เนื้อเพลง Earlybird คำอ่านไทย Eagles

Early in the morning
( เออลิ อิน เดอะ มอนิง)
about the break of day
(อะเบาท เดอะ บเรค อ็อฝ เด)
the earlybird is working
(ดิ earlybird อีส เวิคกิง)
so his life don’t fade away
(โซ ฮิส ไลฟ ด้อนท์ เฝด อะเว)
spends his life denying that
(ซเพ็นด ฮิส ไลฟ ดีนายลิงแดท)
he’s got no time for flying
(อีส ก็อท โน ไทม ฟอ ฟไลอิง)
in the breeze
(อิน เดอะ บรีส)
High up on his own, the eagle flies alone
(ไฮ อัพ ออน ฮิส โอน , ดิ อี๊เกิ้ล ไฟล์ อะโลน)
and he is free
(แอ็นด ฮี อีส ฟรี)
Earlybird is scratching though
(Earlybird อีส scratchings โธ)
the going’s getting tough
(เดอะ โกอิ้ง เกดดดิ้ง ทั๊ฟ)
time is passing by him and he just
(ไทม อีส พาซซิง ไบ ฮิม แอ็นด ฮี จัซท)
can’t get enough
(แค็นท เก็ท อินัฟ)
He’ll tell you all is well when
(เฮ็ล เท็ล ยู ออล อีส เว็ล ฮเว็น)
all is really going wrong
(ออล อีส ริแอ็ลลิ โกอิ้ง ร็อง)
the Earlybird will wake one day
(ดิ earlybird วิล เวค วัน เด)
and find his life is gone
(แอ็นด ไฟนด ฮิส ไลฟ อีส กอน)
You know I like to lay in bed
(ยู โน ไอ ไลค ทู เล อิน เบ็ด)
and sleep out in the sun
(แอ็นด ซลีพ เอ้า อิน เดอะ ซัน)
Reading books and playing crazy music
(รีดอิง เบิค แซน พเลนิ่ง คเรสิ มยูสิค)
just for fun
(จัซท ฟอ ฟัน)
You know it makes feel so fine
(ยู โน อิท เมค ฟีล โซ ไฟน)
and puts my mind at ease to
(แอ็นด พัท มาย ไมนด แอ็ท อีส ทู)
know that I don’t harm a soul
(โน แดท ไอ ด้อนท์ ฮาม มา โซล)
in doing what I please
(อิน ดูอิง ว็อท ไอ พลีส)
aaahhhh, ahhhh , ahhhhh ahhh…..
(aaahhhh , อา, อา~ อาห์)
Any old day you say,
(เอนอิ โอลด เด ยู เซ ,)
ain’t gonna fade away
(เอน กอนนะ เฝด อะเว)
any old day you say,
(เอนอิ โอลด เด ยู เซ ,)
ain’t gonna fade away
(เอน กอนนะ เฝด อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Earlybird คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น