เนื้อเพลง Can’t Stand It คำอ่านไทย Never Shout Never

Baby, I love you
( เบบิ , ไอ ลัฝ ยู)
I never want to let you go
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เล็ท ยู โก)
The more I think about,
(เดอะ โม ไอ ธิงค อะเบาท ,)
The more I want to let you know:
(เดอะ โม ไอ ว็อนท ทู เล็ท ยู โน :)
That everything you do,
(แดท เอ๊วี่ติง ยู ดู ,)
Is super f*cking cute
(อีส ซยูเพอะ เอฟ *คิง คยูท)
And I can’t stand it
(แอ็นด ดาย แค็นท ซแท็นด ดิท)

I’ve been searching for
(แอฝ บีน เซิชอิง ฟอ)
A girl that’s just like you
(อะ เกิล แด๊ท จัซท ไลค ยู)
Cause I know
(คอส ไอ โน)
That your heart is true
(แดท ยุร ฮาท อีส ทรู)

Baby, I love you
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู)
I never want to let you go
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เล็ท ยู โก)
The more I think about,
(เดอะ โม ไอ ธิงค อะเบาท ,)
The more I want to let you know:
(เดอะ โม ไอ ว็อนท ทู เล็ท ยู โน :)
That everything you do,
(แดท เอ๊วี่ติง ยู ดู ,)
Is super duper cute
(อีส ซยูเพอะ duper คยูท)
And I can’t stand it
(แอ็นด ดาย แค็นท ซแท็นด ดิท)

Let’s sell all our sh*t,
(เล็ท เซ็ล ออล เอ๊า ฌะ *ที ,)
And run away
(แอ็นด รัน อะเว)
To sail the ocean blue
(ทู เซล ดิ โอแฌ็น บลู)
Then you’ll know,
(เด็น โยว โน ,)
That my heart is true
(แดท มาย ฮาท อีส ทรู)

Baby, I love you
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู)
I never want to let you go
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เล็ท ยู โก)
The more I think about,
(เดอะ โม ไอ ธิงค อะเบาท ,)
The more I want to let you know:
(เดอะ โม ไอ ว็อนท ทู เล็ท ยู โน :)
That everything you do,
(แดท เอ๊วี่ติง ยู ดู ,)
Is super duper cute
(อีส ซยูเพอะ duper คยูท)
And I can’t stand it
(แอ็นด ดาย แค็นท ซแท็นด ดิท)

You, you got me where you want me
(ยู , ยู ก็อท มี ฮแว ยู ว็อนท มี)
Cause I’ll do anything to please you
(คอส แอล ดู เอนอิธิง ทู พลีส ยู)
Just to make it through:
(จัซท ทู เมค อิท ธรู :)
Another year
(แอะนัธเออะ เยีย)

You, I saw you across the room
(ยู , ไอ ซอ ยู อัครอซ เดอะ รุม)
And I knew that this is gonna
(แอ็นด ดาย นยู แดท ดีซ ซิส กอนนะ)
Blossom into something beautiful.
(บลอซซัม อีนทุ ซัมติง บยูทิฟุล)
You’re beautiful.
(ยัวร์ บยูทิฟุล)

Baby, I love you
(เบบิ , ไอ ลัฝ ยู)
I never want to let you go
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู เล็ท ยู โก)
The more I think about,
(เดอะ โม ไอ ธิงค อะเบาท ,)
The more I want to let you know:
(เดอะ โม ไอ ว็อนท ทู เล็ท ยู โน :)
That everything you do,
(แดท เอ๊วี่ติง ยู ดู ,)
Is super duper cute
(อีส ซยูเพอะ duper คยูท)
And I can’t stand it
(แอ็นด ดาย แค็นท ซแท็นด ดิท)
No I can’t stand it
(โน ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท)
No I can’t stand it
(โน ไอ แค็นท ซแท็นด ดิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stand It คำอ่านไทย Never Shout Never

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น