เนื้อเพลง Stan (Live) คำอ่านไทย Eminem feat Elton John

[with Elton John]
( [ วิฑ เอลตัน จอน ])

Chorus: Elton
(โครัซ : เอลตัน)
My tea’s gone cold I’m wondering why I..
(มาย ที กอน โคลด แอม วันเดอะริง ฮไว ไอ)
got out of bed at all
(ก็อท เอ้า อ็อฝ เบ็ด แอ็ท ดอร์)
The morning rain clouds up my window..
(เดอะ มอนิง เรน คเลาด อัพ มาย วีนโด)
and I can’t see at all
(แอ็นด ดาย แค็นท ซี แอ็ท ดอร์)
And even if I could it’d all be gray,
(แอ็นด อีเฝ็น อิฟ ฟาย เคิด อิทด ออล บี กเร ,)
but your picture on my wall
(บัท ยุร พีคเชอะ ออน มาย วอล)
It reminds me, that it’s not so bad,
(อิท ริไมนด มี , แดท อิทซ น็อท โซ แบ็ด ,)
it’s not so bad..
(อิทซ น็อท โซ แบ็ด)

[Eminem as ‘Stan’]
([ เอมมีนเอม แอ็ส สเตน ])
Dear Slim, I wrote but you still ain’t callin
(เดีย ซลิม , ไอ โรท บัท ยู ซทิล เอน คอลลิน)
I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom
(ไอ เล็ฟท มาย เซ็ล , มาย เฝน , แอ็นด มาย โฮม โฟน แอ็ท เดอะ บอตตัม)
I sent two letters back in autumn, you must not-a got ’em
(ไอ เซ็นท ทู เลทเทอะ แบ็ค อิน ออทัม , ยู มัซท น็อท ดา ก็อท เอ็ม)
There probably was a problem at the post office or something
(แดร์ พรอบอับลิ วอส ซา พรอบเล็ม แอ็ท เดอะ โพซท ออฟฟิซ ออ ซัมติง)
Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot ’em
(ซัมไทม์ ซาย สคริบเบิล แอดเดรสเซซ ทู ซลอพพิ ฮเว็น นาย จ็อท เอ็ม)
but anyways; f*ck it, what’s been up? Man how’s your daughter?
(บัท เอนอิเว ; เอฟ *ck อิท , ว็อท บีน อัพ แม็น เฮา ยุร ดอเทอะ)
My girlfriend’s pregnant too, I’m bout to be a father
(มาย เกลิลเฟรน พเรกแน็นท ทู , แอม เบาท ทู บี อะ ฟาเฑอะ)
If I have a daughter, guess what I’ma call her?
(อิฟ ฟาย แฮ็ฝ อะ ดอเทอะ , เก็ซ ว็อท แอมอา คอล เฮอ)
I’ma name her Bonnie
(แอมอา เนม เฮอ บอนนิ)
I read about your Uncle Ronnie too I’m sorry
(ไอ เร็ด อะเบาท ยุร อั๊งเคิ่ล รอนนี ทู แอม ซอริ)
I had a friend kill himself over some b*tch who didn’t want him
(ไอ แฮ็ด อะ ฟเร็นด คิล ฮิมเซลฟ โอเฝอะ ซัม บี *tch ฮู ดิ๊นอิน ว็อนท ฮิม)
I know you probably hear this everyday, but I’m your biggest fan
(ไอ โน ยู พรอบอับลิ เฮีย ดีซ เอวี่เดย์ , บัท แอม ยุร บิ๊กเกส แฟน)
I even got the underground sh*t that you did with Skam
(ไอ อีเฝ็น ก็อท ดิ อันเดิกเรานด ฌะ *ที แดท ยู ดิด วิฑ ซกัม)
I got a room full of your posters and your pictures man
(ไอ ก็อท ดา รุม ฟูล อ็อฝ ยุร โพซเทอะ แซน ยุร พีคเชอะ แม็น)
I like the sh*t you did with Ruckus too, that sh*t was phat
(ไอ ไลค เดอะ ฌะ *ที ยู ดิด วิฑ Ruckus ทู , แดท ฌะ *ที วอส แฟททฺ)
Anyways, I hope you get this man, hit me back,
(เอนอิเว , ไอ โฮพ ยู เก็ท ดีซ แม็น , ฮิท มี แบ็ค ,)
just to chat, truly yours, your biggest fan
(จัซท ทู แช็ท , ทรูลิ ยุร , ยุร บิ๊กเกส แฟน)
This is Stan
(ดีซ ซิส สเตน)

{Chorus: Elton}
({โครัซ : เอลตัน })

[Eminem as ‘Stan’]
([ เอมมีนเอม แอ็ส สเตน ])
Dear Slim, you still ain’t called or wrote, I hope you have a chance
(เดีย ซลิม , ยู ซทิล เอน คอล ออ โรท , ไอ โฮพ ยู แฮ็ฝ อะ ชานซ)
I ain’t mad – I just think it’s F*CKED UP you don’t answer fans
(ไอ เอน แม็ด ดาย จัซท ธิงค อิทซ เอฟ *CKED อัพ ยู ด้อนท์ อานเซอะ แฟน)
If you didn’t wanna talk to me outside your concert
(อิฟ ยู ดิ๊นอิน วอนนา ทอค ทู มี เอาทไซด ยุร คอนเซิท)
you didn’t have to, but you coulda signed an autograph for Matthew
(ยู ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู , บัท ยู คอดา ไซน แอน ออโทะกรัฟ ฟอ มิตทิว)
That’s my little brother man, he’s only six years old
(แด๊ท มาย ลิ๊ทเทิ่ล บรัฑเออะ แม็น , อีส โอ๊นลี่ ซิคซ เยีย โอลด)
We waited in the blistering cold for you,
(วี เวท อิน เดอะ บิสเตอร์ลิง โคลด ฟอ ยู ,)
four hours and you just said, ” No. ”
(โฟ เอาร แซน ยู จัซท เซ็ด , ” โน “)
That’s pretty sh*tty man – you’re like his f*cking idol
(แด๊ท พรีททิ ฌะ *tty แม็น ยัวร์ ไลค ฮิส เอฟ *คิง ไอดัล)
He wants to be just like you man, he likes you more than I do
(ฮี ว็อนท ทู บี จัซท ไลค ยู แม็น , ฮี ไลค ยู โม แฑ็น นาย ดู)
I ain’t that mad though, I just don’t like being lied to
(ไอ เอน แดท แม็ด โธ , ไอ จัซท ด้อนท์ ไลค บีอิง ไล ทู)
Remember when we met in Denver – you said if I’d write you
(ริเมมเบอะ ฮเว็น วี เม็ท อิน แดนเวอร์ ยู เซ็ด อิฟ อาย ไรท ยู)
you would write back – see I’m just like you in a way
(ยู เวิด ไรท แบ็ค ซี แอม จัซท ไลค ยู อิน อะ เว)
I never knew my father neither;
(ไอ เนฝเวอะ นยู มาย ฟาเฑอะ นีเฑอะไนเฑอะ 😉
he used to always cheat on my mom and beat her
(ฮี ยูซ ทู ออลเว ชีท ออน มาย มัม แอ็นด บีท เฮอ)
I can relate to what you’re saying in your songs
(ไอ แค็น ริเลท ทู ว็อท ยัวร์ เซอิง อิน ยุร ซ็อง)
so when I have a sh*tty day, I drift away and put ’em on
(โซ ฮเว็น นาย แฮ็ฝ อะ ฌะ *tty เด , ไอ ดริฟท อะเว แอ็นด พัท เอ็ม ออน)
cause I don’t really got sh*t else so that sh*t helps when I’m depressed
(คอส ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ก็อท ฌะ *ที เอ็ลซ โซ แดท ฌะ *ที เฮ็ลพ ฮเว็น แอม ดิพเรซ)
I even got a tattoo with your name across the chest
(ไอ อีเฝ็น ก็อท ดา แท็ททู วิฑ ยุร เนม อัครอซ เดอะ เช็ซท)
Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds
(ซัมไทม์ ซาย อีเฝ็น คัท ไมเซลฟ ทู ซี เฮา มัช อิท บลีด)
It’s like adrenaline, the pain is such a sudden rush for me
(อิทซ ไลค อเดนนารีน , เดอะ เพน อีส ซัช อะ ซัดดน รัฌ ฟอ มี)
See everything you say is real, and I respect you ‘cos you tell it
(ซี เอ๊วี่ติง ยู เซ อีส ริแอ็ล , แอ็นด ดาย ริซเพคท ยู คอซ ยู เท็ล อิท)
My girlfriend’s jealous cause I talk about you 24/7
(มาย เกลิลเฟรน เจลอัซ คอส ไอ ทอค อะเบาท ยู 24/7)
But she don’t know you like I know you Slim, no one does
(บัท ชี ด้อนท์ โน ยู ไลค ไก โน ยู ซลิม , โน วัน โด)
She don’t know what it was like for people like us growin up
(ชี ด้อนท์ โน ว็อท ดิธ วอส ไลค ฟอ พี๊เพิ่ล ไลค อัซ โกรวิน อัพ)
You gotta call me man, I’ll be the biggest fan you’ll ever lose
(ยู กอททะ คอล มี แม็น , แอล บี เดอะ บิ๊กเกส แฟน โยว เอฝเออะ ลูส)
Sincerely yours, Stan — P.S.
(ซินเซียลิ ยุร , สเตน พี เอส)
We should be together too
(วี เชิด บี ทุเกฑเออะ ทู)

{Chorus: Elton}
({โครัซ : เอลตัน })

[Eminem as ‘Stan’]
([ เอมมีนเอม แอ็ส สเตน ])
Dear Mister-I’m-Too-Good-To-Call-Or-Write-My-Fans,
(เดีย มีซเทอะ แอม ทู เกิด ทู คอล ออ ไรท มาย แฟน ,)
this’ll be the last package I ever send your ass
(เดซเซล บี เดอะ ลาซท แพคคิจ ไอ เอฝเออะ เซ็นด ยุร อาซ)
It’s been six months and still no word – I don’t deserve it?
(อิทซ บีน ซิคซ มันธ แซน ซทิล โน เวิด ดาย ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
I know you got my last two letters;
(ไอ โน ยู ก็อท มาย ลาซท ทู เลทเทอะ 😉
I wrote the addresses on ’em perfect
(ไอ โรท ดิ แอดเดรสเซซ ออน เอ็ม เพ๊อร์เฟ็คท)
So this is my cassette I’m sending you, I hope you hear it
(โซ ดีซ ซิส มาย คะเซท แอม เซนดิ้ง ยู , ไอ โฮพ ยู เฮีย อิท)
I’m in the car right now, I’m doing 90 on the freeway
(แอม อิน เดอะ คา ไรท เนา , แอม ดูอิง 90 ออน เดอะ ฟรีเวย์)
Hey Slim, I drank a fifth of vodka, you dare me to drive?
(เฮ ซลิม , ไอ ดแร็งค กา ฟิฟธ อ็อฝ ฝอดคะ , ยู แด มี ทู ดไรฝ)
You know the song by Phil Collins, ” In the Air of the Night ”
(ยู โน เดอะ ซ็อง ไบ ฟิล โคลลินสฺ , ” อิน ดิ แอ อ็อฝ เดอะ ไนท “)
about that guy who coulda saved that other guy from drowning
(อะเบาท แดท ไก ฮู คอดา เซฝ แดท อัฑเออะ ไก ฟร็อม ดเรานอิง)
but didn’t, then Phil saw it all, then at a show he found him?
(บัท ดิ๊นอิน , เด็น ฟิล ซอ อิท ดอร์ , เด็น แอ็ท ดา โฌ ฮี เฟานด ฮิม)
That’s kinda how this is, you coulda rescued me from drowning
(แด๊ท กินดา เฮา ดีซ ซิส , ยู คอดา เรซคยู มี ฟร็อม ดเรานอิง)
Now it’s too late – I’m on a 1000 downers now, I’m drowsy
(เนา อิทซ ทู เลท แอม ออน อะ 1000 แดวเนอร์ เนา , แอม ดเราสิ)
and all I wanted was a lousy letter or a call
(แอ็นด ออล ไอ ว็อนท วอส ซา เลาซอิ เลทเทอะ ออ รา คอล)
I hope you know I ripped ALL of your pictures off the wall
(ไอ โฮพ ยู โน ไอ ริพ ออล อ็อฝ ยุร พีคเชอะ ออฟฟ เดอะ วอล)
I love you Slim, we coulda been together, think about it
(ไอ ลัฝ ยู ซลิม , วี คอดา บีน ทุเกฑเออะ , ธิงค อะเบาท ดิธ)
You ruined it now, I hope you can’t sleep and you dream about it
(ยู รูอิน ดิท เนา , ไอ โฮพ ยู แค็นท ซลีพ แอ็นด ยู ดรีม อะเบาท ดิธ)
And when you dream I hope you can’t sleep and you SCREAM about it
(แอ็นด ฮเว็น ยู ดรีม ไอ โฮพ ยู แค็นท ซลีพ แอ็นด ยู ซครีม อะเบาท ดิธ)
I hope your conscience EATS AT YOU and you can’t BREATHE without me
(ไอ โฮพ ยุร คอนเฌ็นซ อีท แอ็ท ยู แอ็นด ยู แค็นท บรีฑ วิเฑาท มี)
See Slim; {*screaming*}
(ซี ซลิม ; {*กำลังซครีม *})
Shut up b*tch! I’m trying to talk!
(ฌัท อัพ บี *tch ! แอม ทไรอิง ทู ทอค !)
Hey Slim, that’s my girlfriend screamin in the trunk
(เฮ ซลิม , แด๊ท มาย เกลิลเฟรน สครีมมิน อิน เดอะ ทรังค)
but I didn’t slit her throat, I just tied her up, see I ain’t like you
(บัท ไอ ดิ๊นอิน ซลิท เฮอ ธโรท , ไอ จัซท ไท เฮอ อัพ , ซี ไอ เอน ไลค ยู)
cause if she suffocates she’ll suffer more, and then she’ll die too
(คอส อิฟ ชี ซัฟโฟะเคท เฌ็ล ซัฟเฟอะ โม , แอ็นด เด็น เฌ็ล ได ทู)
Well, gotta go, I’m almost at the bridge now
(เว็ล , กอททะ โก , แอม ออลโมซท แอ็ท เดอะ บริจ เนา)
Oh sh*t, I forgot, how am I supposed to send this sh*t out?
(โอ ฌะ *ที , ไอ เฟาะกอท , เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู เซ็นด ดีซ ฌะ *ที เอ้า)

{Chorus: Elton}
({โครัซ : เอลตัน })

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Dear Stan, I meant to write you sooner but I just been busy
(เดีย สเตน , ไอ เม็นท ทู ไรท ยู ซูเนอร์ บัท ไอ จัซท บีน บีสอิ)
You said your girlfriend’s pregnant now, how far along is she?
(ยู เซ็ด ยุร เกลิลเฟรน พเรกแน็นท เนา , เฮา ฟา อะลอง อีส ชี)
Look, I’m really flattered you would call your daughter that
(ลุค , แอม ริแอ็ลลิ ฟแลทเทอะ ยู เวิด คอล ยุร ดอเทอะ แดท)
and here’s an autograph for your brother,
(แอ็นด เฮียร แอน ออโทะกรัฟ ฟอ ยุร บรัฑเออะ ,)
I wrote it on the Starter cap
(ไอ โรท อิท ออน เดอะ ซทาเทอะ แค็พ)
I’m sorry I didn’t see you at the show, I musta missed you
(แอม ซอริ ไอ ดิ๊นอิน ซี ยู แอ็ท เดอะ โฌ , ไอ มาซดา มิซ ยู)
Don’t think I did that sh*t intentionally just to diss you
(ด้อนท์ ธิงค ไอ ดิด แดท ฌะ *ที อินเทนฌะแน็ลลิ จัซท ทู ดิซ ยู)
But what’s this sh*t you said about you like to cut your wrists too?
(บัท ว็อท ดีซ ฌะ *ที ยู เซ็ด อะเบาท ยู ไลค ทู คัท ยุร ริซท ทู)
I say that sh*t just clowning dog,
(ไอ เซ แดท ฌะ *ที จัซท คราวนิง ด็อก ,)
c’mon – how f*cked up is you?
(ซีมอน เฮา เอฟ *cked อัพ อีส ยู)
You got some issues Stan, I think you need some counselling
(ยู ก็อท ซัม อีฌยุ สเตน , ไอ ธิงค ยู นีด ซัม counsellings)
to help your ass from bouncing off the walls when you get down some
(ทู เฮ็ลพ ยุร อาซ ฟร็อม เบานซิง ออฟฟ เดอะ วอล ฮเว็น ยู เก็ท เดาน ซัม)
And what’s this sh*t about us meant to be together?
(แอ็นด ว็อท ดีซ ฌะ *ที อะเบาท อัซ เม็นท ทู บี ทุเกฑเออะ)
That type of sh*t’ll make me not want us to meet each other
(แดท ไทพ อ็อฝ ฌะ *tll เมค มี น็อท ว็อนท อัซ ทู มีท อีช อัฑเออะ)
I really think you and your girlfriend need each other
(ไอ ริแอ็ลลิ ธิงค ยู แอ็นด ยุร เกลิลเฟรน นีด อีช อัฑเออะ)
or maybe you just need to treat her better
(ออ เมบี ยู จัซท นีด ทู ทรีท เฮอ เบทเทอะ)
I hope you get to read this letter, I just hope it reaches you in time
(ไอ โฮพ ยู เก็ท ทู เร็ด ดีซ เลทเทอะ , ไอ จัซท โฮพ อิท รีเชด ยู อิน ไทม)
before you hurt yourself, I think that you’ll be doin just fine
(บิโฟ ยู เฮิท ยุรเซลฟ , ไอ ธิงค แดท โยว บี โดย จัซท ไฟน)
if you relax a little, I’m glad I inspire you but Stan
(อิฟ ยู ริแลคซ อะ ลิ๊ทเทิ่ล , แอม กแล็ด ดาย อินซไพร ยู บัท สเตน)
why are you so mad? Try to understand, that I do want you as a fan
(ฮไว อาร์ ยู โซ แม็ด ทไร ทู อันเดิซแทนด , แดท ไอ ดู ว็อนท ยู แอ็ส ซา แฟน)
I just don’t want you to do some crazy sh*t
(ไอ จัซท ด้อนท์ ว็อนท ยู ทู ดู ซัม คเรสิ ฌะ *ที)
I seen this one sh*t on the news a couple weeks ago that made me sick
(ไอ ซีน ดีซ วัน ฌะ *ที ออน เดอะ นยู ซา คั๊พเพิ่ล วีค อะโก แดท เมด มี ซิค)
Some dude was drunk and drove his car over a bridge
(ซัม ดยูด วอส ดรังค แอ็นด ดโรฝ ฮิส คา โอเฝอะ รา บริจ)
and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid
(แอ็นด แฮ็ด ฮิส เกลิลเฟรน อิน เดอะ ทรังค , แอ็นด ชี วอส พเรกแน็นท วิฑ ฮิส คิด)
and in the car they found a tape, but they didn’t say who it was to
(แอ็นด อิน เดอะ คา เด เฟานด อะ เทพ , บัท เด ดิ๊นอิน เซ ฮู อิท วอส ทู)
Come to think about, his name was.. it was you
(คัม ทู ธิงค อะเบาท , ฮิส เนม วอส ซิท วอส ยู)
Damn!
(แด็ม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stan (Live) คำอ่านไทย Eminem feat Elton John

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น