เนื้อเพลง Timberwolves At New Jersey คำอ่านไทย Taking Back Sunday

Get up, get up
( เก็ท อัพ , เก็ท อัพ)
Come on, come on, lets go
(คัมมอน , คัมมอน , เล็ท โก)
There’s just a few things
(แดร์ จัซท ดา ฟยู ธิง)
I think that you should know
(ไอ ธิงค แดท ยู เชิด โน)
Those words at best
(โฑส เวิด แอ็ท เบ็ซท)
were worse than teenage poetry
(เวอ เวิซ แฑ็น ทีนเอจ โพเอ็ทริ)
Fragment ideas
(ฟแรกเม็นท ไอดีอะ)
and too many pronouns
(แอ็นด ทู เมนอิ พโรเนาน)
Stop it, come on
(ซท็อพ อิท , คัมมอน)
You’re not making sense now
(ยัวร์ น็อท เมคอิง เซ็นซ เนา)
You can’t make them want you
(ยู แค็นท เมค เฑ็ม ว็อนท ยู)
They’re all just laughing
(เดรว ออล จัซท ลาฟอิง)

Literate and stylish [literate and stylish]
(ลีทเออะริท แอ็นด ซไทลอิฌ [ ลีทเออะริท แอ็นด ซไทลอิฌ ])
Kissable and quiet [kissable and quiet]
(Kissable แอ็นด คไวเอ็ท [ kissable แอ็นด คไวเอ็ท ])
Well that’s what girls dreams are made of
(เว็ล แด๊ท ว็อท เกิล ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
And that’s all you need to know [and that’s all you need to know]
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ยู นีด ทู โน [ แอ็นด แด๊ท ซอร์ ยู นีด ทู โน ])
You have it or you don’t [you have it or you]
(ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู ด้อนท์ [ ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู ])
You have it or you [don’t]
(ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู [ ด้อนท์ ])

You have it or you
(ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู)
You see how much time you’re wastin?
(ยู ซี เฮา มัช ไทม ยัวร์ เวสดิน)
You’re coward of seperatin
(ยัวร์ เคาเอิด อ็อฝ seperatin)

Stop it, come on
(ซท็อพ อิท , คัมมอน)
you know I can’t help it
(ยู โน ไอ แค็นท เฮ็ลพ อิท)
I got the mic
(ไอ ก็อท เดอะ ไมคะ)
and you got the mosh pit
(แอ็นด ยู ก็อท เดอะ มอสชฺ พิท)
What will it take
(ว็อท วิล อิท เทค)
to make you admit that you were wrong?
(ทู เมค ยู แอ็ดมีท แดท ยู เวอ ร็อง)
Was his demise so carefully constructed?
(วอส ฮิส ดิไมส โซ แคฟุลิ ค็อนสทรัคท)
Well let’s just say I got what I wanted
(เว็ล เล็ท จัซท เซ ไอ ก็อท ว็อท ไอ ว็อนท)
Cause in the end it’s always the same [you’re still gone]
(คอส อิน ดิ เอ็นด อิทซ ออลเว เดอะ เซม [ ยัวร์ ซทิล กอน ])
Lets go
(เล็ท โก)

Literate and stylish [literate and Stylish]
(ลีทเออะริท แอ็นด ซไทลอิฌ [ ลีทเออะริท แอ็นด ซไทลอิฌ ])
Kissable and quiet [kissable and quiet]
(Kissable แอ็นด คไวเอ็ท [ kissable แอ็นด คไวเอ็ท ])
Well that’s what girls dreams are made of
(เว็ล แด๊ท ว็อท เกิล ดรีม แซร์ เมด อ็อฝ)
And that’s all you need to know [and that’s all you need to know]
(แอ็นด แด๊ท ซอร์ ยู นีด ทู โน [ แอ็นด แด๊ท ซอร์ ยู นีด ทู โน ])
You have it or you don’t [you have it or you]
(ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู ด้อนท์ [ ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู ])
You have it or you [don’t] don’t
(ยู แฮ็ฝ อิท ออ ยู [ ด้อนท์ ] ด้อนท์)

This is me with the words on the tip of my tongue
(ดีซ ซิส มี วิฑ เดอะ เวิด ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ทัง)
And my eye through the scope
(แอ็นด มาย ไอ ธรู เดอะ ซโคพ)
down the barrel of a gun [gun,gun]
(เดาน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ อะ กัน [ กัน , กัน ])
Remind me not to ever act this way again
(ริไมนด มี น็อท ทู เอฝเออะ แอ็คท ดีซ เว อะเกน)
This is you trying hard to
(ดีซ ซิส ยู ทไรอิง ฮาด ทู)
make sure that you’re seen
(เมค ฌุร แดท ยัวร์ ซีน)
With a girl on your arm
(วิฑ อะ เกิล ออน ยุร อาม)
and your heart on your sleeve
(แอ็นด ยุร ฮาท ออน ยุร ซลีฝ)
Remind me not to ever think of you again
(ริไมนด มี น็อท ทู เอฝเออะ ธิงค อ็อฝ ยู อะเกน)
This is me with the words
(ดีซ ซิส มี วิฑ เดอะ เวิด)
on the tip of my tongue
(ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ทัง)
And my eye through the scope
(แอ็นด มาย ไอ ธรู เดอะ ซโคพ)
down the barrel of a gun
(เดาน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ อะ กัน)
Remind me not to ever act this way again [again]
(ริไมนด มี น็อท ทู เอฝเออะ แอ็คท ดีซ เว อะเกน [ อะเกน ])
again [again]
(อะเกน [ อะเกน ])

This is me with the words
(ดีซ ซิส มี วิฑ เดอะ เวิด)
on the tip of my tongue
(ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย ทัง)
And my eye on the scope
(แอ็นด มาย ไอ ออน เดอะ ซโคพ)
down the barrel of a gun
(เดาน เดอะ แบเร็ล อ็อฝ อะ กัน)
I’ll never act this way again
(แอล เนฝเวอะ แอ็คท ดีซ เว อะเกน)

Rest the weight [I know somethin that you don’t know]
(เร็ซท เดอะ เวท [ ไอ โน ซัมติน แดท ยู ด้อนท์ โน ])
you’ve had your chance and folded
(ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร ชานซ แอ็นด โฟลด)
Don’t hold your breath
(ด้อนท์ โฮลด ยุร บเร็ธ)
because you’ll only make things worse
(บิคอส โยว โอ๊นลี่ เมค ธิง เวิซ)
Rest the weight [I know somethin that you don’t know]
(เร็ซท เดอะ เวท [ ไอ โน ซัมติน แดท ยู ด้อนท์ โน ])
you’ve had your chance and folded
(ยู๊ฟ แฮ็ด ยุร ชานซ แอ็นด โฟลด)
Don’t hold your breath
(ด้อนท์ โฮลด ยุร บเร็ธ)
because you’ll only make things worse
(บิคอส โยว โอ๊นลี่ เมค ธิง เวิซ)

[I know somethin that you don’t know]
([ ไอ โน ซัมติน แดท ยู ด้อนท์ โน ])
This is me with the words
(ดีซ ซิส มี วิฑ เดอะ เวิด)
[I know somethin that you don’t know]
([ ไอ โน ซัมติน แดท ยู ด้อนท์ โน ])
And you sure don’t
(แอ็นด ยู ฌุร ด้อนท์)
Hold your, hold your breath
(โฮลด ยุร , โฮลด ยุร บเร็ธ)
[I know somethin that you don’t know]
([ ไอ โน ซัมติน แดท ยู ด้อนท์ โน ])
Because you’ll only make things worse
(บิคอส โยว โอ๊นลี่ เมค ธิง เวิซ)
Hold your breath
(โฮลด ยุร บเร็ธ)
Because you’ll only make things worse
(บิคอส โยว โอ๊นลี่ เมค ธิง เวิซ)
Hold your breath
(โฮลด ยุร บเร็ธ)
[I know somethin that you don’t know]
([ ไอ โน ซัมติน แดท ยู ด้อนท์ โน ])
because you’ll only make things worse
(บิคอส โยว โอ๊นลี่ เมค ธิง เวิซ)

Don’t hold your breath because you’ll only make things worse!
(ด้อนท์ โฮลด ยุร บเร็ธ บิคอส โยว โอ๊นลี่ เมค ธิง เวิซ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Timberwolves At New Jersey คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น