซ ซัฟไฟซ ทู เซ เฟานด โกลด อิน มาย ฮาท)
Put the ice away
(พัท ดิ ไอซ อะเว)
Nicer day, live foul homie it’s a price to pay
(นายเซอร์ เด , ไลฝ เฟาล โฮมี อิทซ ซา พไรซ ทู เพ)
Even when it’s rainy still I say it’s nice to day
(อีเฝ็น ฮเว็น อิทซ เรนอิ ซทิล ไอ เซ อิทซ ไน๊ซ์ ทู เด)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
That brother with the platinum plaque
(แดท บรัฑเออะ วิฑ เดอะ พแลทนัม พแล็ค)
With the strength to stand and say gangsta rap was whack
(วิฑ เดอะ ซทเร็งธ ทู ซแท็นด แอ็นด เซ แก๊งซดา แร็พ วอส ฮแว็ค)
The fact is that when that brother rap or act
(เดอะ แฟ็คท อีส แดท ฮเว็น แดท บรัฑเออะ แร็พ ออ แอ็คท)
Hold position, front of the pack
(โฮลด โพะสีฌอัน , ฟรันท อ็อฝ เดอะ แพ็ค)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)

[Tatyana Ali]
([ Tatyana เอลลี ])
I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)

Baby if you really wanna know about me
(เบบิ อิฟ ยู ริแอ็ลลิ วอนนา โน อะเบาท มี)
I’ll tell you who I am
(แอล เท็ล ยู ฮู ไอ แอ็ม)
I’ll tell you I be not the one for games
(แอล เท็ล ยู ไอ บี น็อท ดิ วัน ฟอ เกม)
But if you’re right with me
(บัท อิฟ ยัวร์ ไรท วิฑ มี)
I know I’ll do the same
(ไอ โน แอล ดู เดอะ เซม)

I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
[L-Y-T-E]
([ แอล วาย ที อี ])

[MC Lyte]
([ เอมซี Lyte ])
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
You dare to ask
(ยู แด ทู อาซค)
The same female who hailed from Brooklyn and wailed on that ass
(เดอะ เซม ฟีเมล ฮู เฮล ฟร็อม บรูกคิน แอ็นด เวล ออน แดท อาซ)
I’m your worst nightmare, you’re best wet dream
(แอม ยุร เวิซท ไนท์แมร์ , ยัวร์ เบ็ซท เว็ท ดรีม)
Break the bank papi cause we’re coming for the cream
(บเรค เดอะ แบ็งค เพพี คอส เวีย คัมอิง ฟอ เดอะ ครีม)
And while I’m in the world ain’t none of y’all safe
(แอ็นด ฮไวล แอม อิน เดอะ เวิลด เอน นัน อ็อฝ ยอล เซฟ)
Hold face, sell a million and you still won’t equate
(โฮลด เฟซ , เซ็ล อะ มีลยัน แอ็นด ยู ซทิล ว็อนท equate)
So who am I? It ain’t hard to tell
(โซ ฮู แอ็ม ไอ อิท เอน ฮาด ทู เท็ล)
Like staying on track cause you thinking I fell
(ไลค สเตย์ยิ่ง ออน ทแรค คอส ยู ติ้งกิง ไอ เฟ็ล)
See a lot know my face but a few know me well
(ซี อะ ล็อท โน มาย เฟซ บัท ดา ฟยู โน มี เว็ล)
Just who I am is the one to make you gel
(จัซท ฮู ไอ แอ็ม อีส ดิ วัน ทู เมค ยู เจ็ล)
Who am I? The chick that keeps spittin’
(ฮู แอ็ม ไอ เดอะ ชิค แดท คีพ สปิทดิน)
Taking back all my snip that was bitten
(เทคอิง แบ็ค ออล มาย ซนิพ แดท วอส บีททน)
Rewritten dangerous laison
(Rewritten เดนเจอะรัซ laison)
With the shades on
(วิฑ เดอะ เฌด ออน)
Making sure the track stays on
(เมคอิง ฌุร เดอะ ทแรค ซเท ออน)
Days on end I’ll be that one true friend
(เด ออน เอ็นด แอล บี แดท วัน ทรู ฟเร็นด)
That will always be around when the world falls down
(แดท วิล ออลเว บี อะเรานด ฮเว็น เดอะ เวิลด ฟอล เดาน)
I’m honest to the bone
(แอม ออนเอ็ซท ทู เดอะ บอน)
No question, suggestion
(โน คเวซชัน , ซะเจซชัน)
You don’t wanna know
(ยู ด้อนท์ วอนนา โน)
I give the truth, nothing less than
(ไอ กิฝ เดอะ ทรูธ , นัธอิง เลซ แฑ็น)
I’m sweet with a heart to fit
(แอม สวี้ท วิฑ อะ ฮาท ทู ฟิท)
Smart as a whip
(ซมาท แอ็ส ซา ฮวิพ)
You feed me well but I’m still hard to get
(ยู ฟี มี เว็ล บัท แอม ซทิล ฮาด ทู เก็ท)
I’m like a calculus problem you just can’t solve
(แอม ไลค เก แคลคิวลัซ พรอบเล็ม ยู จัซท แค็นท ซอลฝ)
Study me well if you wanna get involved
(ซทัดอิ มี เว็ล อิฟ ยู วอนนา เก็ท อินฝอลฝ)
And even after that I’m still unpredictable
(แอ็นด อีเฝ็น อาฟเทอะ แดท แอม ซทิล อันเพรนดิคเทเบิล)
Now who am I? I’m unforgettable
(เนา ฮู แอ็ม ไอ แอม อันฟอเกทเดเบิล)

[Tatyana Ali]
([ Tatyana เอลลี ])
I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)
I be fully educated
(ไอ บี ฟูลลิ เอดยุเคท)
Not the one to play with
(น็อท ดิ วัน ทู พเล วิฑ)
And I find that some of y’all hate it
(แอ็นด ดาย ไฟนด แดท ซัม อ็อฝ ยอล เฮท อิท)
But you wanna know baby
(บัท ยู วอนนา โน เบบิ)
Who am I?
(ฮู แอ็ม ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง ho Am I? คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น