เนื้อเพลง Spokesman คำอ่านไทย Goldfinger

What happened to dignity
( ว็อท แฮพเพ็น ทู ดีกนิทิ)
Did it go away again?
(ดิด ดิท โก อะเว อะเกน)
Just like a worn out trend?
(จัซท ไลค เก โวน เอ้า ทเร็นด)
Will I still defend emotions?
(วิล ไอ ซทิล ดิเฟนด อิโมฌัน)
What happened to honesty?
(ว็อท แฮพเพ็น ทู ออนเอ็ซทิ)
I don’t see it on the Top Ten
(ไอ ด้อนท์ ซี อิท ออน เดอะ ท็อพ เท็น)
I only see it in what has been
(ไอ โอ๊นลี่ ซี อิท อิน ว็อท แฮ็ส บีน)
Cuz I still defend devotion
(คัซ ไอ ซทิล ดิเฟนด ดิโฝฌัน)

Am I alone?
(แอ็ม ไอ อะโลน)

Don’t wanna rest
(ด้อนท์ วอนนา เร็ซท)
I don’t wanna breathe
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บรีฑ)
When I wanna hear about life
(ฮเว็น นาย วอนนา เฮีย อะเบาท ไลฟ)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)
I don’t wanna test
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เท็ซท)
I want to believe
(ไอ ว็อนท ทู บิลีฝ)
The god damn singer wrote the song
(เดอะ ก็อด แด็ม ซีงเออะ โรท เดอะ ซ็อง)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)

What happened to integrity
(ว็อท แฮพเพ็น ทู อินเทกริทิ)
I don’t see it on MTV
(ไอ ด้อนท์ ซี อิท ออน เอ็มทีวี)
All I see is choreography
(ออล ไอ ซี อีส choreography)
And I’ll never be a dancer
(แอ็นด แอล เนฝเวอะ บี อะ แดนเซอร์)
What happened to puberty?
(ว็อท แฮพเพ็น ทู พยูเบอะทิ)
Bad skin and insecurity?
(แบ็ด ซคิน แอ็นด อินซิคยูริทิ)
And who the f*ck is Felicity?
(แอ็นด ฮู เดอะ เอฟ *ck อีส ฟิลีซอิทิ)
Cuz I got problems of my own
(คัซ ไอ ก็อท พรอบเล็ม อ็อฝ มาย โอน)

Am I alone?
(แอ็ม ไอ อะโลน)

Don’t wanna rest
(ด้อนท์ วอนนา เร็ซท)
I don’t wanna breathe
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บรีฑ)
When I wanna hear about life
(ฮเว็น นาย วอนนา เฮีย อะเบาท ไลฟ)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)
I don’t wanna test
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เท็ซท)
I want to believe
(ไอ ว็อนท ทู บิลีฝ)
The god damn singer wrote the song
(เดอะ ก็อด แด็ม ซีงเออะ โรท เดอะ ซ็อง)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)

Don’t wanna rest
(ด้อนท์ วอนนา เร็ซท)
I don’t wanna breathe
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บรีฑ)
When I wanna hear about life
(ฮเว็น นาย วอนนา เฮีย อะเบาท ไลฟ)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)
I don’t wanna test
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เท็ซท)
I want to believe
(ไอ ว็อนท ทู บิลีฝ)
The god damn singer wrote the song
(เดอะ ก็อด แด็ม ซีงเออะ โรท เดอะ ซ็อง)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)

Don’t wanna rest
(ด้อนท์ วอนนา เร็ซท)
And don’t wanna breathe
(แอ็นด ด้อนท์ วอนนา บรีฑ)
When I wanna hear about life
(ฮเว็น นาย วอนนา เฮีย อะเบาท ไลฟ)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)
I don’t wanna test
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เท็ซท)
I want to believe
(ไอ ว็อนท ทู บิลีฝ)
The god damn singer wrote the song
(เดอะ ก็อด แด็ม ซีงเออะ โรท เดอะ ซ็อง)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)

I Don’t wanna rest
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เร็ซท)
And don’t wanna breathe
(แอ็นด ด้อนท์ วอนนา บรีฑ)
When I wanna hear about life
(ฮเว็น นาย วอนนา เฮีย อะเบาท ไลฟ)
Don’t wanna hear a spokesman
(ด้อนท์ วอนนา เฮีย รา สโปคแมน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spokesman คำอ่านไทย Goldfinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น