เนื้อเพลง I Wanna Love You คำอ่านไทย George

Can i play
( แค็น นาย พเล)
I said can I play
(ไอ เซ็ด แค็น นาย พเล)
Hey pretty with them sunshades on
(เฮ พรีททิ วิฑ เฑ็ม sunshades ออน)

What u say tonight
(ว็อท ยู เซ ทุไนท)
The sun is settin’ and its almost dawn
(เดอะ ซัน อีส เซทดิน แอ็นด อิทซ ออลโมซท ดอน)
You know i am bout to say right
(ยู โน ไอ แอ็ม เบาท ทู เซ ไรท)

You wanna hang with your crew
(ยู วอนนา แฮ็ง วิฑ ยุร ครู)
Wanna dance me and you real close
(วอนนา ดานซ มี แอ็นด ยู ริแอ็ล คโลส)
To my tempting
(ทู มาย เทมทิง)
You wanna hang with your crew
(ยู วอนนา แฮ็ง วิฑ ยุร ครู)
Girl I’ll show you what to do ya
(เกิล แอล โฌ ยู ว็อท ทู ดู ยา)
What do u say
(ว็อท ดู ยู เซ)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Think you can keep up with me
(ธิงค ยู แค็น คีพ อัพ วิฑ มี)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Girl hold on tight
(เกิล โฮลด ออน ไทท)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Cant wait to tell your friends it was G
(แค็นท เวท ทู เท็ล ยุร ฟเร็นด ซิท วอส จี)
I wanna love you all through the night
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ออล ธรู เดอะ ไนท)

Do other guys sing this song like me
(ดู อัฑเออะ ไก ซิง ดีซ ซ็อง ไลค มี)
I can put up a fight
(ไอ แค็น พัท อัพ อะ ไฟท)
Girl what you heard is true, and soon you’ll see
(เกิล ว็อท ยู เฮิด อีส ทรู , แอ็นด ซูน โยว ซี)
Were gonna be up all night
(เวอ กอนนะ บี อัพ ออล ไนท)

You wanna hang with your crew
(ยู วอนนา แฮ็ง วิฑ ยุร ครู)
Wanna dance me and you real close
(วอนนา ดานซ มี แอ็นด ยู ริแอ็ล คโลส)
To my tempting
(ทู มาย เทมทิง)
You wanna hang with your crew
(ยู วอนนา แฮ็ง วิฑ ยุร ครู)
Girl show I’ll you what to do ya
(เกิล โฌ แอล ยู ว็อท ทู ดู ยา)
What do u say
(ว็อท ดู ยู เซ)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Think you can keep up with me
(ธิงค ยู แค็น คีพ อัพ วิฑ มี)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Girl hold on tight
(เกิล โฮลด ออน ไทท)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Cant wait to tell your friends it was G
(แค็นท เวท ทู เท็ล ยุร ฟเร็นด ซิท วอส จี)
I wanna love you all through the night
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ออล ธรู เดอะ ไนท)

So I guess this my introduction
(โซ ไอ เก็ซ ดีซ มาย อีนทโระดัคฌัน)
I wanna love u girl
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู เกิล)
Ohohooooh
(Ohohooooh)
So can you keep up with me?
(โซ แค็น ยู คีพ อัพ วิฑ มี)

So can I play?
(โซ แค็น นาย พเล)

I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Think you can keep up with me
(ธิงค ยู แค็น คีพ อัพ วิฑ มี)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Hold on, hold on, hold on baby
(โฮลด ออน , โฮลด ออน , โฮลด ออน เบบิ)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Cant wait to tell your friends it was G
(แค็นท เวท ทู เท็ล ยุร ฟเร็นด ซิท วอส จี)
I wanna love you all through the night
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ออล ธรู เดอะ ไนท)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Think you can keep up with me
(ธิงค ยู แค็น คีพ อัพ วิฑ มี)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Hold on, hold on, hold on baby
(โฮลด ออน , โฮลด ออน , โฮลด ออน เบบิ)
I wanna love you
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู)
Cant wait to tell your friends it was G
(แค็นท เวท ทู เท็ล ยุร ฟเร็นด ซิท วอส จี)
I wanna love you all through the night
(ไอ วอนนา ลัฝ ยู ออล ธรู เดอะ ไนท)
All through the night
(ออล ธรู เดอะ ไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Love You คำอ่านไทย George

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น