เนื้อเพลง San Francisco คำอ่านไทย Alkaline Trio

Choking on the thought of leaving
( โชคิง ออน เดอะ ธอท อ็อฝ ลีฝอิงส)
Drinking to keep from sobbing
(ดริงคิง ทู คีพ ฟร็อม sobbings)
4pm, 4 dollar pints – SFO – the time and price
(4pm , โฟว ดอลเลอะ ไพนท SFO เดอะ ไทม แอ็นด พไรซ)

With all my happiness aborted
(วิฑ ออล มาย แฮพพิเน็ซ อะบอท)
The PA painfully starts boarding
(เดอะ พา painfully ซทาท boardings)
I sink deep, 30 thousand feet
(ไอ ซิงค ดีพ , 30 เธาแส็น ฟีท)
Into my window seat, electric chair
(อีนทุ มาย วีนโด ซีท , อิเลคทริค แช)
And I was drinking you goodbye
(แอ็นด ดาย วอส ดริงคิง ยู กู๊ดบาย)
A heart floats in the bay
(อะ ฮาท ฟโลท ซิน เดอะ เบ)
From sour home Chicago
(ฟร็อม เซาร โฮม ชิคาโก)
I hear it beating far away
(ไอ เฮีย อิท บืดิงสฺ ฟา อะเว)
There’s no telling what I’ll do
(แดร์ โน เทลลิง ว็อท แอล ดู)
If I don’t return to you
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ริเทิน ทู ยู)

Hopeful thoughts of soon returning
(โฮพฟุล ธอท อ็อฝ ซูน รีเทินนิง)
can’t put out my stomach burning
(แค็นท พัท เอ้า มาย ซทัมแอ็ค เบรินนิง)
Plastic wings and plastic smiles
(พแลซทิค วิง แซน พแลซทิค ซไมล)
Unsalted peanuts stretch my miles
(Unsalted peanuts ซทเร็ช มาย ไมล)

Choking on the thought of leaving
(โชคิง ออน เดอะ ธอท อ็อฝ ลีฝอิงส)
Drinking to keep from heaving
(ดริงคิง ทู คีพ ฟร็อม ฮีฝวิง)
5pm, 5 dollar pints – Hellbound Airlines – time and price
(5pm , ไฟท์ ดอลเลอะ ไพนท เฮวบอนทฺ แอร์ไลน์ ไทม แอ็นด พไรซ)
And I was drinking you goodbye
(แอ็นด ดาย วอส ดริงคิง ยู กู๊ดบาย)
A heart floats in the bay
(อะ ฮาท ฟโลท ซิน เดอะ เบ)
From sour home Chicago
(ฟร็อม เซาร โฮม ชิคาโก)
I hear it beating far away
(ไอ เฮีย อิท บืดิงสฺ ฟา อะเว)
There’s no telling what I’ll do
(แดร์ โน เทลลิง ว็อท แอล ดู)
If I don’t return to you
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ริเทิน ทู ยู)

I was drinking you goodbye
(ไอ วอส ดริงคิง ยู กู๊ดบาย)
A heart floats in the bay
(อะ ฮาท ฟโลท ซิน เดอะ เบ)
From sour home Chicago
(ฟร็อม เซาร โฮม ชิคาโก)
I hear it beating far away
(ไอ เฮีย อิท บืดิงสฺ ฟา อะเว)
There’s no telling what I’ll do
(แดร์ โน เทลลิง ว็อท แอล ดู)
If I don’t return to you
(อิฟ ฟาย ด้อนท์ ริเทิน ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง San Francisco คำอ่านไทย Alkaline Trio

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น