เนื้อเพลง Medley คำอ่านไทย Jewel

[a] Go Tell It On the Mountain]
( [ อะ ] โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน ])
when i was a seeker
(ฮเว็น นาย วอส ซา seeker)
i sought both night and day
(ไอ ซอท โบธ ไนท แอ็นด เด)
i asked the lord to help me
(ไอ อาซค เดอะ ลอด ทู เฮ็ลพ มี)
and he showed me the way
(แอ็นด ฮี โฌ มี เดอะ เว)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
over the hills and ev’rywhere
(โอเฝอะ เดอะ ฮิล แซน เอฝรี่แวร์)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
that Jesus Christ is born
(แดท จีสัซ คไรซท อีส บอน)
he made me a watchman
(ฮี เมด มี อะ watchman)
up on the city wall
(อัพ ออน เดอะ ซีทอิ วอล)
and if I am a Christian
(แอ็นด อิฟ ฟาย แอ็ม มา ครีซแช็น)
I am the least of all
(ไอ แอ็ม เดอะ ลีซท อ็อฝ ออล)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
over the hills and ev’rywhere
(โอเฝอะ เดอะ ฮิล แซน เอฝรี่แวร์)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
that Jesus Christ is born
(แดท จีสัซ คไรซท อีส บอน)
while shepherds kept their watching
(ฮไวล เฌพเอิด เค็พท แด วัทชิง)
o’er wand’ring flock by night
(oer wandrings ฟล็อค ไบ ไนท)
behold! from out of the heavens
(บิโฮลด ! ฟร็อม เอ้า อ็อฝ เดอะ เฮฝเอ็น)
there shown a holy light
(แดร์ โฌน อะ โฮลิ ไลท)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
over the hills and ev’rywhere
(โอเฝอะ เดอะ ฮิล แซน เอฝรี่แวร์)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
that Jesus Christ is born
(แดท จีสัซ คไรซท อีส บอน)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
over the hills and ev’rywhere
(โอเฝอะ เดอะ ฮิล แซน เอฝรี่แวร์)
go tell it on the mountain
(โก เท็ล อิท ออน เดอะ เมานทิน)
that Jesus Christ is born
(แดท จีสัซ คไรซท อีส บอน)

[b] From a Distance]
([ บี ] ฟร็อม มา ดีซแท็นซ ])
God is watching us, God is watching us
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ , ก็อด อีส วัทชิง อัซ)
God is watching us from a distance
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)
God is watching us, God is watching us
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ , ก็อด อีส วัทชิง อัซ)
God is watching us :
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ :)
[from a distance]
([ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ ])

[c] Life Uncommon]
([ ซี ] ไลฟ อันค็อมมัน ])
i’ve heard your anguish
(แอฝ เฮิด ยุร แองกวิฌ)

oh! i’ve heard your hearts cry out
(โอ ! แอฝ เฮิด ยุร ฮาท คไร เอ้า)
we’re tired, oh! we are weary
(เวีย ไทร , โอ ! วี อาร์ เวียริ)
oh! we aren’t worn out
(โอ ! วี อเร้น โวน เอ้า)
set down your chains
(เซ็ท เดาน ยุร เชน)
’til only faith remains
(ทิล โอ๊นลี่ เฟธ ริเมน)
set down your chains
(เซ็ท เดาน ยุร เชน)
and lend your voices
(แอ็นด เล็นด ยุร ฝอยซ)
only to sounds of freedom
(โอ๊นลี่ ทู เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
oh, no longer lend your strength to that
(โอ , โน ลองเงอ เล็นด ยุร ซทเร็งธ ทู แดท)
which you wish to be free from
(ฮวิช ยู วิฌ ทู บี ฟรี ฟร็อม)
fill your lives with love and brav’ry
(ฟิล ยุร ไลฝ วิฑ ลัฝ แอ็นด bravry)
and we shall lead a life uncommon
(แอ็นด วี แฌ็ล เล็ด อะ ไลฟ อันค็อมมัน)
there are plenty of people
(แดร์ อาร์ พเลนทิ อ็อฝ พี๊เพิ่ล)
who pray for peace
(ฮู พเร ฟอ พีซ)
but if praying were enough
(บัท อิฟ เพลยอิง เวอ อินัฟ)
oh! it would have come to be
(โอ ! อิท เวิด แฮ็ฝ คัม ทู บี)
don’t ever let your words enslave no one
(ด้อนท์ เอฝเออะ เล็ท ยุร เวิด เอ็นซเลฝ โน วัน)
and the heavens will hush themselves
(แอ็นด เดอะ เฮฝเอ็น วิล ฮัฌ เฑ็มเซลฝส)
to hear our voices ring out clear
(ทู เฮีย เอ๊า ฝอยซ ริง เอ้า คเลีย)
with sounds of freedom
(วิฑ เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
sounds of freedom
(เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
come on you unbelievers
(คัมมอน ยู อันบิลีฝเออะ)
oh! move out of the way
(โอ ! มูฝ เอ้า อ็อฝ เดอะ เว)
there is a new army coming
(แดร์ อีส ซา นยู อามิ คัมอิง)
oh! and we are armed with faith
(โอ ! แอ็นด วี อาร์ อาม วิฑ เฟธ)
oh! live, oh! we must give
(โอ ! ไลฝ , โอ ! วี มัซท กิฝ)
oh! live
(โอ ! ไลฝ)
and lend our voices only to sounds of freedom
(แอ็นด เล็นด เอ๊า ฝอยซ โอ๊นลี่ ทู เซานด อ็อฝ ฟรีดัม)
no longer lend your strength
(โน ลองเงอ เล็นด ยุร ซทเร็งธ)
to that which you wish to be free from
(ทู แดท ฮวิช ยู วิฌ ทู บี ฟรี ฟร็อม)
fill your lives with love and brav’ry
(ฟิล ยุร ไลฝ วิฑ ลัฝ แอ็นด bravry)
and we shall lead
(แอ็นด วี แฌ็ล เล็ด)
a life uncommon
(อะ ไลฟ อันค็อมมัน)
fill your lives with love and brav’ry
(ฟิล ยุร ไลฝ วิฑ ลัฝ แอ็นด bravry)
oh! and we shall lead
(โอ ! แอ็นด วี แฌ็ล เล็ด)
a life uncommon
(อะ ไลฟ อันค็อมมัน)
[From a Distance again]
([ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ อะเกน ])
god is watching us, god is watching us,
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ , ก็อด อีส วัทชิง อัซ ,)
god is watching us from a distance
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)
god is watching us, god is watching us,
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ , ก็อด อีส วัทชิง อัซ ,)
god is watching us from a distance
(ก็อด อีส วัทชิง อัซ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Medley คำอ่านไทย Jewel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น