เนื้อเพลง Empty Handed คำอ่านไทย Michelle Branch

Here I am, take me
( เฮียร ไอ แอ็ม , เทค มี)
It’s easier to give in… no oo woo oo woo oo o
(อิทซ อีสไซน์ ทู กิฝ อิน โน โอโอ วู โอโอ วู โอโอ โอ)
Some people mistake me
(ซัม พี๊เพิ่ล มิซเทค มี)
They only hear what they want to hear
(เด โอ๊นลี่ เฮีย ว็อท เด ว็อนท ทู เฮีย)

If you’re losing, say ” forgive me ”
(อิฟ ยัวร์ โรซิง , เซ ” เฟาะกีฝ มี “)
I just can’t keep pretending
(ไอ จัซท แค็นท คีพ พรีเทนดิง)
I’m packing my bags ’cause I don’t wanna be
(แอม แพคคิง มาย แบ็ก คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
The only one who’s drowning in their misery
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ดเรานอิง อิน แด มีสริ)
And I’ll take that chance ’cause I just wanna pray
(แอ็นด แอล เทค แดท ชานซ คอส ไอ จัซท วอนนา พเร)
And I won’t look back and wonder how it’s supposed to be
(แอ็นด ดาย ว็อนท ลุค แบ็ค แอ็นด วันเดอะ เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
How it’s supposed to be… ho woo
(เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี โฮ วู)

There’s a prison by the window
(แดร์ ซา พริ๊ซั่น ไบ เดอะ วีนโด)
It lets the light leak in… no oo woo oo woo oo o
(อิท เล็ท เดอะ ไลท ลีค อิน โน โอโอ วู โอโอ วู โอโอ โอ)
I wish you would let me
(ไอ วิฌ ยู เวิด เล็ท มี)
You feel the water but do you swim… mm mm oh oo oh oo woo oo oh
(ยู ฟีล เดอะ วอเทอะ บัท ดู ยู ซวิม อึมมมม อึมมมม โอ โอโอ โอ โอโอ วู โอโอ โอ)
And it’s only me, empty handed
(แอ็นด อิทซ โอ๊นลี่ มี , เอมทิ แฮ็นด)
With a childish grin, and a camera
(วิฑ อะ ไชลดิฌ กริน , แอ็นด อะ แคมเออะระ)

I’m packing my bags ’cause I don’t wanna be
(แอม แพคคิง มาย แบ็ก คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
The only one who’s drowning in their misery
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ดเรานอิง อิน แด มีสริ)
And I’ll take that chance ’cause I just wanna pray
(แอ็นด แอล เทค แดท ชานซ คอส ไอ จัซท วอนนา พเร)
And I won’t look back and wonder how it’s supposed to be
(แอ็นด ดาย ว็อนท ลุค แบ็ค แอ็นด วันเดอะ เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
How it’s supposed to be… ho woo woo
(เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี โฮ วู วู)
How it’s supposed to be
(เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)

La da, n da, n da n da n da
(ลา ดา , เอ็น ดา , เอ็น ดา เอ็น ดา เอ็น ดา)
La da, n da, n da n da aye, aye
(ลา ดา , เอ็น ดา , เอ็น ดา เอ็น ดา ไอ , ไอ)
La da n da n da n da aye aye
(ลา ดา เอ็น ดา เอ็น ดา เอ็น ดา ไอ ไอ)
La da n da n da
(ลา ดา เอ็น ดา เอ็น ดา)

La da, n da, n da n da n da
(ลา ดา , เอ็น ดา , เอ็น ดา เอ็น ดา เอ็น ดา)
La da, n da, n da n da aye, aye
(ลา ดา , เอ็น ดา , เอ็น ดา เอ็น ดา ไอ , ไอ)
La da n da n da n da aye aye
(ลา ดา เอ็น ดา เอ็น ดา เอ็น ดา ไอ ไอ)
La da n da n da
(ลา ดา เอ็น ดา เอ็น ดา)

Well I’m packing my bags ’cause I don’t wanna be
(เว็ล แอม แพคคิง มาย แบ็ก คอส ไอ ด้อนท์ วอนนา บี)
The only one who’s drowning in their misery
(ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ดเรานอิง อิน แด มีสริ)
And I’ll take that chance ’cause I just wanna pray
(แอ็นด แอล เทค แดท ชานซ คอส ไอ จัซท วอนนา พเร)
And I won’t look back and wonder how it’s supposed to be
(แอ็นด ดาย ว็อนท ลุค แบ็ค แอ็นด วันเดอะ เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)

How it’s supposed to be
(เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
Tell me how it’s supposed to be
(เท็ล มี เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
Tell me how, tell me how, tell me how it’s supposed to be
(เท็ล มี เฮา , เท็ล มี เฮา , เท็ล มี เฮา อิทซ ซัพโพส ทู บี)
Ohh oo woo ho oo oh, ho oo woo ho oo woo
(โอ้ โอโอ วู โฮ โอโอ โอ , โฮ โอโอ วู โฮ โอโอ วู)
Only one, the only one who’s drowning in their misery
(โอ๊นลี่ วัน , ดิ โอ๊นลี่ วัน ฮู ดเรานอิง อิน แด มีสริ)

‘Cause I’m packing my bags
(คอส แอม แพคคิง มาย แบ็ก)
‘Cause I’m packing my bags
(คอส แอม แพคคิง มาย แบ็ก)
And I won’t be back
(แอ็นด ดาย ว็อนท บี แบ็ค)
Yeah eh yeah
(เย่ เอ เย่)
Packing my bags ’cause I don’t want to be… Ohh oo woo, yeah eh yeah
(แพคคิง มาย แบ็ก คอส ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี โอ้ โอโอ วู , เย่ เอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Empty Handed คำอ่านไทย Michelle Branch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น