เนื้อเพลง Step up คำอ่านไทย Drowning Pool

1, 2, 3 – Go!
( วัน , ทู , ที โก !)

Broken,
(บโรเค็น ,)
Yeah, you’ve been living on the edge of a broken dream.
(เย่ , ยู๊ฟ บีน ลีฝอิง ออน ดิ เอ็จ อ็อฝ อะ บโรเค็น ดรีม)
Nothing,
(นัธอิง ,)
Yeah, that’s the only thing you’ll ever take away from me.
(เย่ , แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ ธิง โยว เอฝเออะ เทค อะเว ฟร็อม มี)

I’m never gonna stop,
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ซท็อพ ,)
I’m never gonna drop,
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ดร็อพ ,)
Ain’t no different than it was before.
(เอน โน ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น หนิด วอส บิโฟ)

So take some good advice,
(โซ เทค ซัม เกิด แอ็ดไฝซ ,)
You better stop and think twice,
(ยู เบทเทอะ ซท็อพ แอ็นด ธิงค ทไวซ ,)
Before you take your first step,
(บิโฟ ยู เทค ยุร เฟิซท ซเท็พ ,)
Out that door.
(เอ้า แดท โด)

If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down [knocked down].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ น็อค เดาน ])
If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down.
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

You had your chance to walk away.
(ยู แฮ็ด ยุร ชานซ ทู วอค อะเว)
Live to see another day.
(ไลฝ ทู ซี แอะนัธเออะ เด)

If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down [knocked down].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ น็อค เดาน ])
You’re gonna get knocked down…
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

Aaaaah…
(Aaaaah)

Suffering,
(ซัฟเฟอะริง ,)
Yeah, that’s the only thing here that’s left for you.
(เย่ , แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ ธิง เฮียร แด๊ท เล็ฟท ฟอ ยู)
Nothing,
(นัธอิง ,)
Yeah, that’s the only thing you’re ever gonna — do.
(เย่ , แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ ธิง ยัวร์ เอฝเออะ กอนนะ ดู)

I’m never gonna stop,
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ซท็อพ ,)
I’m never gonna drop,
(แอม เนฝเวอะ กอนนะ ดร็อพ ,)
Ain’t no different than it was before.
(เอน โน ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น หนิด วอส บิโฟ)

So take some good advice,
(โซ เทค ซัม เกิด แอ็ดไฝซ ,)
You better stop and think twice,
(ยู เบทเทอะ ซท็อพ แอ็นด ธิงค ทไวซ ,)
Before you take your first step,
(บิโฟ ยู เทค ยุร เฟิซท ซเท็พ ,)
Out that door.
(เอ้า แดท โด)

So if you wanna step up [step up],
(โซ อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down [knocked down].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ น็อค เดาน ])
If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down.
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

You had your chance to walk away.
(ยู แฮ็ด ยุร ชานซ ทู วอค อะเว)
Live to see another day.
(ไลฝ ทู ซี แอะนัธเออะ เด)

If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down [knocked down].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ น็อค เดาน ])
You’re gonna get knocked down…
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

You’re gonna get knocked down…
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

And now you’ve crossed that line…
(แอ็นด เนา ยู๊ฟ คร็อซ แดท ไลน)
You must be out your mind.
(ยู มัซท บี เอ้า ยุร ไมนด)

Go.
(โก)

If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down [knocked down].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ น็อค เดาน ])
If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down.
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

You had your chance to walk away.
(ยู แฮ็ด ยุร ชานซ ทู วอค อะเว)
Live to see another day.
(ไลฝ ทู ซี แอะนัธเออะ เด)

If you wanna step up [step up],
(อิฟ ยู วอนนา ซเท็พ อัพ [ ซเท็พ อัพ ] ,)
You’re gonna get knocked down [knocked down].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ น็อค เดาน ])
You’re gonna get knocked down…
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

You’re gonna get knocked down [step up].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ ซเท็พ อัพ ])

You’re gonna get knocked down…
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน)

You’re gonna get knocked down [step up].
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน [ ซเท็พ อัพ ])

You’re gonna get knocked… down!
(ยัวร์ กอนนะ เก็ท น็อค เดาน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Step up คำอ่านไทย Drowning Pool

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น