เนื้อเพลง Kisses Don’t Lie คำอ่านไทย Rihanna

Kisses dont
( คีสเซซ ด้อนท์)
No they dont
(โน เด ด้อนท์)
Never dont lie
(เนฝเวอะ ด้อนท์ ไล)
You can run if you want but you cant hide
(ยู แค็น รัน อิฟ ยู ว็อนท บัท ยู แค็นท ไฮด)
Tellin you its the truth dont you ask why
(เทลลิน ยู อิทซ เดอะ ทรูธ ด้อนท์ ยู อาซค ฮไว)
Kisses dont
(คีสเซซ ด้อนท์)
No they dont
(โน เด ด้อนท์)
Kisses dont lie
(คีสเซซ ด้อนท์ ไล)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Emotions come and go
(อิโมฌัน คัม แอ็นด โก)
Almost how the wind will blow
(ออลโมซท เฮา เดอะ วินด วิล บโล)
There so little in this world to trust in
(แดร์ โซ ลิ๊ทเทิ่ล อิน ดีซ เวิลด ทู ทรัซท อิน)
Seduce themselves with lies
(ซิดยูซ เฑ็มเซลฝส วิฑ ไล)
Some dont realize
(ซัม ด้อนท์ รีแอะไลส)
They call it love but its really only lustin
(เด คอล อิท ลัฝ บัท อิทซ ริแอ็ลลิ โอ๊นลี่ ลัสติน)

[Refrain:]
([ ริฟเรน : ])
So you see you and me
(โซ ยู ซี ยู แอ็นด มี)
We’re gettin close to the danger zone
(เวีย เกดดิน คโลส ทู เดอะ เดนเจอะ โสน)
Show me how tell me now
(โฌ มี เฮา เท็ล มี เนา)
Should I stay or should i go
(เชิด ดาย ซเท ออ เชิด ดาย โก)
Cause I’m caught between yes and no
(คอส แอม คอท บีทวิน เย็ซ แซน โน)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Cause when you kiss me
(คอส ฮเว็น ยู คิซ มี)
I feel everything that I been missing
(ไอ ฟีล เอ๊วี่ติง แดท ไอ บีน มีซซิง)
I try to slow down but my heart wont listen
(ไอ ทไร ทู ซโล เดาน บัท มาย ฮาท ว็อนท ลิ๊สซึ่น)
And its tearin me all up inside
(แอ็นด อิทซ เทียริน มี ออล อัพ อีนไซด)
And when you touch me
(แอ็นด ฮเว็น ยู ทั๊ช มี)
I feel a rush but I’m afraid that it might crush me
(ไอ ฟีล อะ รัฌ บัท แอม อัฟเรด แดท ดิธ ไมท ครัฌ มี)
Should I put my trust in somethin I dont trust in
(เชิด ดาย พัท มาย ทรัซท อิน ซัมติน นาย ด้อนท์ ทรัซท อิน)
I try to run but theres no place to hide
(ไอ ทไร ทู รัน บัท แดร์ โน พเลซ ทู ไฮด)
Cause baby kisses dont lie
(คอส เบบิ คีสเซซ ด้อนท์ ไล)

Kisses dont
(คีสเซซ ด้อนท์)
No they dont
(โน เด ด้อนท์)
Never dont lie
(เนฝเวอะ ด้อนท์ ไล)
You can run if you want but you cant hide
(ยู แค็น รัน อิฟ ยู ว็อนท บัท ยู แค็นท ไฮด)
Tellin you its the truth dont you ask why
(เทลลิน ยู อิทซ เดอะ ทรูธ ด้อนท์ ยู อาซค ฮไว)
Kisses dont
(คีสเซซ ด้อนท์)
No they dont
(โน เด ด้อนท์)
Kisses dont lie
(คีสเซซ ด้อนท์ ไล)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
You whisper in my ear
(ยู ฮวีซเพอะ อิน มาย เอีย)
But are your words sincere
(บัท อาร์ ยุร เวิด ซินเซีย)
Cause pretty words can cut just like a knife
(คอส พรีททิ เวิด แค็น คัท จัซท ไลค เก ไนฟ)
You see I’m nobody’s fool
(ยู ซี แอม โนบอดี้ ฟูล)
I play by my own rules
(ไอ พเล ไบ มาย โอน รูล)
So please think twice before you step into my life
(โซ พลีส ธิงค ทไวซ บิโฟ ยู ซเท็พ อีนทุ มาย ไลฟ)

[Refrain:]
([ ริฟเรน : ])
So you see you and me
(โซ ยู ซี ยู แอ็นด มี)
We’re gettin close to the danger zone
(เวีย เกดดิน คโลส ทู เดอะ เดนเจอะ โสน)
Show me how tell me now
(โฌ มี เฮา เท็ล มี เนา)
Should I stay or should i go
(เชิด ดาย ซเท ออ เชิด ดาย โก)
Cause I’m caught between yes and no
(คอส แอม คอท บีทวิน เย็ซ แซน โน)

[Hook x2]
([ ฮุค x2 ])

[Refrain]
([ ริฟเรน ])

[Hook]
([ ฮุค ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kisses Don’t Lie คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น