เนื้อเพลง Goodbye Sayonara (We’re Through) คำอ่านไทย B3

Felder / O’Flynn / Late / Cruz / Sutherland
( Felder / OFlynn / เลท / ครูซ/ Sutherland)

You wind me up then you let me go
(ยู วินด มี อัพ เด็น ยู เล็ท มี โก)
You turn me on then you tell me no
(ยู เทิน มี ออน เด็น ยู เท็ล มี โน)
It’s hard to take what you do to me
(อิทซ ฮาด ทู เทค ว็อท ยู ดู ทู มี)
That ain’t the way love’s supposed to
(แดท เอน เดอะ เว ลัฝ ซัพโพส ทู)

Well, right now – gotta tell me
(เว็ล , ไรท เนา กอททะ เท็ล มี)
Right here – come, show me
(ไรท เฮียร คัม , โฌ มี)
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
Well, tonight – is the time to
(เว็ล , ทุไนท อีส เดอะ ไทม ทู)
Do it right – and show me
(ดู อิท ไรท แอ็นด โฌ มี)
That you need me
(แดท ยู นีด มี)

Goodbye Sayonara, Ciao Girl
(กู๊ดบาย ซาโยะนาระ , Ciao เกิล)
Don’t want ya
(ด้อนท์ ว็อนท ยา)
Thought I loved ya, don’t need ya.
(ธอท ไอ ลัฝ ยา , ด้อนท์ นีด ยา)
Goodbye Sayonara, Ciao Girl
(กู๊ดบาย ซาโยะนาระ , Ciao เกิล)
Don’t want ya
(ด้อนท์ ว็อนท ยา)
Ain’t gonna find me waiting around for you anymore
(เอน กอนนะ ไฟนด มี เวททิง อะเรานด ฟอ ยู แอนนี่มอ)
We’re through for sure
(เวอ ธรู ฟอ ฌุร)

You make me wait, keep me hangin’ ‘round
(ยู เมค มี เวท , คีพ มี แฮนจิ้นเรานด)
You take me high then you bring me down
(ยู เทค มี ไฮ เด็น ยู บริง มี เดาน)
You say you will then you say you won’t
(ยู เซ ยู วิล เด็น ยู เซ ยู ว็อนท)
You say you do then you say you don’t
(ยู เซ ยู ดู เด็น ยู เซ ยู ด้อนท์)

Well, right now – gotta tell me
(เว็ล , ไรท เนา กอททะ เท็ล มี)
Right here – come, show me
(ไรท เฮียร คัม , โฌ มี)
If you want me
(อิฟ ยู ว็อนท มี)
Well, tonight – is the time to
(เว็ล , ทุไนท อีส เดอะ ไทม ทู)
Do it right – and show me
(ดู อิท ไรท แอ็นด โฌ มี)
That you need me
(แดท ยู นีด มี)

Goodbye Sayonara, Ciao Girl
(กู๊ดบาย ซาโยะนาระ , Ciao เกิล)
Don’t want ya
(ด้อนท์ ว็อนท ยา)
Thought I loved ya, don’t need ya.
(ธอท ไอ ลัฝ ยา , ด้อนท์ นีด ยา)
Goodbye Sayonara, Ciao Girl
(กู๊ดบาย ซาโยะนาระ , Ciao เกิล)
Don’t want ya
(ด้อนท์ ว็อนท ยา)
Ain’t gonna find me waiting around for you anymore
(เอน กอนนะ ไฟนด มี เวททิง อะเรานด ฟอ ยู แอนนี่มอ)
We’re through for sure
(เวอ ธรู ฟอ ฌุร)

I’m tired of all these games
(แอม ไทร อ็อฝ ออล ฑิส เกม)
I’m tired of all these fights
(แอม ไทร อ็อฝ ออล ฑิส ไฟท)
I’m tired of being restless
(แอม ไทร อ็อฝ บีอิง เรซทเล็ซ)
I can’t sleep at night
(ไอ แค็นท ซลีพ แอ็ท ไนท)
These games you put me through
(ฑิส เกม ยู พัท มี ธรู)
Ain’t gonna work on me anymore
(เอน กอนนะ เวิค ออน มี แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Goodbye Sayonara (We’re Through) คำอ่านไทย B3

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น